Synteza mezoporowatych materiałów krzemianowych dla celów katalizy środowiskowej, w oparciu o warstwowe krzemiany sodu, jako prekursory mezoporowatych krzemionek.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study was to obtain a precursor of kanemite, which is pure delta phase of sodium disilicon δ- Na2Si2O5.The synthesis of the precursor was carried out using three methods called A, B and C.Method A was based on using wide-porous silicon gel as a source of silicon and solid sodium hydroxide to achieve certain ratio of silicon to sodium equal o one. The synthesis was carried out in suspension of methanol.In method B water glass was use as silicon source with silicon-based module of 2.5. In order to reduce the Si / Na to a value of 1, a specific amount of sodium hydroxide solution was added to a water glass.Method C was based on direct mixing of solid NaOH with water glass.The resulting mixture was dried and then calcined in different conditions in the furnace tube.The calcined samples were analyzed in the XRD powder diffractometer Phaser D2 made by Bruker Company. The resulting diffraction patterns allowed us to evaluate the effectiveness of methods of synthesis. Results of these studies showed that formation of unstable δ- Na2Si2O5 phase was accompanied by creation of stable α- Na2Si2O5.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonych badań była próba otrzymania prekursora kanemitu, jakim jest czysta faza delta dikrzemianu sodu δ-Na2Si2O5. Syntezę prekursora przeprowadzono trzema metodami. Przeprowadzone metody syntezy nazwano A, B i C. Metoda A polegała na zastosowaniu szeroko-porowatego żelu krzemiankowego, jako źródła krzemu oraz stałego wodorotlenku sodu użytego w celu osiągnięcia stosunku krzemu do sodu równego 1. Syntezę prowadzono w zawiesinie metanolu. W metodzie B wykorzystano, jako źródło krzemu szkło wodne o module krzemowym równym 2,5. W celu zredukowania stosunku Si/Na do wartości 1, do szkła wodnego dodano odpowiednią ilość roztworu wodorotlenku sodu. Metoda C polegała na bezpośrednim połączeniu stałego NaOH ze szkłem wodnym. Tak otrzymane mieszaniny poddano suszeniu, a następnie kalcynacji w różnych warunkach w piecu rurowym.Skalcynowane próbki zostały poddane badaniu XRD w dyfraktometrze proszkowym PHASER D2 firmy Bruker. Otrzymane dyfraktogramy pozwoliły na ocenę skuteczności metod syntezy. Z interpretacji dyfraktogramów wynika, że pojawieniu się oczekiwanej niestabilnej fazy δ-Na2Si2O5 towarzyszy stabilna faza α-Na2Si2O5.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.contributor.authorMądra, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKochanowski, Andrzej - 128957 pl
dc.contributor.reviewerChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:42:05Z
dc.date.available2020-07-24T06:42:05Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-66173-120925pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179672
dc.languagepolpl
dc.subject.ensynthesis, mesoporous layered materials, δ- Na2Si2O5, kanemitepl
dc.subject.plsynteza, mezoporowate materiały warstwowe, δ-Na2Si2O5, kanemitpl
dc.titleSynteza mezoporowatych materiałów krzemianowych dla celów katalizy środowiskowej, w oparciu o warstwowe krzemiany sodu, jako prekursory mezoporowatych krzemionek.pl
dc.title.alternativeSynthesis of mesoporous silicate materials for purpose environmental catalysis, based on the layered sodium silicates, as precursors of mesoporous silica.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to obtain a precursor of kanemite, which is pure delta phase of sodium disilicon δ- Na2Si2O5.The synthesis of the precursor was carried out using three methods called A, B and C.Method A was based on using wide-porous silicon gel as a source of silicon and solid sodium hydroxide to achieve certain ratio of silicon to sodium equal o one. The synthesis was carried out in suspension of methanol.In method B water glass was use as silicon source with silicon-based module of 2.5. In order to reduce the Si / Na to a value of 1, a specific amount of sodium hydroxide solution was added to a water glass.Method C was based on direct mixing of solid NaOH with water glass.The resulting mixture was dried and then calcined in different conditions in the furnace tube.The calcined samples were analyzed in the XRD powder diffractometer Phaser D2 made by Bruker Company. The resulting diffraction patterns allowed us to evaluate the effectiveness of methods of synthesis. Results of these studies showed that formation of unstable δ- Na2Si2O5 phase was accompanied by creation of stable α- Na2Si2O5.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonych badań była próba otrzymania prekursora kanemitu, jakim jest czysta faza delta dikrzemianu sodu δ-Na2Si2O5. Syntezę prekursora przeprowadzono trzema metodami. Przeprowadzone metody syntezy nazwano A, B i C. Metoda A polegała na zastosowaniu szeroko-porowatego żelu krzemiankowego, jako źródła krzemu oraz stałego wodorotlenku sodu użytego w celu osiągnięcia stosunku krzemu do sodu równego 1. Syntezę prowadzono w zawiesinie metanolu. W metodzie B wykorzystano, jako źródło krzemu szkło wodne o module krzemowym równym 2,5. W celu zredukowania stosunku Si/Na do wartości 1, do szkła wodnego dodano odpowiednią ilość roztworu wodorotlenku sodu. Metoda C polegała na bezpośrednim połączeniu stałego NaOH ze szkłem wodnym. Tak otrzymane mieszaniny poddano suszeniu, a następnie kalcynacji w różnych warunkach w piecu rurowym.Skalcynowane próbki zostały poddane badaniu XRD w dyfraktometrze proszkowym PHASER D2 firmy Bruker. Otrzymane dyfraktogramy pozwoliły na ocenę skuteczności metod syntezy. Z interpretacji dyfraktogramów wynika, że pojawieniu się oczekiwanej niestabilnej fazy δ-Na2Si2O5 towarzyszy stabilna faza α-Na2Si2O5.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.contributor.authorpl
Mądra, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kochanowski, Andrzej - 128957
dc.contributor.reviewerpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:42:05Z
dc.date.available
2020-07-24T06:42:05Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-66173-120925
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179672
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
synthesis, mesoporous layered materials, δ- Na2Si2O5, kanemite
dc.subject.plpl
synteza, mezoporowate materiały warstwowe, δ-Na2Si2O5, kanemit
dc.titlepl
Synteza mezoporowatych materiałów krzemianowych dla celów katalizy środowiskowej, w oparciu o warstwowe krzemiany sodu, jako prekursory mezoporowatych krzemionek.
dc.title.alternativepl
Synthesis of mesoporous silicate materials for purpose environmental catalysis, based on the layered sodium silicates, as precursors of mesoporous silica.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dubiecko
1
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available