Komunikacja z przełożonym jako czynnik motywujący do pracy pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych

master
dc.abstract.enCommunication is important in every workplace. The purpose of the study was to systematize the knowledge of communication with the supervisor as a work motivating factor in a specific organizational context - care and educational centers, and to determine the importance of communication in the supervisor-subordinate relationship in motivating employees to work. The results obtained from the research clearly show that in a care and educational center, the communication of managers with employees plays a key role in motivating them to work.pl
dc.abstract.plKomunikacja jest istotna w każdym z miejsc pracy. Celem pracy była systematyzacja wiedzy z zakresu komunikacji z przełożonym jako czynnika motywującego do pracy w specyficznym kontekście organizacyjnym – ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz określenie znaczenia komunikacji w relacji przełożony-podwładny w motywowaniu do pracy pracowników. Uzyskane wyniki z badań jasno pokazują, że w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym komunikacja kierujących z pracownikami odgrywa kluczową rolę w ich motywowaniu do pracy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorBobro, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2022-07-15T21:51:35Z
dc.date.available2022-07-15T21:51:35Z
dc.date.submitted2022-07-15pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-156872-250307pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297299
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation – comunication – relation – supervisor – subordinate – care and education centerpl
dc.subject.plmotywacja – komunikacja – relacja – przełożony – podwładny – ośrodek opiekuńczo-wychowawczypl
dc.titleKomunikacja z przełożonym jako czynnik motywujący do pracy pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczychpl
dc.title.alternativeCommunication with the supervisor as a motivating factor for the work of employees of care centerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Communication is important in every workplace. The purpose of the study was to systematize the knowledge of communication with the supervisor as a work motivating factor in a specific organizational context - care and educational centers, and to determine the importance of communication in the supervisor-subordinate relationship in motivating employees to work. The results obtained from the research clearly show that in a care and educational center, the communication of managers with employees plays a key role in motivating them to work.
dc.abstract.plpl
Komunikacja jest istotna w każdym z miejsc pracy. Celem pracy była systematyzacja wiedzy z zakresu komunikacji z przełożonym jako czynnika motywującego do pracy w specyficznym kontekście organizacyjnym – ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz określenie znaczenia komunikacji w relacji przełożony-podwładny w motywowaniu do pracy pracowników. Uzyskane wyniki z badań jasno pokazują, że w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym komunikacja kierujących z pracownikami odgrywa kluczową rolę w ich motywowaniu do pracy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Bobro, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2022-07-15T21:51:35Z
dc.date.available
2022-07-15T21:51:35Z
dc.date.submittedpl
2022-07-15
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-156872-250307
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297299
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation – comunication – relation – supervisor – subordinate – care and education center
dc.subject.plpl
motywacja – komunikacja – relacja – przełożony – podwładny – ośrodek opiekuńczo-wychowawczy
dc.titlepl
Komunikacja z przełożonym jako czynnik motywujący do pracy pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych
dc.title.alternativepl
Communication with the supervisor as a motivating factor for the work of employees of care centers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections