Wybrane aspekty pielęgnacji niemowląt, a ich wpływ na prawidłowy rozwój motoryczny dziecka

master
dc.abstract.enIntroduction: Motor development takes place individually for each child, at their own pace, and the factors that determine it are not only biological factors such as maturity of the nervous system, but also environmental factors, which include, among others, proper child care by parents. Selected care activities and the use of accessories such as a walker, scarves or cushion in a bed affect the child's motor development.Aim of the study: Assessment of mothers' level of knowledge on selected aspects of infant care that can affect the child's motor development and defining determinants of the level of knowledge. Assessment of infant’s care activities, use of children's accessories, sources of learning about proper care and physiotherapy consultations.Material and methods: The study involved 200 women aged 21 to 63 years (average age 33.25 years, SD ~ 7.46), whose first child was under 12 months old. The research method used in the study was a diagnostic survey, while the research tool was the author's questionnaire.Results: Most respondents have an average level of knowledge (40.5%) about infant care. A large percentage of women have a low (32%) level of knowledge. Selected variables (p<0.005): age, education and birth age of the first child differentiated the level of knowledge among the respondents. 61% of the surveyed women have never consulted their child's development with a physiotherapist.Conclusion: The level of knowledge of women regarding infant care is average. The factors that determine women's knowledge in this topic include: education, age and birth age of the first child. A significant proportion of women do not use the opportunity to consult their doubts and possible motor problems of the child with a physiotherapist. Women derive knowledge mainly from doctors and the Internet. The knowledge of women should be raised, educated and encouraged to physiotherapy consultations.pl
dc.abstract.plWstęp: Rozwój ruchowy przebiega u każdego dziecka indywidualnie, we własnym tempie, a czynnikami, które go determinują są nie tylko czynniki biologiczne, takie jak dojrzałość układu nerwowego, ale także czynniki środowiskowe, do których zalicza się między innymi odpowiednią pielęgnację dziecka przez rodziców. Wybrane czynności pielęgnacyjne oraz stosowanie akcesoriów, takich jak chodzik, chusty czy poduszka w łóżeczku, mają wpływ na rozwój motoryczny dziecka.Cel pracy: Ocena poziomu wiedzy matek na temat wybranych aspektów pielęgnacji niemowląt, które mogą wpływać na rozwój motoryczny dziecka oraz ustalenie determinantów wpływających na wiedzę. Ocena czynności pielęgnacyjnych, użycia akcesoriów dla dzieci, źródeł czerpania wiedzy o właściwej pielęgnacji oraz konsultacji fizjoterapeutycznych.Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 200 kobiet w wieku od 21 do 63 lat(średnia wieku 33,25 lat, SD~7,46), których pierwsze dziecko nie miało mniej niż 12 miesięcy. Metodą badawczą zastosowaną w badaniu był sondaż diagnostyczny, natomiast narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.Wyniki: Najwięcej badanych ma przeciętny poziom wiedzy (40,5%) na temat pielęgnacji niemowląt. Duży odsetek kobiet posiada niski (32%) poziom wiedzy. Wybrane zmienne (p<0,005): wiek, wykształcenie i wiek urodzenia pierwszego dziecka różnicowały poziom wiedzy wśród ankietowanych. 61% badanych kobiet nigdy nie konsultowało rozwoju dziecka z fizjoterapeutą.Wnioski: Poziom wiedzy kobiet dotyczący pielęgnacji niemowląt jest przeciętny Do czynników, które warunkują wiedzę kobiet w tym temacie zaliczono: wykształcenie, wiek oraz wiek urodzenia pierwszego dziecka. Znaczna część kobiet nie korzysta z możliwości skonsultowania swoich wątpliwości oraz ewentualnych problemów motorycznych dziecka z fizjoterapeutą. Kobiety czerpią wiedzę głównie od lekarzy oraz z Internetu. Należy podnosić poziom wiedzy kobiet, edukować je oraz zachęcać do konsultacji fizjoterapeutycznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorFąfara, Alicja - 138754 pl
dc.contributor.authorKisiel, Żanetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerFąfara, Alicja - 138754 pl
dc.contributor.reviewerMazur-Biały, Agnieszka - 141891 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:35:37Z
dc.date.available2020-07-28T08:35:37Z
dc.date.submitted2020-07-23pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-143920-211478pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242808
dc.languagepolpl
dc.subject.enchild development, child motor development, infants care, baby walker, babywearingpl
dc.subject.plrozwój dziecka, rozwój motoryczny dziecka, pielęgnacja niemowląt, chodzik, chustonoszeniepl
dc.titleWybrane aspekty pielęgnacji niemowląt, a ich wpływ na prawidłowy rozwój motoryczny dzieckapl
dc.title.alternativeSelected aspects of infant care and their impact on the proper motor development of a childpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Motor development takes place individually for each child, at their own pace, and the factors that determine it are not only biological factors such as maturity of the nervous system, but also environmental factors, which include, among others, proper child care by parents. Selected care activities and the use of accessories such as a walker, scarves or cushion in a bed affect the child's motor development.Aim of the study: Assessment of mothers' level of knowledge on selected aspects of infant care that can affect the child's motor development and defining determinants of the level of knowledge. Assessment of infant’s care activities, use of children's accessories, sources of learning about proper care and physiotherapy consultations.Material and methods: The study involved 200 women aged 21 to 63 years (average age 33.25 years, SD ~ 7.46), whose first child was under 12 months old. The research method used in the study was a diagnostic survey, while the research tool was the author's questionnaire.Results: Most respondents have an average level of knowledge (40.5%) about infant care. A large percentage of women have a low (32%) level of knowledge. Selected variables (p<0.005): age, education and birth age of the first child differentiated the level of knowledge among the respondents. 61% of the surveyed women have never consulted their child's development with a physiotherapist.Conclusion: The level of knowledge of women regarding infant care is average. The factors that determine women's knowledge in this topic include: education, age and birth age of the first child. A significant proportion of women do not use the opportunity to consult their doubts and possible motor problems of the child with a physiotherapist. Women derive knowledge mainly from doctors and the Internet. The knowledge of women should be raised, educated and encouraged to physiotherapy consultations.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rozwój ruchowy przebiega u każdego dziecka indywidualnie, we własnym tempie, a czynnikami, które go determinują są nie tylko czynniki biologiczne, takie jak dojrzałość układu nerwowego, ale także czynniki środowiskowe, do których zalicza się między innymi odpowiednią pielęgnację dziecka przez rodziców. Wybrane czynności pielęgnacyjne oraz stosowanie akcesoriów, takich jak chodzik, chusty czy poduszka w łóżeczku, mają wpływ na rozwój motoryczny dziecka.Cel pracy: Ocena poziomu wiedzy matek na temat wybranych aspektów pielęgnacji niemowląt, które mogą wpływać na rozwój motoryczny dziecka oraz ustalenie determinantów wpływających na wiedzę. Ocena czynności pielęgnacyjnych, użycia akcesoriów dla dzieci, źródeł czerpania wiedzy o właściwej pielęgnacji oraz konsultacji fizjoterapeutycznych.Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 200 kobiet w wieku od 21 do 63 lat(średnia wieku 33,25 lat, SD~7,46), których pierwsze dziecko nie miało mniej niż 12 miesięcy. Metodą badawczą zastosowaną w badaniu był sondaż diagnostyczny, natomiast narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.Wyniki: Najwięcej badanych ma przeciętny poziom wiedzy (40,5%) na temat pielęgnacji niemowląt. Duży odsetek kobiet posiada niski (32%) poziom wiedzy. Wybrane zmienne (p<0,005): wiek, wykształcenie i wiek urodzenia pierwszego dziecka różnicowały poziom wiedzy wśród ankietowanych. 61% badanych kobiet nigdy nie konsultowało rozwoju dziecka z fizjoterapeutą.Wnioski: Poziom wiedzy kobiet dotyczący pielęgnacji niemowląt jest przeciętny Do czynników, które warunkują wiedzę kobiet w tym temacie zaliczono: wykształcenie, wiek oraz wiek urodzenia pierwszego dziecka. Znaczna część kobiet nie korzysta z możliwości skonsultowania swoich wątpliwości oraz ewentualnych problemów motorycznych dziecka z fizjoterapeutą. Kobiety czerpią wiedzę głównie od lekarzy oraz z Internetu. Należy podnosić poziom wiedzy kobiet, edukować je oraz zachęcać do konsultacji fizjoterapeutycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Fąfara, Alicja - 138754
dc.contributor.authorpl
Kisiel, Żaneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Fąfara, Alicja - 138754
dc.contributor.reviewerpl
Mazur-Biały, Agnieszka - 141891
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:35:37Z
dc.date.available
2020-07-28T08:35:37Z
dc.date.submittedpl
2020-07-23
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-143920-211478
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242808
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
child development, child motor development, infants care, baby walker, babywearing
dc.subject.plpl
rozwój dziecka, rozwój motoryczny dziecka, pielęgnacja niemowląt, chodzik, chustonoszenie
dc.titlepl
Wybrane aspekty pielęgnacji niemowląt, a ich wpływ na prawidłowy rozwój motoryczny dziecka
dc.title.alternativepl
Selected aspects of infant care and their impact on the proper motor development of a child
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
306
Views per month
Views per city
Warsaw
38
Krakow
25
Olkusz
25
Jaworzno
22
Poznan
14
Wroclaw
14
Lodz
10
Bialystok
9
Gdansk
9
Torun
7

No access

No Thumbnail Available