Ocena wiedzy mężczyzn w wieku 15-44 lata na temat nowotworów jądra

master
dc.abstract.enIntroduction: Testicular cancer makes up approximately 1,5% of all cases in men. It is most common in men aged 15-44. An increase of the morbidity was observed in the last few decades. Prognosis show increase of incidence rate by 20% over the next two decades.Aim: The objective of this study was to assess the men’s knowledge of risk factors, symptoms, prevention and treatment and male behavior concerning testis cancer. Methods: The study was conducted on a group of 106 men in age 15-44 using online questionnaire made by the author. Results: Most of the respondents (70%) assessed their knowledge about the disease as low or very low. The same has been declared for the willingness to participate in educational activities on this subject. A good level of knowledge about risk factors of disease was found in 29% of respondents and 19% about symptoms. In the studied group, only 36% of men perform self-examination. It has not been shown that age, marital status was related to the state of knowledge about the disease and self-examination.Conclusions: Men have low knowledge of testicular cancer and most of them do not perform self-examination. Educational activities should be undertaken due to the high level of curability and the willingness of men.pl
dc.abstract.plWstęp: Nowotwory jąder to najczęściej występujące nowotwory złośliwe u młodych mężczyzn. Najczęściej występuje u młodych mężczyzn w wieku około 15-44 roku życia. W ciągu ostatnich dekad zauważono wzrost zachorowalności na tę chorobę. Prognozy wskazują wzrost wskaźnika zachorowalności o 20% w ciągu kolejnych dwóch dekad.Cel pracy: Celem badania była ocena wiedzy mężczyzn w wieku 15-44 na temat nowotworów jądra (czynniki ryzyka, objawy, zapobieganie i leczenie), a także ocena zachowań profilaktycznych u mężczyzn (tj. wykonywanie samobadania).Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono na 106 mężczyznach w wieku 15-44 roku życia za pomocą autorskiej ankiety internetowej. Wyniki: Większość badanych (70%) oceniło swoją wiedzę o chorobie jako niską lub bardzo niską. Tyle samo zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na ten temat. Dobry poziom wiedzy o czynnikach ryzyka choroby miało 29% badanych, a o objawach 19%. W badanej grupie samobadanie wykonuje tylko 36% mężczyzn. Nie wykazano aby wiek, stan cywilny miały związek ze stanem wiedzy o chorobie oraz samobadaniem.Wnioski: Mężczyźni posiadają niski poziom wiedzy w zakresie nowotworów jąder oraz większość z nich nie wykonuje samobadania. Należy podjąć działania edukacyjne ze względu na fakt wysokiej wyleczalności, a także deklarowanej przez mężczyzn potrzeby dokształcenia się w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorKwiatek, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerPająk, Andrzej - 133069 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:06:51Z
dc.date.available2020-07-27T16:06:51Z
dc.date.submitted2018-10-18pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-123501-180244pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227872
dc.languagepolpl
dc.subject.entesticular cancer, self-examination, knowledgepl
dc.subject.plnowotwory jąder, samobadanie, wiedzapl
dc.titleOcena wiedzy mężczyzn w wieku 15-44 lata na temat nowotworów jądrapl
dc.title.alternativeAssessment of knowledge of men aged 15-44 about testicular cancerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Testicular cancer makes up approximately 1,5% of all cases in men. It is most common in men aged 15-44. An increase of the morbidity was observed in the last few decades. Prognosis show increase of incidence rate by 20% over the next two decades.Aim: The objective of this study was to assess the men’s knowledge of risk factors, symptoms, prevention and treatment and male behavior concerning testis cancer. Methods: The study was conducted on a group of 106 men in age 15-44 using online questionnaire made by the author. Results: Most of the respondents (70%) assessed their knowledge about the disease as low or very low. The same has been declared for the willingness to participate in educational activities on this subject. A good level of knowledge about risk factors of disease was found in 29% of respondents and 19% about symptoms. In the studied group, only 36% of men perform self-examination. It has not been shown that age, marital status was related to the state of knowledge about the disease and self-examination.Conclusions: Men have low knowledge of testicular cancer and most of them do not perform self-examination. Educational activities should be undertaken due to the high level of curability and the willingness of men.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Nowotwory jąder to najczęściej występujące nowotwory złośliwe u młodych mężczyzn. Najczęściej występuje u młodych mężczyzn w wieku około 15-44 roku życia. W ciągu ostatnich dekad zauważono wzrost zachorowalności na tę chorobę. Prognozy wskazują wzrost wskaźnika zachorowalności o 20% w ciągu kolejnych dwóch dekad.Cel pracy: Celem badania była ocena wiedzy mężczyzn w wieku 15-44 na temat nowotworów jądra (czynniki ryzyka, objawy, zapobieganie i leczenie), a także ocena zachowań profilaktycznych u mężczyzn (tj. wykonywanie samobadania).Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono na 106 mężczyznach w wieku 15-44 roku życia za pomocą autorskiej ankiety internetowej. Wyniki: Większość badanych (70%) oceniło swoją wiedzę o chorobie jako niską lub bardzo niską. Tyle samo zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na ten temat. Dobry poziom wiedzy o czynnikach ryzyka choroby miało 29% badanych, a o objawach 19%. W badanej grupie samobadanie wykonuje tylko 36% mężczyzn. Nie wykazano aby wiek, stan cywilny miały związek ze stanem wiedzy o chorobie oraz samobadaniem.Wnioski: Mężczyźni posiadają niski poziom wiedzy w zakresie nowotworów jąder oraz większość z nich nie wykonuje samobadania. Należy podjąć działania edukacyjne ze względu na fakt wysokiej wyleczalności, a także deklarowanej przez mężczyzn potrzeby dokształcenia się w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Kwiatek, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Pająk, Andrzej - 133069
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:06:51Z
dc.date.available
2020-07-27T16:06:51Z
dc.date.submittedpl
2018-10-18
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-123501-180244
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227872
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
testicular cancer, self-examination, knowledge
dc.subject.plpl
nowotwory jąder, samobadanie, wiedza
dc.titlepl
Ocena wiedzy mężczyzn w wieku 15-44 lata na temat nowotworów jądra
dc.title.alternativepl
Assessment of knowledge of men aged 15-44 about testicular cancer
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Łomża
8
Krakow
6
Rzeszów
3
Wałbrzych
3
Dublin
2
Lodz
2
Poznan
2
Siepraw
2
Wadowice
2

No access

No Thumbnail Available