Filozoficzne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju.

master
dc.abstract.enThe main objective of this thesis is to analyze the concept of sustainable development from a philosophical perspective. Starting with attempts to catch and elaborate on historical roots of the ecological crisis, through presentation of the origin of the concept of sustainable development, the multiplicity of its interpretations, their commonalities and differences, as well as an analysis of the nature of mankind as a subject of action in the context of the objectives of the sustainable development, and ending with a criticism of the basic assumptions present in this concept – it is what most of these pages are devoted to. The study indicates also the biocentrism as the foundation on which the concept of sustainable development should be based, if it is to be consistent and in compliance with the achievements of modern science, which gives a chance to be eventually successful, and not another philosophical pipe dream, an utopia of our time. This thesis is not, however, a complete philosophical elaboration of the discussed concept, primarily because of the self-imposed framework, but also due to the extensive and manifold matter being the subject of the analysis, which implies proficiency in the many fields of modern knowledge about the world. Instead, it is an attempt to define and describe the core, which of necessity is present in all versions of the concept of sustainable development as well as the outline and sort of systematization of the major philosophical threads present in this thought when considered at the highest level of generality, without going into the nuances of the individual interpretations. As such, it can constitute a contribution to the further in-depth analysis of this modern philosophical concept, which is dedicated to the most crucial problem of our time.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza koncepcji zrównoważonego rozwoju od strony filozoficznej. Od próby uchwycenia i opisania przyczyn obecnego kryzysu ekologicznego, poprzez przedstawienie genezy koncepcji zrównoważonego rozwoju i mnogości jej wykładni, jak również wskazanie ich cech wspólnych oraz różnic, a także analizę natury człowieka jako podmiotu działań w kontekście stawianych przed nim celów, a na krytyce podstawowych założeń omawianej koncepcji skończywszy – tym wypełniona jest większość stron niniejszego tekstu. W pracy wskazuje się jednocześnie na biocentryzm, jako fundament na którym winna się wspierać koncepcja zrównoważonego rozwoju, jeśli ma stanowić spójny i liczący się z osiągnięciami współczesnej nauki program, dający szansę realizacji, a nie kolejną filozoficzną mrzonkę, utopię naszych czasów. Niniejsza praca nie stanowi jednak pełnego filozoficznego opracowania omawianej koncepcji, przede wszystkim ze względu na narzucone sobie ramy, ale także w związku z rozległością i wieloaspektowością materii będącej przedmiotem analizy, które wymuszają poruszanie się po wielu dziedzinach współczesnej wiedzy o świecie. Jest ona natomiast próbą określenia i opisania rdzenia, który z konieczności obecny jest we wszystkich wersjach koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz w pewnym sensie zarysem i usystematyzowaniem najważniejszych wątków filozoficznych obecnych w tej idei na najwyższym poziomie ogólności, bez zagłębiania się niuanse poszczególnych jej wykładni. Jako taka może stanowić przyczynek do dalszej pogłębionej analizy kierunkowej tej współczesnej koncepcji filozoficznej, która poświęcona jest najistotniejszemu problemowi naszych czasów.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiątek, Zdzisławapl
dc.contributor.authorMajkut, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMłynarski, Jan - 130693 pl
dc.contributor.reviewerPiątek, Zdzisławapl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:53:25Z
dc.date.available2020-07-24T10:53:25Z
dc.date.submitted2012-09-26pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-69614-70672pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182765
dc.languagepolpl
dc.subject.enSustainable development, balanced development, biocentrism, ecological crisis, utopia.pl
dc.subject.plZrównoważony rozwój, ekorozwój, biocentryzm, kryzys ekologiczny, utopia.pl
dc.titleFilozoficzne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju.pl
dc.title.alternativePhilosophical aspects of the concept of sustainable developmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this thesis is to analyze the concept of sustainable development from a philosophical perspective. Starting with attempts to catch and elaborate on historical roots of the ecological crisis, through presentation of the origin of the concept of sustainable development, the multiplicity of its interpretations, their commonalities and differences, as well as an analysis of the nature of mankind as a subject of action in the context of the objectives of the sustainable development, and ending with a criticism of the basic assumptions present in this concept – it is what most of these pages are devoted to. The study indicates also the biocentrism as the foundation on which the concept of sustainable development should be based, if it is to be consistent and in compliance with the achievements of modern science, which gives a chance to be eventually successful, and not another philosophical pipe dream, an utopia of our time. This thesis is not, however, a complete philosophical elaboration of the discussed concept, primarily because of the self-imposed framework, but also due to the extensive and manifold matter being the subject of the analysis, which implies proficiency in the many fields of modern knowledge about the world. Instead, it is an attempt to define and describe the core, which of necessity is present in all versions of the concept of sustainable development as well as the outline and sort of systematization of the major philosophical threads present in this thought when considered at the highest level of generality, without going into the nuances of the individual interpretations. As such, it can constitute a contribution to the further in-depth analysis of this modern philosophical concept, which is dedicated to the most crucial problem of our time.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza koncepcji zrównoważonego rozwoju od strony filozoficznej. Od próby uchwycenia i opisania przyczyn obecnego kryzysu ekologicznego, poprzez przedstawienie genezy koncepcji zrównoważonego rozwoju i mnogości jej wykładni, jak również wskazanie ich cech wspólnych oraz różnic, a także analizę natury człowieka jako podmiotu działań w kontekście stawianych przed nim celów, a na krytyce podstawowych założeń omawianej koncepcji skończywszy – tym wypełniona jest większość stron niniejszego tekstu. W pracy wskazuje się jednocześnie na biocentryzm, jako fundament na którym winna się wspierać koncepcja zrównoważonego rozwoju, jeśli ma stanowić spójny i liczący się z osiągnięciami współczesnej nauki program, dający szansę realizacji, a nie kolejną filozoficzną mrzonkę, utopię naszych czasów. Niniejsza praca nie stanowi jednak pełnego filozoficznego opracowania omawianej koncepcji, przede wszystkim ze względu na narzucone sobie ramy, ale także w związku z rozległością i wieloaspektowością materii będącej przedmiotem analizy, które wymuszają poruszanie się po wielu dziedzinach współczesnej wiedzy o świecie. Jest ona natomiast próbą określenia i opisania rdzenia, który z konieczności obecny jest we wszystkich wersjach koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz w pewnym sensie zarysem i usystematyzowaniem najważniejszych wątków filozoficznych obecnych w tej idei na najwyższym poziomie ogólności, bez zagłębiania się niuanse poszczególnych jej wykładni. Jako taka może stanowić przyczynek do dalszej pogłębionej analizy kierunkowej tej współczesnej koncepcji filozoficznej, która poświęcona jest najistotniejszemu problemowi naszych czasów.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piątek, Zdzisława
dc.contributor.authorpl
Majkut, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Młynarski, Jan - 130693
dc.contributor.reviewerpl
Piątek, Zdzisława
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:53:25Z
dc.date.available
2020-07-24T10:53:25Z
dc.date.submittedpl
2012-09-26
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-69614-70672
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182765
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sustainable development, balanced development, biocentrism, ecological crisis, utopia.
dc.subject.plpl
Zrównoważony rozwój, ekorozwój, biocentryzm, kryzys ekologiczny, utopia.
dc.titlepl
Filozoficzne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju.
dc.title.alternativepl
Philosophical aspects of the concept of sustainable development
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Kozieglowy
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available