Opieka położnicza nad kobietą ciężarną zakażoną ludzkim wirusem upośledzenia odporności.

licenciate
dc.abstract.enHIV is a retrovirus of the family lentivirus, causing acquired immune deficiency syndrome - AIDS. This virus is transmitted by: sex, leukemia, placenta and through breast milk. Infection occurs through contact with: infectious materials, mucous membranes, damaged skin. Effective vaccine for AIDS haven’t been created yet. Diagnostic tests are: ELISA and Western-blot. Infection can spread from a healthy carrier, and from a man in whom symptoms have already developed. Symptoms of infection are nonspecific, making it difficult to diagnose. Distinguished the following phases of infection: acute retroviral illness (PHI), asymptomatic HIV infection, a period of opportunistic infections. Nowadays, greater incidence observed among women, which increases the risk of infection from mother (vertical infections). Taking care of pregnant HIV(+) should be exercised by an obstetrician and a specialist in infectious diseases. Standards of care for pregnant HIV (+) and her child are described by Polish Gynaecological Society.pl
dc.abstract.otherWirus HIV to retrowirus z rodziny lentivirusów, wywołujący zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS acquired immune deficiency syndrome). Wirus ten przenoszony jest: drogą płciową, krwiopochodną, przezłożyskową, oraz przez mleko matki. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z: materiałem zakaźnym, błonami śluzowymi, uszkodzoną skórą. Skutecznej szczepionki na AIDS nie udało się stworzyć. Testy diagnostyczne to: test ELISA, oraz Western-blot. Zakażenie może rozprzestrzeniać się od zdrowego nosiciela, oraz od człowieka, u którego objawy chorobowe już się rozwinęły. Objawy zakażenia są niespecyficzne, co utrudnia diagnostykę. Wyróżniono następujące fazy zakażenia: ostrą chorobę retrowirusową (PHI), bezobjawowe zakażenie HIV, okres infekcji oportunistycznych. Współcześnie obserwuje się większą zachorowalność wśród kobiet, co zwiększa ryzyko odmatczynych zakażeń (zakażeń wertykalnych). Opiekę nad ciężarną z HIV/AIDS powinni sprawować lekarz położnik, oraz specjalista od chorób zakaźnych. Standardy opieki nad ciężarną HIV(+) oraz jej dzieckiem określił Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorBoczar, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:00:01Z
dc.date.available2020-07-14T19:00:01Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-55676-96918pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170489
dc.subject.envirus HIV, vertical pregnancy infection.pl
dc.subject.otherwirus HIV, zakażenia wertykalne, ciąża.pl
dc.titleOpieka położnicza nad kobietą ciężarną zakażoną ludzkim wirusem upośledzenia odporności.pl
dc.title.alternativeObstetrical care of pregnant woman infected with Acquired Immunodeficiency.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
HIV is a retrovirus of the family lentivirus, causing acquired immune deficiency syndrome - AIDS. This virus is transmitted by: sex, leukemia, placenta and through breast milk. Infection occurs through contact with: infectious materials, mucous membranes, damaged skin. Effective vaccine for AIDS haven’t been created yet. Diagnostic tests are: ELISA and Western-blot. Infection can spread from a healthy carrier, and from a man in whom symptoms have already developed. Symptoms of infection are nonspecific, making it difficult to diagnose. Distinguished the following phases of infection: acute retroviral illness (PHI), asymptomatic HIV infection, a period of opportunistic infections. Nowadays, greater incidence observed among women, which increases the risk of infection from mother (vertical infections). Taking care of pregnant HIV(+) should be exercised by an obstetrician and a specialist in infectious diseases. Standards of care for pregnant HIV (+) and her child are described by Polish Gynaecological Society.
dc.abstract.otherpl
Wirus HIV to retrowirus z rodziny lentivirusów, wywołujący zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS acquired immune deficiency syndrome). Wirus ten przenoszony jest: drogą płciową, krwiopochodną, przezłożyskową, oraz przez mleko matki. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z: materiałem zakaźnym, błonami śluzowymi, uszkodzoną skórą. Skutecznej szczepionki na AIDS nie udało się stworzyć. Testy diagnostyczne to: test ELISA, oraz Western-blot. Zakażenie może rozprzestrzeniać się od zdrowego nosiciela, oraz od człowieka, u którego objawy chorobowe już się rozwinęły. Objawy zakażenia są niespecyficzne, co utrudnia diagnostykę. Wyróżniono następujące fazy zakażenia: ostrą chorobę retrowirusową (PHI), bezobjawowe zakażenie HIV, okres infekcji oportunistycznych. Współcześnie obserwuje się większą zachorowalność wśród kobiet, co zwiększa ryzyko odmatczynych zakażeń (zakażeń wertykalnych). Opiekę nad ciężarną z HIV/AIDS powinni sprawować lekarz położnik, oraz specjalista od chorób zakaźnych. Standardy opieki nad ciężarną HIV(+) oraz jej dzieckiem określił Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Boczar, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:00:01Z
dc.date.available
2020-07-14T19:00:01Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-55676-96918
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170489
dc.subject.enpl
virus HIV, vertical pregnancy infection.
dc.subject.otherpl
wirus HIV, zakażenia wertykalne, ciąża.
dc.titlepl
Opieka położnicza nad kobietą ciężarną zakażoną ludzkim wirusem upośledzenia odporności.
dc.title.alternativepl
Obstetrical care of pregnant woman infected with Acquired Immunodeficiency.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
95
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Poznan
11
Wroclaw
6
Dublin
4
Katowice
4
Mozdzanow
4
Szczecin
3
Gdansk
2
Lodz
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available