Utrata zapału do działania jako przejaw wypalenia zawodowego. Analiza zjawiska z perspektywy polskich harcerek

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the article is to deepen the knowledge of the phenomenon that is burnout among Polish girl scouts with emphasis on causes, symptoms and effects of its presence. The research consists of conducting participant observation and interviews with a few representatives of the girl scouts community. With the help of respondents some suggestions concerning prevention as well as intervention in case of occurrence of undesirable phenomenon and symptoms among girl scouts has been proposed.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat zjawiska wypalenia w środowisku polskich harcerek z uwzględnieniem przyczyn, przejawów i skutków występowania tego zjawiska. Prace badawcze obejmowały przeprowadzenie obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z kilkoma przedstawicielkami społeczności harcerskiej. Z pomocą respondentek wypracowane zostały sugestie dotyczące prewencji, a także interwencji w przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk i objawów u harcerek.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.authorBejda, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:52:18Z
dc.date.available2022-07-05T21:52:18Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-157639-273921pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294680
dc.languagepolpl
dc.subject.enBURNOUT – PROFESSIONAL BURNOUT – SCOUTING – MOTIVATINGpl
dc.subject.plWYPALENIE – WYPALENIE ZAWODOWE – HARCERSTWO – MOTYWOWANIEpl
dc.titleUtrata zapału do działania jako przejaw wypalenia zawodowego. Analiza zjawiska z perspektywy polskich harcerekpl
dc.title.alternativeLoss of enthusiasm for action as a symptom of professional burnout. An analysis of the phenomenon from the perspective of Polish girl scoutspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the article is to deepen the knowledge of the phenomenon that is burnout among Polish girl scouts with emphasis on causes, symptoms and effects of its presence. The research consists of conducting participant observation and interviews with a few representatives of the girl scouts community. With the help of respondents some suggestions concerning prevention as well as intervention in case of occurrence of undesirable phenomenon and symptoms among girl scouts has been proposed.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat zjawiska wypalenia w środowisku polskich harcerek z uwzględnieniem przyczyn, przejawów i skutków występowania tego zjawiska. Prace badawcze obejmowały przeprowadzenie obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z kilkoma przedstawicielkami społeczności harcerskiej. Z pomocą respondentek wypracowane zostały sugestie dotyczące prewencji, a także interwencji w przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk i objawów u harcerek.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Bejda, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:52:18Z
dc.date.available
2022-07-05T21:52:18Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-157639-273921
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294680
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BURNOUT – PROFESSIONAL BURNOUT – SCOUTING – MOTIVATING
dc.subject.plpl
WYPALENIE – WYPALENIE ZAWODOWE – HARCERSTWO – MOTYWOWANIE
dc.titlepl
Utrata zapału do działania jako przejaw wypalenia zawodowego. Analiza zjawiska z perspektywy polskich harcerek
dc.title.alternativepl
Loss of enthusiasm for action as a symptom of professional burnout. An analysis of the phenomenon from the perspective of Polish girl scouts
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available