Wpływ rodzaju metalu alkalicznego na stabilność termiczną brązów wolframowych typu AxWO3

licenciate
dc.abstract.enSoot is formed as a result of an incomplete combustion of hydrocarbons. It consists mostly of amorphous carbon, but also of a few of its allotropic forms and polycyclic aromatic compounds. The nanometric particle size of the soot facilitate their penetration into the lungs, which may result in respiratory diseases. Soot also has carcinogenic and mutagenic properties.Catalytic combustion is the most effective way to reduce emissions of soot. Currently used catalysts are based on noble metals. Oxides of transition metals could be a promising alternative. They are inexpensive, harmless to the environment and exhibit high catalytic activity. Series of tungsten bronze specimens of the formula AxWO3, A = Li, Na, K, Cs, were prepared. Samples were characterized in order to examine the elemental composition (XRF), the phase (XRD and RS), the properties of electrodonor properties (work function), the catalytic activity in soot combustion (TPO) and thermal stability (TG/DTA).Based on the measurements, it was shown that increasing the size of alkali metal cation included in the structure results in an increase of thermal stability and activity.pl
dc.abstract.plSadza powstaje w wyniku spalania materiałów zawierających węgiel w warunkach niedostatecznej ilości tlenu. Składa się głównie z amorficznego węgla, kilku jego odmian alotropowych, oraz wielopierścieniowych związków aromatycznych. Nanometryczne rozmiary cząstek sadzy ułatwiają ich przenikanie do płuc, co może skutkować chorobami układu oddechowego. Sadza posiada również właściwości kancerogenne i mutagenne.Katalityczne spalanie sadzy jest najefektywniejszym sposobem ograniczenia jej emisji. Aktualnie stosowane katalizatory oparte są na metalach szlachetnych. Obiecującą alternatywą okazują się być tlenki metali przejściowych. Są one tanie, nieszkodliwe dla środowiska oraz wykazują aktywność katalityczną. Przygotowano serię preparatów brązów wolframowych o wzorze ogólnym AxWO3, gdzie A = Li, Na, K, Cs. Preparaty scharakteryzowano w celu zbadania składu pierwiastkowego (XRF), fazowego (XRD i RS), właściwości elektrodonorowych powierzchni (praca wyjścia), aktywności katalitycznej (TPO) i stabilności termicznej (TG/DTA).Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pokazano, że wprowadzenie do struktury kationu metalu alkalicznego o większych rozmiarach prowadzi do wzrostu stabilności termicznej i aktywności.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKotarba, Andrzej - 129229 pl
dc.contributor.authorZieliński, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerKotarba, Andrzej - 129229 pl
dc.contributor.reviewerGrzybek, Gabrielapl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:37:19Z
dc.date.available2020-07-26T23:37:19Z
dc.date.submitted2016-10-10pl
dc.fieldofstudyzaawansowane materiały i nanotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-106868-178720pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213177
dc.languagepolpl
dc.subject.ensoot, tungsten bronzes, thermal stability, catalytic activitypl
dc.subject.plsadza, brązy wolframowe, stabilność termiczna, aktywność katalitycznapl
dc.titleWpływ rodzaju metalu alkalicznego na stabilność termiczną brązów wolframowych typu AxWO3pl
dc.title.alternativeInfluence of type of alkali metal on the thermal stability of AxWO3 tungsten bronzes.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Soot is formed as a result of an incomplete combustion of hydrocarbons. It consists mostly of amorphous carbon, but also of a few of its allotropic forms and polycyclic aromatic compounds. The nanometric particle size of the soot facilitate their penetration into the lungs, which may result in respiratory diseases. Soot also has carcinogenic and mutagenic properties.Catalytic combustion is the most effective way to reduce emissions of soot. Currently used catalysts are based on noble metals. Oxides of transition metals could be a promising alternative. They are inexpensive, harmless to the environment and exhibit high catalytic activity. Series of tungsten bronze specimens of the formula AxWO3, A = Li, Na, K, Cs, were prepared. Samples were characterized in order to examine the elemental composition (XRF), the phase (XRD and RS), the properties of electrodonor properties (work function), the catalytic activity in soot combustion (TPO) and thermal stability (TG/DTA).Based on the measurements, it was shown that increasing the size of alkali metal cation included in the structure results in an increase of thermal stability and activity.
dc.abstract.plpl
Sadza powstaje w wyniku spalania materiałów zawierających węgiel w warunkach niedostatecznej ilości tlenu. Składa się głównie z amorficznego węgla, kilku jego odmian alotropowych, oraz wielopierścieniowych związków aromatycznych. Nanometryczne rozmiary cząstek sadzy ułatwiają ich przenikanie do płuc, co może skutkować chorobami układu oddechowego. Sadza posiada również właściwości kancerogenne i mutagenne.Katalityczne spalanie sadzy jest najefektywniejszym sposobem ograniczenia jej emisji. Aktualnie stosowane katalizatory oparte są na metalach szlachetnych. Obiecującą alternatywą okazują się być tlenki metali przejściowych. Są one tanie, nieszkodliwe dla środowiska oraz wykazują aktywność katalityczną. Przygotowano serię preparatów brązów wolframowych o wzorze ogólnym AxWO3, gdzie A = Li, Na, K, Cs. Preparaty scharakteryzowano w celu zbadania składu pierwiastkowego (XRF), fazowego (XRD i RS), właściwości elektrodonorowych powierzchni (praca wyjścia), aktywności katalitycznej (TPO) i stabilności termicznej (TG/DTA).Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pokazano, że wprowadzenie do struktury kationu metalu alkalicznego o większych rozmiarach prowadzi do wzrostu stabilności termicznej i aktywności.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kotarba, Andrzej - 129229
dc.contributor.authorpl
Zieliński, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Kotarba, Andrzej - 129229
dc.contributor.reviewerpl
Grzybek, Gabriela
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:37:19Z
dc.date.available
2020-07-26T23:37:19Z
dc.date.submittedpl
2016-10-10
dc.fieldofstudypl
zaawansowane materiały i nanotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-106868-178720
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213177
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
soot, tungsten bronzes, thermal stability, catalytic activity
dc.subject.plpl
sadza, brązy wolframowe, stabilność termiczna, aktywność katalityczna
dc.titlepl
Wpływ rodzaju metalu alkalicznego na stabilność termiczną brązów wolframowych typu AxWO3
dc.title.alternativepl
Influence of type of alkali metal on the thermal stability of AxWO3 tungsten bronzes.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available