Determinanty wpływające na satysfakcję w zawodzie nauczyciela.

master
dc.abstract.enThe subject of the MA thesis focuses on the factors which influence teachers satisfaction connected with their work. The topic is thought to be immensely important in effective work but has not been defined and examined by the scientific world yet.The aim of the work is to identify and analyse the factors influencing teachers satisfaction. The author used specially designed questionnaires as a research technique.The researches being done by the author have proven that improving and using teachers skills, their personal development and the high level of commitment have great influence on satisfaction perceived by teachers.In addition, it was confirmed that female teachers declare to take greater satisfaction from work than their male colleagues.To sum up, as the main conclusion drawn from the researches it should be stated that the sources of satisfaction can be not only inner, personal factors but outside, environmental ones too.pl
dc.abstract.plTematem pracy są czynniki wpływające na odczuwaną satysfakcję przez nauczycieli. Zasadność wyboru tego tematu argumentuje fakt, iż zagadnienie satysfakcji wydaje się być bardzo ważne dla efektywnej pracy, a mimo to nie zostało jeszcze dobrze zdefiniowane oraz zbadane przez naukę. Celem pracy jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na satysfakcję nauczycieli. Jako metodę badawczą wykorzystałam badanie ankietowe w oparciu o specjalnie skonstruowany do tego celu kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone przeze mnie badania dowiodły, że bardzo duży wpływ dla nauczycieli na odczuwaną satysfakcję ma możliwość doskonalenia się i rozwoju, możliwość wykorzystywania posiadanych umiejętności oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki. Badania pokazały również, że to kobiety częściej deklarują odczuwaną satysfakcję z pracy, aniżeli mężczyźni. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych przeze mnie badań jest fakt, że źródeł satysfakcji upatrywać można zarówno w wewnętrznych czynnikach tzw. osobowościowych a także, zewnętrznych tzw. środowiskowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorSoboń, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:27:45Z
dc.date.available2020-07-25T00:27:45Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-86779-112269pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195385
dc.languagepolpl
dc.subject.enDETERMINANTS, SATISFACTION, TEACHERSpl
dc.subject.plDETERMINANTY, SATYSFAKCJA, NAUCZYCIELEpl
dc.titleDeterminanty wpływające na satysfakcję w zawodzie nauczyciela.pl
dc.title.alternativeThe Determinants Influencing the Satisfaction of a Teacher's Workpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the MA thesis focuses on the factors which influence teachers satisfaction connected with their work. The topic is thought to be immensely important in effective work but has not been defined and examined by the scientific world yet.The aim of the work is to identify and analyse the factors influencing teachers satisfaction. The author used specially designed questionnaires as a research technique.The researches being done by the author have proven that improving and using teachers skills, their personal development and the high level of commitment have great influence on satisfaction perceived by teachers.In addition, it was confirmed that female teachers declare to take greater satisfaction from work than their male colleagues.To sum up, as the main conclusion drawn from the researches it should be stated that the sources of satisfaction can be not only inner, personal factors but outside, environmental ones too.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy są czynniki wpływające na odczuwaną satysfakcję przez nauczycieli. Zasadność wyboru tego tematu argumentuje fakt, iż zagadnienie satysfakcji wydaje się być bardzo ważne dla efektywnej pracy, a mimo to nie zostało jeszcze dobrze zdefiniowane oraz zbadane przez naukę. Celem pracy jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na satysfakcję nauczycieli. Jako metodę badawczą wykorzystałam badanie ankietowe w oparciu o specjalnie skonstruowany do tego celu kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone przeze mnie badania dowiodły, że bardzo duży wpływ dla nauczycieli na odczuwaną satysfakcję ma możliwość doskonalenia się i rozwoju, możliwość wykorzystywania posiadanych umiejętności oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki. Badania pokazały również, że to kobiety częściej deklarują odczuwaną satysfakcję z pracy, aniżeli mężczyźni. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych przeze mnie badań jest fakt, że źródeł satysfakcji upatrywać można zarówno w wewnętrznych czynnikach tzw. osobowościowych a także, zewnętrznych tzw. środowiskowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Soboń, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:27:45Z
dc.date.available
2020-07-25T00:27:45Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-86779-112269
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195385
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DETERMINANTS, SATISFACTION, TEACHERS
dc.subject.plpl
DETERMINANTY, SATYSFAKCJA, NAUCZYCIELE
dc.titlepl
Determinanty wpływające na satysfakcję w zawodzie nauczyciela.
dc.title.alternativepl
The Determinants Influencing the Satisfaction of a Teacher's Work
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
6
Poznan
3
Wroclaw
3
Rzeszów
2
Warsaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Mielec
1
Nowy Tomysl
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available