Kierunki zmian regulacji rynku touroperatorskiego (w Polsce i Unii Europejskiej)

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T20:15:22Z
dc.abstract.enThe study involved the regulation of the tour operators market. The issue was presented with the example of the principles of the functioning of the Polish tour operators market. The background to these considerations are the rules of the functioning of this market in the European Union. Tour operator's market regulation in the EU is undergoing a major transformation. EU Member States are implementing new regulations under the new EU directive on the tour operators market into tourism law. The aim of the study is to present changes in the regulation of the tour operators market together with an attempt to assess the consequences of these changes for the model of the functioning of this market. The following sections discuss: the concept and scope of the tour operator market, the scope of the regulation of the analyzed market in Poland and the trends of changes in the regulation of the tour operators market as a result of the changes introduced by the new EU directive.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badań są kwestie regulacji rynku touroperatorskiego. Problematyka została zaprezentowana głównie na przykładzie zasad funkcjonowania polskiego rynku touroperatorskiego. Tłem podjętych rozważań są reguły funkcjonowania tego rynku w Unii Europejskiej. Regulacje rynku touroperatorskiego w UE przechodzą istotne przeobrażenia. Kraje członkowskie UE implementują do prawa turystycznego nowe regulacje, wynikające z nowej dyrektywy UE dotyczącej rynku touroperatorskiego. Celem opracowania jest prezentacja zmian w regulacji rynku touroperatorskiego wraz z próbą oceny konsekwencji tych zmian dla modelu funkcjonowaniu tego rynku. W kolejnych częściach artykułu omówiono: pojęcie i zakres funkcjonowania rynku touroperatorskiego, zakres regulacji analizowanego rynku w Polsce oraz kierunki zmian w regulacji rynku touroperatorskiego pod wpływem zmian wprowadzonych nową dyrektywą UE.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczościpl
dc.contributor.authorPanasiuk, Aleksander - 396547 pl
dc.date.accessioned2019-05-10T07:07:32Z
dc.date.available2019-05-10T07:07:32Z
dc.date.issued2018pl
dc.description.number10pl
dc.description.physical21-36pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.volume6pl
dc.identifier.doi10.18559/SOEP.2018.10.2pl
dc.identifier.eissn2449-9099pl
dc.identifier.issn2300-5254pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74345
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.plpolityka turystycznapl
dc.subject.plregulacjapl
dc.subject.plrynek touropearotrskipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKierunki zmian regulacji rynku touroperatorskiego (w Polsce i Unii Europejskiej)pl
dc.title.alternativeDirections for a change in tour operators market regulation (in Poland and in the European Union)pl
dc.title.journalStudia Oeconomica Posnaniensiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T20:15:22Z
dc.abstract.enpl
The study involved the regulation of the tour operators market. The issue was presented with the example of the principles of the functioning of the Polish tour operators market. The background to these considerations are the rules of the functioning of this market in the European Union. Tour operator's market regulation in the EU is undergoing a major transformation. EU Member States are implementing new regulations under the new EU directive on the tour operators market into tourism law. The aim of the study is to present changes in the regulation of the tour operators market together with an attempt to assess the consequences of these changes for the model of the functioning of this market. The following sections discuss: the concept and scope of the tour operator market, the scope of the regulation of the analyzed market in Poland and the trends of changes in the regulation of the tour operators market as a result of the changes introduced by the new EU directive.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badań są kwestie regulacji rynku touroperatorskiego. Problematyka została zaprezentowana głównie na przykładzie zasad funkcjonowania polskiego rynku touroperatorskiego. Tłem podjętych rozważań są reguły funkcjonowania tego rynku w Unii Europejskiej. Regulacje rynku touroperatorskiego w UE przechodzą istotne przeobrażenia. Kraje członkowskie UE implementują do prawa turystycznego nowe regulacje, wynikające z nowej dyrektywy UE dotyczącej rynku touroperatorskiego. Celem opracowania jest prezentacja zmian w regulacji rynku touroperatorskiego wraz z próbą oceny konsekwencji tych zmian dla modelu funkcjonowaniu tego rynku. W kolejnych częściach artykułu omówiono: pojęcie i zakres funkcjonowania rynku touroperatorskiego, zakres regulacji analizowanego rynku w Polsce oraz kierunki zmian w regulacji rynku touroperatorskiego pod wpływem zmian wprowadzonych nową dyrektywą UE.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości
dc.contributor.authorpl
Panasiuk, Aleksander - 396547
dc.date.accessioned
2019-05-10T07:07:32Z
dc.date.available
2019-05-10T07:07:32Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.description.numberpl
10
dc.description.physicalpl
21-36
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.volumepl
6
dc.identifier.doipl
10.18559/SOEP.2018.10.2
dc.identifier.eissnpl
2449-9099
dc.identifier.issnpl
2300-5254
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74345
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.plpl
polityka turystyczna
dc.subject.plpl
regulacja
dc.subject.plpl
rynek touropearotrski
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kierunki zmian regulacji rynku touroperatorskiego (w Polsce i Unii Europejskiej)
dc.title.alternativepl
Directions for a change in tour operators market regulation (in Poland and in the European Union)
dc.title.journalpl
Studia Oeconomica Posnaniensia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Ashburn
1

No access

No Thumbnail Available