Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T23:46:56Z
dc.abstract.enThe issue related to motivating and employee involvement are still extremely important, inspiring to constantly new scientific research. This article presents the results of original empirical studies, devoted to the assessment of the impact of the organizational culture of the enterprise on the level of motivation and commitment declared by employees. The study of statistically significant differences between variables was carried out using the Chi-square test of Pearson's independence. The key added value of the presented considerations is the indication of the organizational culture model, which determines the highest and the lowest level of the research categories listed above constituting a source of valuable information for enthusiasts of modern management.pl
dc.abstract.plProblematyka dotycząca motywowania oraz zaangażowania pracowników nieustannie pozostaje niezmiernie ważna, inspirująca do wciąż nowych poszukiwań naukowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych poświęconych ocenie wpływu modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na deklarowany przez pracowników poziom ich motywacji i zaangażowania. Uczestnikami badań było 664 polskich respondentów. Badanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy zmiennymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności Pearsona. Kluczową wartość dodaną prezentowanych rozważań stanowi wskazanie modelu kultury organizacyjnej, który determinuje najwyższy oraz najniższy poziom wymienionych wyżej kategorii badawczych, stanowiąc źródło cennych informacji dla pasjonatów nowoczesnego zarządzania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorWziątek-Staśko, Anna - 392303 pl
dc.date.accession2018-04-25pl
dc.date.accessioned2019-04-29T12:08:29Z
dc.date.available2019-04-29T12:08:29Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalTytuł poprz. czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507pl
dc.description.number1 (51)pl
dc.description.physical409-419pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18276/miz.2018.51-39pl
dc.identifier.eissn2543-5574pl
dc.identifier.issn2450-775Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73877
dc.identifier.weblinkhttps://wnus.edu.pl/miz/en/issue/890/article/15338/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enorganisational culturepl
dc.subject.enmotivationpl
dc.subject.enengagementpl
dc.subject.plkultura organizacyjnapl
dc.subject.plmotywacjapl
dc.subject.plmotywowaniepl
dc.subject.plzaangażowaniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracownikówpl
dc.title.alternativeCultural conditions for motivation level and engagement of employeespl
dc.title.journalMarketing i Zarządzaniepl
dc.title.volumeKapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarcepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T23:46:56Z
dc.abstract.enpl
The issue related to motivating and employee involvement are still extremely important, inspiring to constantly new scientific research. This article presents the results of original empirical studies, devoted to the assessment of the impact of the organizational culture of the enterprise on the level of motivation and commitment declared by employees. The study of statistically significant differences between variables was carried out using the Chi-square test of Pearson's independence. The key added value of the presented considerations is the indication of the organizational culture model, which determines the highest and the lowest level of the research categories listed above constituting a source of valuable information for enthusiasts of modern management.
dc.abstract.plpl
Problematyka dotycząca motywowania oraz zaangażowania pracowników nieustannie pozostaje niezmiernie ważna, inspirująca do wciąż nowych poszukiwań naukowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych poświęconych ocenie wpływu modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na deklarowany przez pracowników poziom ich motywacji i zaangażowania. Uczestnikami badań było 664 polskich respondentów. Badanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy zmiennymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności Pearsona. Kluczową wartość dodaną prezentowanych rozważań stanowi wskazanie modelu kultury organizacyjnej, który determinuje najwyższy oraz najniższy poziom wymienionych wyżej kategorii badawczych, stanowiąc źródło cennych informacji dla pasjonatów nowoczesnego zarządzania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Wziątek-Staśko, Anna - 392303
dc.date.accessionpl
2018-04-25
dc.date.accessioned
2019-04-29T12:08:29Z
dc.date.available
2019-04-29T12:08:29Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Tytuł poprz. czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507
dc.description.numberpl
1 (51)
dc.description.physicalpl
409-419
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.18276/miz.2018.51-39
dc.identifier.eissnpl
2543-5574
dc.identifier.issnpl
2450-775X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73877
dc.identifier.weblinkpl
https://wnus.edu.pl/miz/en/issue/890/article/15338/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
organisational culture
dc.subject.enpl
motivation
dc.subject.enpl
engagement
dc.subject.plpl
kultura organizacyjna
dc.subject.plpl
motywacja
dc.subject.plpl
motywowanie
dc.subject.plpl
zaangażowanie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników
dc.title.alternativepl
Cultural conditions for motivation level and engagement of employees
dc.title.journalpl
Marketing i Zarządzanie
dc.title.volumepl
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Krakow
1
Downloads
wziatek-stasko_kulturowe_uwarunkowania_poziomu_motywacji_2018.pdf
4
wziatek-stasko_kulturowe_uwarunkowania_poziomu_motywacji_2018.odt
1