Korzystanie przez młodzież z nowych technologii - korzyści i zagrożenia dla relacji interpersonalnych

master
dc.abstract.enThe study attempts to cover crucial theoretical issues related to adolescence, interpersonal communication, as well as new media. The present work is divided into three main parts. The first part, the theoretical one, analyzes the issues related to the topic of the work on the basis of the available literature on the subject. The second part, empirical, contains all the information on the research methodology. The third part, analyzes the own research. A diagnostic survey method using an author's survey questionnaire was chosen to conduct the own research. 100 adolescents participated in the study. The study shows that the benefits of virtual communication, according to the surveyed adolescents, are mainly the improvement of their interpersonal relations, as well as the possibility of making new friends and maintaining old ones. As for the dangers, the surveyed adolescents mainly pointed to the displacement of traditional forms of communication by virtual ones. The hypothesis posed in the study was partially confirmed.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto próbę ujęcia kluczowych zagadnień teoretycznych związanych z okresem adolescencji, komunikacji interpersonalnej, a także nowych mediów. Niniejsza praca składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej, teoretycznej, podjęto analizę problematyki związanej z tematem pracy na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Druga część, empiryczna, zawiera wszelkie informacje dotyczące metodologii badań. W części trzeciej dokonano analizy badań własnych. Do przeprowadzenia badań własnych wybrano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 100 adolescentów. Z przeprowadzonych badań wynika, że korzyści wynikające z komunikacji wirtualnej w opinii ankietowanych adolescentów to przede wszystkim poprawa ich relacji międzyludzkich, a także możliwość zawierania nowych znajomości i podtrzymywanie starych. Jeśli chodzi o zagrożenia, to badana młodzież wskazała głównie na wypieranie tradycyjnych form komunikacji przez te wirtualne. Postawiona w badaniu hipoteza została częściowo potwierdzona.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKluzowicz-Czerwiec, Juliapl
dc.contributor.authorKowalczyk, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.contributor.reviewerKluzowicz-Czerwiec, Juliapl
dc.date.accessioned2023-10-18T21:32:38Z
dc.date.available2023-10-18T21:32:38Z
dc.date.submitted2023-10-18pl
dc.fieldofstudypedagogikapl
dc.identifier.apddiploma-150468-197763pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321303
dc.languagepolpl
dc.subject.eninterpersonal communication, new media, virtual communication, adolescents, cyberbullying, interpersonal relationships, behavioral addictions,pl
dc.subject.plkomunikacja interpersonalna, nowe media, komunikacja wirtualna, adolescenci, cyberprzemoc, relacje międzyludzkie, uzależnienia behawioralne,pl
dc.titleKorzystanie przez młodzież z nowych technologii - korzyści i zagrożenia dla relacji interpersonalnychpl
dc.title.alternativeAdolescents' use of new technologies - benefits and risks for interpersonal relationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study attempts to cover crucial theoretical issues related to adolescence, interpersonal communication, as well as new media. The present work is divided into three main parts. The first part, the theoretical one, analyzes the issues related to the topic of the work on the basis of the available literature on the subject. The second part, empirical, contains all the information on the research methodology. The third part, analyzes the own research. A diagnostic survey method using an author's survey questionnaire was chosen to conduct the own research. 100 adolescents participated in the study. The study shows that the benefits of virtual communication, according to the surveyed adolescents, are mainly the improvement of their interpersonal relations, as well as the possibility of making new friends and maintaining old ones. As for the dangers, the surveyed adolescents mainly pointed to the displacement of traditional forms of communication by virtual ones. The hypothesis posed in the study was partially confirmed.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto próbę ujęcia kluczowych zagadnień teoretycznych związanych z okresem adolescencji, komunikacji interpersonalnej, a także nowych mediów. Niniejsza praca składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej, teoretycznej, podjęto analizę problematyki związanej z tematem pracy na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Druga część, empiryczna, zawiera wszelkie informacje dotyczące metodologii badań. W części trzeciej dokonano analizy badań własnych. Do przeprowadzenia badań własnych wybrano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 100 adolescentów. Z przeprowadzonych badań wynika, że korzyści wynikające z komunikacji wirtualnej w opinii ankietowanych adolescentów to przede wszystkim poprawa ich relacji międzyludzkich, a także możliwość zawierania nowych znajomości i podtrzymywanie starych. Jeśli chodzi o zagrożenia, to badana młodzież wskazała głównie na wypieranie tradycyjnych form komunikacji przez te wirtualne. Postawiona w badaniu hipoteza została częściowo potwierdzona.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kluzowicz-Czerwiec, Julia
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.contributor.reviewerpl
Kluzowicz-Czerwiec, Julia
dc.date.accessioned
2023-10-18T21:32:38Z
dc.date.available
2023-10-18T21:32:38Z
dc.date.submittedpl
2023-10-18
dc.fieldofstudypl
pedagogika
dc.identifier.apdpl
diploma-150468-197763
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321303
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
interpersonal communication, new media, virtual communication, adolescents, cyberbullying, interpersonal relationships, behavioral addictions,
dc.subject.plpl
komunikacja interpersonalna, nowe media, komunikacja wirtualna, adolescenci, cyberprzemoc, relacje międzyludzkie, uzależnienia behawioralne,
dc.titlepl
Korzystanie przez młodzież z nowych technologii - korzyści i zagrożenia dla relacji interpersonalnych
dc.title.alternativepl
Adolescents' use of new technologies - benefits and risks for interpersonal relations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Torun
7
Andrychów
3
Kalisz
3
Krakow
2
Tczew
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Bytom
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available
Collections