Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez personel pielęgniarski pracujący w szpitalu podczas pandemii COVID-19

master
dc.abstract.enIntroduction: People working as nurses are exposed to high levels of stress due to the nature of the job, and the outbreak of the Covid-19 pandemic has become an additional source of stress for them. Medical personnel have been confronted with major changes in work organization. There was a fear of the unknown, of infection. Objective: The aim of this study was to assess the stress that accompanied the nursing staff working in the hospital during the Covid-19 pandemic.Material and Methods: The study included 74 nursing staff working at the J. Dietl Specialist Hospital in Krakow. A diagnostic survey and questionnaire technique were used in the study. To collect the data the following tools were used: Perceived Stress Scale (PSS 10), Tool for Measurement of Stress and Coping with Stress Mini-COPE, Revised Impact of Events Scale and author's questionnaire. The database was created in MS Excel 2007 and statistical calculations were performed in Statistica 10 statistical software.Results: The average stress level of the respondents in their private lives during the Covid-19 pandemic was 7 points, and in their professional lives it was 8 points. During emergencies, 48.6% of respondents tended to feel stress, and 39.2% definitely did. An examination of the severity of perceived stress using the PSS 10 scale showed a high score in 77% of people.Conclusions: The study group experienced severe stress at work in the hospital during the Covid-19 pandemic. It was triggered by the volume of duties, the presence of emergencies, the risk of infection and the lack of time. It was usually manifested by an accelerated heartbeat and negatively affected health. People who were older than 41-50 years, divorced, and with secondary education showed higher levels of stress than the rest of the groups. There was no relationship between gender and place of residence on the rank of stress level at work during Covid-19 pandemic. Respondents coped with stress by talking to a close person, they received significantly more support from them than from a supervisor. They were willing to go to work.pl
dc.abstract.plWstęp: Osoby pracujące na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza narażone są na wysoki poziom stresu, ze względu na specyfikę tej pracy, a wybuch pandemii Covid-19 stał się dla nich dodatkowym źródłem stresu. Personel medyczny został postawiony przed dużymi zmianami w organizacji pracy. Pojawił się lęk przed nieznanym, przed zakażeniem. Cel pracy: Celem pracy była ocena stresu i sposobów radzenia sobie z nim przez personel pielęgniarski pracujący w szpitalu podczas pandemii Covid-19. Materiał i metody: Badaniem objęto 74 osoby personelu pielęgniarskiego pracującegow Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. W pracy skorzystano z metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety. Do zebrania danych użyto: Skalę Odczuwanego Stresu (PSS 10), Narzędzie Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń i autorski kwestionariusz ankiety. Baza danych została stworzona w programie MS Excel 2007, a obliczenia statystyczne przeprowadzonew programie statystycznym Statistica 10.Wyniki: Średni poziom stresu badanych w życiu prywatnym w czasie pandemii Covid-19 wynosił 7 punktów, a w życiu zawodowym było to 8 punktów. Podczas nagłych sytuacji 48.6% respondentów raczej tak odczuwało stres, a 39.2% zdecydowanie tak. Badanie nasilenia odczuwanego stresu za pomocą skali PSS 10 wykazało wysoki wynik u 77% osób. Wnioski: Badana grupa odczuwała silny stres w pracy w szpitalu podczas pandemii Covid-19 spowodowany natłokiem obowiązków, obecnością nagłych sytuacji, ryzykiem zakażenia oraz brakiem czasu. Objawiał się on najczęściej przyspieszonym biciem serca, negatywnie oddziaływał na zdrowie. Osoby w wieku powyżej 41-50 lat, po rozwodzie, o średnim wykształceniu wykazały wyższy poziom stresu niż reszta grup. Nie wykazano zależności między płcią i miejscem zamieszkania na rangę poziomu stresu w pracy podczas pandemii Covid-19. Respondenci radzili sobie ze stresem dzięki rozmowie z bliską osobą, otrzymywali od nich znacznie większe wsparcie niż od przełożonego. Chętnie udawali się do pracy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorProszek, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2022-09-28T21:40:42Z
dc.date.available2022-09-28T21:40:42Z
dc.date.submitted2022-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-160545-244978pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300403
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, Covid-19 pandemic, nursing staff, supportpl
dc.subject.plstres, pandemia Covid-19, personel pielęgniarski, wsparciepl
dc.titleStres i sposoby radzenia sobie z nim przez personel pielęgniarski pracujący w szpitalu podczas pandemii COVID-19pl
dc.title.alternativeStress and coping methods of nursing staff working in a hospital during the COVID-19 pandemicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: People working as nurses are exposed to high levels of stress due to the nature of the job, and the outbreak of the Covid-19 pandemic has become an additional source of stress for them. Medical personnel have been confronted with major changes in work organization. There was a fear of the unknown, of infection. Objective: The aim of this study was to assess the stress that accompanied the nursing staff working in the hospital during the Covid-19 pandemic.Material and Methods: The study included 74 nursing staff working at the J. Dietl Specialist Hospital in Krakow. A diagnostic survey and questionnaire technique were used in the study. To collect the data the following tools were used: Perceived Stress Scale (PSS 10), Tool for Measurement of Stress and Coping with Stress Mini-COPE, Revised Impact of Events Scale and author's questionnaire. The database was created in MS Excel 2007 and statistical calculations were performed in Statistica 10 statistical software.Results: The average stress level of the respondents in their private lives during the Covid-19 pandemic was 7 points, and in their professional lives it was 8 points. During emergencies, 48.6% of respondents tended to feel stress, and 39.2% definitely did. An examination of the severity of perceived stress using the PSS 10 scale showed a high score in 77% of people.Conclusions: The study group experienced severe stress at work in the hospital during the Covid-19 pandemic. It was triggered by the volume of duties, the presence of emergencies, the risk of infection and the lack of time. It was usually manifested by an accelerated heartbeat and negatively affected health. People who were older than 41-50 years, divorced, and with secondary education showed higher levels of stress than the rest of the groups. There was no relationship between gender and place of residence on the rank of stress level at work during Covid-19 pandemic. Respondents coped with stress by talking to a close person, they received significantly more support from them than from a supervisor. They were willing to go to work.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Osoby pracujące na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza narażone są na wysoki poziom stresu, ze względu na specyfikę tej pracy, a wybuch pandemii Covid-19 stał się dla nich dodatkowym źródłem stresu. Personel medyczny został postawiony przed dużymi zmianami w organizacji pracy. Pojawił się lęk przed nieznanym, przed zakażeniem. Cel pracy: Celem pracy była ocena stresu i sposobów radzenia sobie z nim przez personel pielęgniarski pracujący w szpitalu podczas pandemii Covid-19. Materiał i metody: Badaniem objęto 74 osoby personelu pielęgniarskiego pracującegow Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. W pracy skorzystano z metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety. Do zebrania danych użyto: Skalę Odczuwanego Stresu (PSS 10), Narzędzie Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń i autorski kwestionariusz ankiety. Baza danych została stworzona w programie MS Excel 2007, a obliczenia statystyczne przeprowadzonew programie statystycznym Statistica 10.Wyniki: Średni poziom stresu badanych w życiu prywatnym w czasie pandemii Covid-19 wynosił 7 punktów, a w życiu zawodowym było to 8 punktów. Podczas nagłych sytuacji 48.6% respondentów raczej tak odczuwało stres, a 39.2% zdecydowanie tak. Badanie nasilenia odczuwanego stresu za pomocą skali PSS 10 wykazało wysoki wynik u 77% osób. Wnioski: Badana grupa odczuwała silny stres w pracy w szpitalu podczas pandemii Covid-19 spowodowany natłokiem obowiązków, obecnością nagłych sytuacji, ryzykiem zakażenia oraz brakiem czasu. Objawiał się on najczęściej przyspieszonym biciem serca, negatywnie oddziaływał na zdrowie. Osoby w wieku powyżej 41-50 lat, po rozwodzie, o średnim wykształceniu wykazały wyższy poziom stresu niż reszta grup. Nie wykazano zależności między płcią i miejscem zamieszkania na rangę poziomu stresu w pracy podczas pandemii Covid-19. Respondenci radzili sobie ze stresem dzięki rozmowie z bliską osobą, otrzymywali od nich znacznie większe wsparcie niż od przełożonego. Chętnie udawali się do pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Proszek, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2022-09-28T21:40:42Z
dc.date.available
2022-09-28T21:40:42Z
dc.date.submittedpl
2022-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-160545-244978
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300403
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, Covid-19 pandemic, nursing staff, support
dc.subject.plpl
stres, pandemia Covid-19, personel pielęgniarski, wsparcie
dc.titlepl
Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez personel pielęgniarski pracujący w szpitalu podczas pandemii COVID-19
dc.title.alternativepl
Stress and coping methods of nursing staff working in a hospital during the COVID-19 pandemic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
3
Ahnsbeck
2
Lodz
2
Juszkowo
1
Lubsko
1
Nuremberg
1
Odense
1
Olsztyn
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections