Kontrowersje w funkcjonowaniu prywatnych firm wojskowych na przykładzie ich zaangażowania przez rząd Stanów Zjednoczonych w Iraku

licenciate
dc.abstract.enThe international environment has been significantly changed after the end of the Cold War, which contributed to the development of the phenomenon of the privatization of security, as a consequence, private military companies. The work describes the phenomenon of private military companies in international relations, explains what they are and how they have developed on the international arena. It also aims to provide a holistic view of the problems of private military operations as an example of their commitment by the United States Government to the stabilization mission in Iraq in 2003-2011.The first chapter is a presentation of theoretical and problematic issues connected with the activity. The issue of PMF definition, market typology and size, and the determinants of the development of the military service industry have been addressed.The second chapter is a synthetic description of the genesis of the Second Gulf War, which aims to introduce a third chapter describing the involvement of the PMF in the Iraq war in 2003.The third chapter analyzes the problems of private military operations on the example of the stabilization mission in Iraq and the controversy surrounding the US government's involvement in the PMF.pl
dc.abstract.plŚrodowisko międzynarodowe uległo poważnym zmianom po koniec Zimnej Wojny, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska prywatyzacji bezpieczeństwa, a w konsekwencji prywatnych firm wojskowych. Praca opisuje zjawisko prywatnych firm wojskowych w stosunkach międzynarodowych, wyjaśnia czym są i w jaki sposób wykształciły się na arenie międzynarodowe. Ma ona również celu całościowe przedstawienie problemów związanych z działalnością prywatnych firm wojskowych na przykładzie ich zaangażowania przez rządu Stanów Zjednoczonych w misję stabilizacyjną w Iraku w latach 2003-2011.Pierwszy rozdział to przedstawienie zagadnień teoretycznych i problemowych związanych z działalnością. Podjęta została kwestia definicji PMF, typologii i wielkości rynku oraz uwarunkowania rozwoju branży usług wojskowych.Drugi rozdział to syntetyczny opis genezy II wojny w Zatoce Perskiej, który ma na celu wprowadzenie do rozdziału trzeciego, opisującego zaangażowanie PMF w wojnie w Iraku w 2003 roku. Trzeci rozdział stanowi analizę problemów związanych z działalnością prywatnych firm wojskowych na przykładzie misji stabilizacyjnej w Iraku oraz kontrowersji związanych z zaangażowaniem PMF przez rząd USA.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChwiej, Edyta - 186357 pl
dc.contributor.authorKoch, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerChwiej, Edyta - 186357 pl
dc.contributor.reviewerTarnawski, Marcin - 160169 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:29:39Z
dc.date.available2020-07-27T10:29:39Z
dc.date.submitted2017-09-12pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-117958-198162pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223084
dc.languagepolpl
dc.subject.enPrivate military companies, private security companies, international security, mercenaries, mercenaries, international law, privatization security, PMF, Iraq, Iraq war, Iraq history, occupation Iraq 2003-2011pl
dc.subject.plPrywatne firmy wojskowe, prywatne firmy ochroniarskie, bezpieczeństwo międzynarodowe, najemnicy, najemnictwo, prawo międzynarodowe, prywatyzacja bezpieczeństwa, PMF, Irak, wojna w Iraku, historia Iraku, okupacja Iraku 2003-2011pl
dc.titleKontrowersje w funkcjonowaniu prywatnych firm wojskowych na przykładzie ich zaangażowania przez rząd Stanów Zjednoczonych w Irakupl
dc.title.alternativeControversy in the functioning of private military companies on the example the growing involvement of the US government in Iraqpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The international environment has been significantly changed after the end of the Cold War, which contributed to the development of the phenomenon of the privatization of security, as a consequence, private military companies. The work describes the phenomenon of private military companies in international relations, explains what they are and how they have developed on the international arena. It also aims to provide a holistic view of the problems of private military operations as an example of their commitment by the United States Government to the stabilization mission in Iraq in 2003-2011.The first chapter is a presentation of theoretical and problematic issues connected with the activity. The issue of PMF definition, market typology and size, and the determinants of the development of the military service industry have been addressed.The second chapter is a synthetic description of the genesis of the Second Gulf War, which aims to introduce a third chapter describing the involvement of the PMF in the Iraq war in 2003.The third chapter analyzes the problems of private military operations on the example of the stabilization mission in Iraq and the controversy surrounding the US government's involvement in the PMF.
dc.abstract.plpl
Środowisko międzynarodowe uległo poważnym zmianom po koniec Zimnej Wojny, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska prywatyzacji bezpieczeństwa, a w konsekwencji prywatnych firm wojskowych. Praca opisuje zjawisko prywatnych firm wojskowych w stosunkach międzynarodowych, wyjaśnia czym są i w jaki sposób wykształciły się na arenie międzynarodowe. Ma ona również celu całościowe przedstawienie problemów związanych z działalnością prywatnych firm wojskowych na przykładzie ich zaangażowania przez rządu Stanów Zjednoczonych w misję stabilizacyjną w Iraku w latach 2003-2011.Pierwszy rozdział to przedstawienie zagadnień teoretycznych i problemowych związanych z działalnością. Podjęta została kwestia definicji PMF, typologii i wielkości rynku oraz uwarunkowania rozwoju branży usług wojskowych.Drugi rozdział to syntetyczny opis genezy II wojny w Zatoce Perskiej, który ma na celu wprowadzenie do rozdziału trzeciego, opisującego zaangażowanie PMF w wojnie w Iraku w 2003 roku. Trzeci rozdział stanowi analizę problemów związanych z działalnością prywatnych firm wojskowych na przykładzie misji stabilizacyjnej w Iraku oraz kontrowersji związanych z zaangażowaniem PMF przez rząd USA.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chwiej, Edyta - 186357
dc.contributor.authorpl
Koch, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Chwiej, Edyta - 186357
dc.contributor.reviewerpl
Tarnawski, Marcin - 160169
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:29:39Z
dc.date.available
2020-07-27T10:29:39Z
dc.date.submittedpl
2017-09-12
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-117958-198162
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223084
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Private military companies, private security companies, international security, mercenaries, mercenaries, international law, privatization security, PMF, Iraq, Iraq war, Iraq history, occupation Iraq 2003-2011
dc.subject.plpl
Prywatne firmy wojskowe, prywatne firmy ochroniarskie, bezpieczeństwo międzynarodowe, najemnicy, najemnictwo, prawo międzynarodowe, prywatyzacja bezpieczeństwa, PMF, Irak, wojna w Iraku, historia Iraku, okupacja Iraku 2003-2011
dc.titlepl
Kontrowersje w funkcjonowaniu prywatnych firm wojskowych na przykładzie ich zaangażowania przez rząd Stanów Zjednoczonych w Iraku
dc.title.alternativepl
Controversy in the functioning of private military companies on the example the growing involvement of the US government in Iraq
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available