Rola marketingu internetowego w strategii rozwoju firmy na przykładzie branży usług turystycznych.

master
dc.abstract.enThe purpose of this work is to present the role of Internet marketing in the company'sdevelopment strategy on the example of the travel services industry - the Booking.comtourism organization. The structure of the work consists of four chapters, which containcontent on the following issues: determinants of the strategy of development of amodern enterprise, place, and forms of marketing in enterprise development, diagnosisof using marketing tools in the tourism industry and Booking.com as an example oftourist organization. The purpose of the work in the research process was achieved bythe following methods: monographic, document testing and diagnostic survey using thesurvey technique and a tool in the form of two questionnaires: addressed toentrepreneurs from the tourism industry and Booking.com users. Data obtained duringthe study allowed for answering research problems and verification of theses and assumptions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie roli marketingu internetowego w strategiirozwoju firmy na przykładzie branży usług turystycznych - organizacji turystycznejBooking.com. Struktura pracy obejmuje cztery rozdziały, które zawierają treść na tematnastępujących zagadnień: wyznaczniki strategii rozwoju współczesnegoprzedsiębiorstwa, miejsce i formy marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa, diagnozawykorzystywania narzędzi marketingowych w branży turystycznej oraz Booking.comjako przykład organizacji turystycznej. Realizacji celu pracy w procesie badawczymposłużyły metody: monograficzna, badania dokumentów oraz sondażu diagnostycznegowykorzystującego technikę ankiety oraz narzędzie w postaci dwóch kwestionariuszyankiet: skierowanego do przedsiębiorców z branży turystycznej i użytkownikówBooking.com. Uzyskane w trakcie badania dane pozwoliły na postawienie odpowiedzina problemy badawcze oraz weryfikację tez oraz założeń.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorSusuł, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:42:45Z
dc.date.available2020-07-28T05:42:45Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-139578-269055pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240300
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrand – company - marketing – organization – strategypl
dc.subject.plmarka - marketing - organizacja – przedsiębiorstwo - strategiapl
dc.titleRola marketingu internetowego w strategii rozwoju firmy na przykładzie branży usług turystycznych.pl
dc.title.alternativeThe role of internet marketing in the company's development strategy on the example of the travel services industry.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to present the role of Internet marketing in the company'sdevelopment strategy on the example of the travel services industry - the Booking.comtourism organization. The structure of the work consists of four chapters, which containcontent on the following issues: determinants of the strategy of development of amodern enterprise, place, and forms of marketing in enterprise development, diagnosisof using marketing tools in the tourism industry and Booking.com as an example oftourist organization. The purpose of the work in the research process was achieved bythe following methods: monographic, document testing and diagnostic survey using thesurvey technique and a tool in the form of two questionnaires: addressed toentrepreneurs from the tourism industry and Booking.com users. Data obtained duringthe study allowed for answering research problems and verification of theses and assumptions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli marketingu internetowego w strategiirozwoju firmy na przykładzie branży usług turystycznych - organizacji turystycznejBooking.com. Struktura pracy obejmuje cztery rozdziały, które zawierają treść na tematnastępujących zagadnień: wyznaczniki strategii rozwoju współczesnegoprzedsiębiorstwa, miejsce i formy marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa, diagnozawykorzystywania narzędzi marketingowych w branży turystycznej oraz Booking.comjako przykład organizacji turystycznej. Realizacji celu pracy w procesie badawczymposłużyły metody: monograficzna, badania dokumentów oraz sondażu diagnostycznegowykorzystującego technikę ankiety oraz narzędzie w postaci dwóch kwestionariuszyankiet: skierowanego do przedsiębiorców z branży turystycznej i użytkownikówBooking.com. Uzyskane w trakcie badania dane pozwoliły na postawienie odpowiedzina problemy badawcze oraz weryfikację tez oraz założeń.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Susuł, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:42:45Z
dc.date.available
2020-07-28T05:42:45Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-139578-269055
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240300
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brand – company - marketing – organization – strategy
dc.subject.plpl
marka - marketing - organizacja – przedsiębiorstwo - strategia
dc.titlepl
Rola marketingu internetowego w strategii rozwoju firmy na przykładzie branży usług turystycznych.
dc.title.alternativepl
The role of internet marketing in the company's development strategy on the example of the travel services industry.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
5
Gdansk
3
Krakow
3
Dublin
2
Czaplinek
1
Inowrocław
1
Jasienica Rosielna
1
Jelenia Góra
1
Kalisz
1

No access

No Thumbnail Available