Emocjonalność kobiet a racjonalność mężczyzn w polskiej reklamie telewizyjnej

master
dc.abstract.enAnatomical differences between the sexes are visible, transparent and not subject to any discussion. But if we take into account the psychological conditions of women and men, is a subject that seems to be very questionable. Advertising is a common phenomenon since many years. Already in ancient times existed and was based on gestures or verbal persuasion. For many centuries, its primary objective remained the same. It can be grouped together in two characteristics. It is the information and persuasion. But to relate to the expected effect, advertisers are using the appropriate mechanisms to convince a potential customer. This work focuses on these two issues. First, its main theme is the polish television advertising. It uses include two types of persuasive messages - rational and emotional. The first can be described as intelligent, straight cuts to the intellect of man and in this way, want to convince him. Count calculations, percentages, or public benefits of the products or services. The recipient must feel that the proposed welfare is best option for him. The second one can be defined as one aimed at the emotions of the viewer. It aims to ecstasy or excitement in beautiful movie`s frames and attractive gadgets. All this enchantment is leading people to buy a product without much reflection. Psychological differences between the sexes are, and for centuries have been widely discussed in all forums. Most, however, may meet with the observation that women use their emotions, intuition or inner voice. Men often the units are considered reasonable, rational and operating intellect. The thesis of this work is to say that advertising directed at women uses the emotional message that in order to convince them to buy and advertising directed at men uses rational message. To see the validity of these arguments I used in the analysis of literature, with a philosophy and social context and content analysis of television commercials. Result of the work is as follows: advertising aimed at both men and women, above all, uses emotional persuasion.pl
dc.abstract.plAnatomiczne różnice między płciami są widoczne, jawne i nie podlegają żadnej dyskusji. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę psychiczne uwarunkowania kobiety i mężczyzny, to temat ten wydaje się niezwykle dyskusyjny. Reklama to zjawisko powszechne od wielu lat. Już w starożytności istniała i opierała się na gestach czy przekonywaniu słownych. Przez wiele stuleci jej podstawowy cel pozostał ten sam. Można go ując w dwóch punktach. Jest to informowanie oraz perswazja. Żeby jednak odnosiło to spodziewany efekt, reklamodawcy używają odpowiednich mechanizmów, by przekonać potencjalnego klienta. Niniejsza praca koncentruje się na tych dwóch kwestiach. Po pierwsze, jej głównym tematem jest polska reklama telewizyjna. Posługuje się ona między innymi dwoma rodzajami komunikatów perswazyjnych – racjonalnym oraz emocjonalnym. Ten pierwszy scharakteryzować można jako rozumny, trafiający wprost do intelektu człowieka i w ten właśnie sposób chcący go przekonać. Liczą się kalkulacje, procenty czy jawne korzyści płynące z produkty czy usługi. Odbiorca musi zdawać sobie sprawę, że proponowane dobro jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Drugi zaś można określić jako ten celujący w emocje widza. Ma na celu uniesienie czy podekscytowanie odbiorcy w pięknych kadrach i atrakcyjnych gadżetach. Całe to zaczarowanie ma prowadzić do tego, aby jednostka, bez większej refleksji, sięgnęła po produkt czy usługę. Psychologiczne różnice między płciami są i przez wieki były szeroko dyskutowane na wszelkich forach. Najczęściej jednak spotkać się można z spostrzeżeniem, że kobiety posługują się emocjami, intuicją czy wewnętrznym głosem. Mężczyźni zaś nierzadko są uważani za jednostki racjonalne, rozumne i operujące intelektem. Tezą pracy jest zatem stwierdzenie, że reklama skierowana do kobiet posługuje się przekazem emocjonalnym tak, by je przekonać do zakupu, a reklama skierowana do mężczyzn racjonalnym. Żeby przekonać się o słuszności owe tezy posłużyłem się analizą literatury, opracowując kontekst filozoficzno-społeczny oraz analizą zawartości reklam telewizyjnych. Wynik pracy jest następujący: reklama skierowana zarówno do kobiet i mężczyzn nade wszystko posługuje się perswazją emocjonalną.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.contributor.authorPiwarski, Mikołajpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:21:41Z
dc.date.available2020-07-24T06:21:41Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-65851-135513pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179354
dc.languagepolpl
dc.subject.enDIFFERENCES ADVERTISING CONVINCE PERSUASION RATIONALpl
dc.subject.plREKLAMA TELEWIZYJNA RACJONALNOŚĆ EMOCJONALNOŚĆ PERSWAZJApl
dc.titleEmocjonalność kobiet a racjonalność mężczyzn w polskiej reklamie telewizyjnejpl
dc.title.alternativeEmotionality of women and the rationality of men in the polish television advertisingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Anatomical differences between the sexes are visible, transparent and not subject to any discussion. But if we take into account the psychological conditions of women and men, is a subject that seems to be very questionable. Advertising is a common phenomenon since many years. Already in ancient times existed and was based on gestures or verbal persuasion. For many centuries, its primary objective remained the same. It can be grouped together in two characteristics. It is the information and persuasion. But to relate to the expected effect, advertisers are using the appropriate mechanisms to convince a potential customer. This work focuses on these two issues. First, its main theme is the polish television advertising. It uses include two types of persuasive messages - rational and emotional. The first can be described as intelligent, straight cuts to the intellect of man and in this way, want to convince him. Count calculations, percentages, or public benefits of the products or services. The recipient must feel that the proposed welfare is best option for him. The second one can be defined as one aimed at the emotions of the viewer. It aims to ecstasy or excitement in beautiful movie`s frames and attractive gadgets. All this enchantment is leading people to buy a product without much reflection. Psychological differences between the sexes are, and for centuries have been widely discussed in all forums. Most, however, may meet with the observation that women use their emotions, intuition or inner voice. Men often the units are considered reasonable, rational and operating intellect. The thesis of this work is to say that advertising directed at women uses the emotional message that in order to convince them to buy and advertising directed at men uses rational message. To see the validity of these arguments I used in the analysis of literature, with a philosophy and social context and content analysis of television commercials. Result of the work is as follows: advertising aimed at both men and women, above all, uses emotional persuasion.
dc.abstract.plpl
Anatomiczne różnice między płciami są widoczne, jawne i nie podlegają żadnej dyskusji. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę psychiczne uwarunkowania kobiety i mężczyzny, to temat ten wydaje się niezwykle dyskusyjny. Reklama to zjawisko powszechne od wielu lat. Już w starożytności istniała i opierała się na gestach czy przekonywaniu słownych. Przez wiele stuleci jej podstawowy cel pozostał ten sam. Można go ując w dwóch punktach. Jest to informowanie oraz perswazja. Żeby jednak odnosiło to spodziewany efekt, reklamodawcy używają odpowiednich mechanizmów, by przekonać potencjalnego klienta. Niniejsza praca koncentruje się na tych dwóch kwestiach. Po pierwsze, jej głównym tematem jest polska reklama telewizyjna. Posługuje się ona między innymi dwoma rodzajami komunikatów perswazyjnych – racjonalnym oraz emocjonalnym. Ten pierwszy scharakteryzować można jako rozumny, trafiający wprost do intelektu człowieka i w ten właśnie sposób chcący go przekonać. Liczą się kalkulacje, procenty czy jawne korzyści płynące z produkty czy usługi. Odbiorca musi zdawać sobie sprawę, że proponowane dobro jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Drugi zaś można określić jako ten celujący w emocje widza. Ma na celu uniesienie czy podekscytowanie odbiorcy w pięknych kadrach i atrakcyjnych gadżetach. Całe to zaczarowanie ma prowadzić do tego, aby jednostka, bez większej refleksji, sięgnęła po produkt czy usługę. Psychologiczne różnice między płciami są i przez wieki były szeroko dyskutowane na wszelkich forach. Najczęściej jednak spotkać się można z spostrzeżeniem, że kobiety posługują się emocjami, intuicją czy wewnętrznym głosem. Mężczyźni zaś nierzadko są uważani za jednostki racjonalne, rozumne i operujące intelektem. Tezą pracy jest zatem stwierdzenie, że reklama skierowana do kobiet posługuje się przekazem emocjonalnym tak, by je przekonać do zakupu, a reklama skierowana do mężczyzn racjonalnym. Żeby przekonać się o słuszności owe tezy posłużyłem się analizą literatury, opracowując kontekst filozoficzno-społeczny oraz analizą zawartości reklam telewizyjnych. Wynik pracy jest następujący: reklama skierowana zarówno do kobiet i mężczyzn nade wszystko posługuje się perswazją emocjonalną.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.contributor.authorpl
Piwarski, Mikołaj
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:21:41Z
dc.date.available
2020-07-24T06:21:41Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-65851-135513
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179354
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DIFFERENCES ADVERTISING CONVINCE PERSUASION RATIONAL
dc.subject.plpl
REKLAMA TELEWIZYJNA RACJONALNOŚĆ EMOCJONALNOŚĆ PERSWAZJA
dc.titlepl
Emocjonalność kobiet a racjonalność mężczyzn w polskiej reklamie telewizyjnej
dc.title.alternativepl
Emotionality of women and the rationality of men in the polish television advertising
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Katowice
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Chandler
2
Krakow
2
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available