Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania progesteronu i ryzyko kancerogenezy w tkankach docelowych

licenciate
dc.abstract.enProgesterone is one of the steroid hormones belonging to the group of progestogens. It is a key hormone for the proper progress of pregnancy, including the process of preparing the uterus for pregnancy, enabling the embryo implantation, developing the mammary glands, maintaining the pregnancy and regulating the function of the placenta. It is also known that in the conditions of disturbed hormonal balance in the female body, progesterone may be a factor initiating cancerogenesis and lead to the development of endometrial cancer, breast cancer or ovarian cancer. The progesterone action in tissues is essentially mediated by specific receptors (PR) which belong to the family of nuclear receptors that are dependent on transcription factors. There are two expressed isoforms of the nuclear progesterone receptor: PR-A and PR-B. Both are products of the same gene but have different promoters. Progesterone can also act on the functions of organism by much faster non-genomic mechanisms.Presented literature review showed the key significance of progesterone and its receptors in the formation and progression of certain cancers of the breast, endometrium, ovary, as well as prostate, thyroid and uterine fibroids. In general, its significance should be defined as clearly antiproliferative, but in the case of breast cancer, the use of hormonal contraception/hormone replacement therapy with progestogen-containing preparations increases the likelihood of neoplasms. The significant dependence of the formation and progression of some neoplasms on progesterone and its agonists clearly indicates the possibility of using progesterone, its agonists, antagonists, and selective modulators in their therapy. To fully exploit these possibilities, further research is needed, in particular to fully understand the action of individual PR isoforms within specific tissues, both normal and neoplastic. This may enable the emergence of a broad spectrum of new generation pharmaceuticals that can interact with specific PR isoforms in a planned manner, to exert a specific biological effect on specific tissues as needed (growth inhibition/aging/apoptosis or proliferation/survival) to prevent and treatment of neoplastic diseases.pl
dc.abstract.plProgesteron jest jednym z hormonów steroidowych, należących do grupy progestagenów. Jest hormonem kluczowym dla prawidłowego przebiegu ciąży, włączając w to procesy przygotowania macicy do ciąży, umożliwienie implantacji zarodka, rozwój gruczołów piersiowych, utrzymanie ciąży oraz regulację funkcji łożyska. Wiadomo także, że w warunkach zakłóconej równowagi hormonalnej w organizmie kobiety, progesteron może być czynnikiem inicjującym nowotworzenie, prowadząc do rozwoju raka endometrium, raka piersi czy raka jajnika. Oddziaływanie progesteronu na tkanki zasadniczo odbywa się poprzez występujące w nich specyficzne receptory (z ang. progesterone receptor, PR), które należą do rodziny receptorów jądrowych zależnych od czynników transkrypcyjnych. Wyróżnia się dwie ulegające ekspresji izoformy jądrowego receptora progesteronowego: PR-A i PR-B. Obie są produktem tego samego genu, lecz posiadają różne promotory. Progesteron może także oddziaływać na organizm dzięki dużo szybciej działającym mechanizmom pozagenomowym. Przeprowadzony przegląd literatury wykazał kluczową rolę progesteronu i jego receptorów w powstawaniu i progresji niektórych nowotworów piersi, endometrium, jajnika oraz prostaty, tarczycy i mięśniaków macicy. Generalnie, jego znaczenie w procesie kancerogenezy należy określić jako wyraźnie antyproliferacyjne, jednak w przypadku nowotworów piersi stosowanie antykoncepcji hormonalnej i/lub hormonalnej terapii zastępczej preparatami zawierającymi progestageny zwiększa prawdopodobieństwo powstawania nowotworów tego gruczołu. Istotna zależność powstawania i progresji niektórych nowotworów od progesteronu i jego agonistów wyraźnie wskazuje na możliwość wykorzystania progesteronu, jego agonistów, antagonistów i selektywnych modulatorów w ich terapii. W celu pełnego wykorzystania tych możliwości, konieczne są dalsze badania dotyczące pełnego zrozumienia działania poszczególnych izoform PR w obrębie poszczególnych tkanek, tak prawidłowych, jak i nowotworowych. Może to umożliwić powstanie szerokiego spektrum nowej generacji farmaceutyków, mogących w zaplanowany sposób wpływać na poszczególne izoformy PR, tak aby w zależności od potrzeby wywierać na dane tkanki ściśle określony wpływ biologiczny (hamowanie wzrostu/starzenie się/apoptoza lub proliferacja/przeżycie) w celu zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorDuda, Małgorzata - 127789 pl
dc.contributor.authorBaran, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerDuda, Małgorzata - 127789 pl
dc.contributor.reviewerHoja-Łukowicz, Dorota - 128335 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:34:16Z
dc.date.available2021-10-14T21:34:16Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-147043-262885pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280426
dc.languagepolpl
dc.subject.enprogesterone, carcinogenesis, PR isoformspl
dc.subject.plprogesteron, kancerogeneza, izoformy RPpl
dc.titleWewnątrzkomórkowy mechanizm działania progesteronu i ryzyko kancerogenezy w tkankach docelowychpl
dc.title.alternativeIntracellular mechanism of progesterone action and the risk of carcinogenesis in target tissues.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Progesterone is one of the steroid hormones belonging to the group of progestogens. It is a key hormone for the proper progress of pregnancy, including the process of preparing the uterus for pregnancy, enabling the embryo implantation, developing the mammary glands, maintaining the pregnancy and regulating the function of the placenta. It is also known that in the conditions of disturbed hormonal balance in the female body, progesterone may be a factor initiating cancerogenesis and lead to the development of endometrial cancer, breast cancer or ovarian cancer. The progesterone action in tissues is essentially mediated by specific receptors (PR) which belong to the family of nuclear receptors that are dependent on transcription factors. There are two expressed isoforms of the nuclear progesterone receptor: PR-A and PR-B. Both are products of the same gene but have different promoters. Progesterone can also act on the functions of organism by much faster non-genomic mechanisms.Presented literature review showed the key significance of progesterone and its receptors in the formation and progression of certain cancers of the breast, endometrium, ovary, as well as prostate, thyroid and uterine fibroids. In general, its significance should be defined as clearly antiproliferative, but in the case of breast cancer, the use of hormonal contraception/hormone replacement therapy with progestogen-containing preparations increases the likelihood of neoplasms. The significant dependence of the formation and progression of some neoplasms on progesterone and its agonists clearly indicates the possibility of using progesterone, its agonists, antagonists, and selective modulators in their therapy. To fully exploit these possibilities, further research is needed, in particular to fully understand the action of individual PR isoforms within specific tissues, both normal and neoplastic. This may enable the emergence of a broad spectrum of new generation pharmaceuticals that can interact with specific PR isoforms in a planned manner, to exert a specific biological effect on specific tissues as needed (growth inhibition/aging/apoptosis or proliferation/survival) to prevent and treatment of neoplastic diseases.
dc.abstract.plpl
Progesteron jest jednym z hormonów steroidowych, należących do grupy progestagenów. Jest hormonem kluczowym dla prawidłowego przebiegu ciąży, włączając w to procesy przygotowania macicy do ciąży, umożliwienie implantacji zarodka, rozwój gruczołów piersiowych, utrzymanie ciąży oraz regulację funkcji łożyska. Wiadomo także, że w warunkach zakłóconej równowagi hormonalnej w organizmie kobiety, progesteron może być czynnikiem inicjującym nowotworzenie, prowadząc do rozwoju raka endometrium, raka piersi czy raka jajnika. Oddziaływanie progesteronu na tkanki zasadniczo odbywa się poprzez występujące w nich specyficzne receptory (z ang. progesterone receptor, PR), które należą do rodziny receptorów jądrowych zależnych od czynników transkrypcyjnych. Wyróżnia się dwie ulegające ekspresji izoformy jądrowego receptora progesteronowego: PR-A i PR-B. Obie są produktem tego samego genu, lecz posiadają różne promotory. Progesteron może także oddziaływać na organizm dzięki dużo szybciej działającym mechanizmom pozagenomowym. Przeprowadzony przegląd literatury wykazał kluczową rolę progesteronu i jego receptorów w powstawaniu i progresji niektórych nowotworów piersi, endometrium, jajnika oraz prostaty, tarczycy i mięśniaków macicy. Generalnie, jego znaczenie w procesie kancerogenezy należy określić jako wyraźnie antyproliferacyjne, jednak w przypadku nowotworów piersi stosowanie antykoncepcji hormonalnej i/lub hormonalnej terapii zastępczej preparatami zawierającymi progestageny zwiększa prawdopodobieństwo powstawania nowotworów tego gruczołu. Istotna zależność powstawania i progresji niektórych nowotworów od progesteronu i jego agonistów wyraźnie wskazuje na możliwość wykorzystania progesteronu, jego agonistów, antagonistów i selektywnych modulatorów w ich terapii. W celu pełnego wykorzystania tych możliwości, konieczne są dalsze badania dotyczące pełnego zrozumienia działania poszczególnych izoform PR w obrębie poszczególnych tkanek, tak prawidłowych, jak i nowotworowych. Może to umożliwić powstanie szerokiego spektrum nowej generacji farmaceutyków, mogących w zaplanowany sposób wpływać na poszczególne izoformy PR, tak aby w zależności od potrzeby wywierać na dane tkanki ściśle określony wpływ biologiczny (hamowanie wzrostu/starzenie się/apoptoza lub proliferacja/przeżycie) w celu zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Duda, Małgorzata - 127789
dc.contributor.authorpl
Baran, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Duda, Małgorzata - 127789
dc.contributor.reviewerpl
Hoja-Łukowicz, Dorota - 128335
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:34:16Z
dc.date.available
2021-10-14T21:34:16Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-147043-262885
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280426
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
progesterone, carcinogenesis, PR isoforms
dc.subject.plpl
progesteron, kancerogeneza, izoformy RP
dc.titlepl
Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania progesteronu i ryzyko kancerogenezy w tkankach docelowych
dc.title.alternativepl
Intracellular mechanism of progesterone action and the risk of carcinogenesis in target tissues.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
9
Katowice
6
Lodz
5
Wroclaw
4
Gdansk
2
Gdynia
2
Bialystok
1
Birmingham
1
Bobowa
1

No access

No Thumbnail Available