Die deutschen und polnischen Phraseologismen mit dem Stützwort „Hand“, „Kopf“ und „Auge“ im Deutschunterricht für polnische Lerner

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to describe one of the branches of linguistics, called phraseology. The thesis focuses especially on phraseodidactics and its subject of study, including idioms, their characteristics, structure and classification. The role of phraseology in a process of learning a foreign language based on three-steps method proposed by Kühn is described in details. Furthermore, the antention is paid on the source of language mistakes, i.e. interference. As far as phraseology is concerned, errors may occur on three levels, namely lexicsemantic, morphosyntactic and pragmatic. The phenomenon of occurrence of so-called "false friends" and internationalisms with examples from Polish, English and German languages is described. On the basis of the three types of equivalence, namely full, partial and zero, the comparative analysis between Polish and German idioms with "hand", "head" and "eye" key words may be conducted. The last part of this thesis includes conclusions, which present results of the analysis of Polish and German idioms.pl
dc.abstract.otherMeine Diplomarbeit besteht aus drei Hauptkapiteln. Im ersten Kapitel werde ich die phraseologische Forschung und ihre Geschichte erklären. Ich beschreibe den Begriff des Phraseologismus, seine Struktur und Merkmale. Ich stelle den Gegenstand der Phraseologie und die morphosyntaktische Beschreibung der Idiome dar. Im zweiten Kapitel wurde das Phänomen der Phraseologie im Fremdsprachenunterricht beschrieben. Es wird näher der Prozess von Lehren und Lernen der Phraseologismen und der phraseodidaktische Dreischritt nach Peter Kühn gebracht. Die Quelle von phraseologischen Fehlern wird in der Arbeit auch erfasst. In dem dritten Kapitel wurde die konfrontative Analyse unter dem Aspekt der Bedeutung durchgeführt. Es wurden auch die folgenden Punkte berücksichtigt, nämlich die Übersetzungsmöglichkeiten der Phraseologismen und die Zwecke des Lernens der Idiome. Den Gegenstand der Untersuchung bilden die deutschen und die polnischen Phraseologismen im engeren Sinne, die als die Somatismen funktionieren. Es wurden 60 Beispielpaare der Phraseologismen aus den deutschen, den deutsch-polnischen und polnischen phraseologischen Wörterbüchern gewählt. Die Beispiele wurden aufgrund ihrer Gesamtbedeutung analysiert und konfrontiert.pl
dc.abstract.plCelem pracy dyplomowej było opisanie dyscypliny językoznawczej jaką jest frazeologia, dokładniej frazeodydaktyka oraz przedmiotu jej badań, jakim są frazeologizmy z uwzględnieniem ich cech, struktury oraz klasyfikacji. Szczegółowemu opisowi został poddany aspekt frazeologii w procesie nauczania i uczenia się na lekcjach języka obcego na podstawie metody trzech kroków Petera Kühna. Uwagę zwrócono również na źródło występowania błędów językowych, jakim jest interferencja. Błędy w zakresie frazeologii występują głównie na trzech płaszczyznach: leksykosemantycznej, morfosyntaktycznej i na płaszczyźnie pragmatycznej. Opisano również zjawisko występowania "fałszywych przyjaciół" i internacjonalizmów wraz z przykładami z języków polskiego, niemieckiego i angielskiego. Została również przeprowadzona analiza porównawcza polskich i niemieckich frazeologizmów ze słowem kluczowym "ręka", "głowa" i "oko" w oparciu o typy ekwiwalencji: pełną, częściową i zerową. Ostatnią częścią pracy są wnioski końcowe, będące wynikiem analizy konfrontatywnej związków frazeologicznych z języka polskiego i niemieckiego.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKubiczek, Agnieszka - 129613 pl
dc.contributor.authorKurek, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKubiczek, Agnieszka - 129613 pl
dc.contributor.reviewerSitarz, Magdalena - 131878 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:53:14Z
dc.date.available2020-07-25T03:53:14Z
dc.date.submitted2014-09-24pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-90209-166036pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198486
dc.languagegerpl
dc.subject.enphraseodidactic, three-steps method by Kühn, idiomspl
dc.subject.otherPhraseodidaktik, Somatismen, der phraseodidaktische Dreischrittpl
dc.subject.plfrazeodydaktyka, somatyzmy, metoda trzech kroków Petera Kühnapl
dc.titleDie deutschen und polnischen Phraseologismen mit dem Stützwort „Hand“, „Kopf“ und „Auge“ im Deutschunterricht für polnische Lernerpl
dc.title.alternativeNiemieckie i polskie frazeologizmy ze słowem kluczowym "ręka", "głowa" i "oko" w nauczaniu języka niemieckiego wśród polskich uczniówpl
dc.title.alternativeGerman and Polish idioms with "hand", "head" and "eye" key words in learning German among Polish learnerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to describe one of the branches of linguistics, called phraseology. The thesis focuses especially on phraseodidactics and its subject of study, including idioms, their characteristics, structure and classification. The role of phraseology in a process of learning a foreign language based on three-steps method proposed by Kühn is described in details. Furthermore, the antention is paid on the source of language mistakes, i.e. interference. As far as phraseology is concerned, errors may occur on three levels, namely lexicsemantic, morphosyntactic and pragmatic. The phenomenon of occurrence of so-called "false friends" and internationalisms with examples from Polish, English and German languages is described. On the basis of the three types of equivalence, namely full, partial and zero, the comparative analysis between Polish and German idioms with "hand", "head" and "eye" key words may be conducted. The last part of this thesis includes conclusions, which present results of the analysis of Polish and German idioms.
dc.abstract.otherpl
Meine Diplomarbeit besteht aus drei Hauptkapiteln. Im ersten Kapitel werde ich die phraseologische Forschung und ihre Geschichte erklären. Ich beschreibe den Begriff des Phraseologismus, seine Struktur und Merkmale. Ich stelle den Gegenstand der Phraseologie und die morphosyntaktische Beschreibung der Idiome dar. Im zweiten Kapitel wurde das Phänomen der Phraseologie im Fremdsprachenunterricht beschrieben. Es wird näher der Prozess von Lehren und Lernen der Phraseologismen und der phraseodidaktische Dreischritt nach Peter Kühn gebracht. Die Quelle von phraseologischen Fehlern wird in der Arbeit auch erfasst. In dem dritten Kapitel wurde die konfrontative Analyse unter dem Aspekt der Bedeutung durchgeführt. Es wurden auch die folgenden Punkte berücksichtigt, nämlich die Übersetzungsmöglichkeiten der Phraseologismen und die Zwecke des Lernens der Idiome. Den Gegenstand der Untersuchung bilden die deutschen und die polnischen Phraseologismen im engeren Sinne, die als die Somatismen funktionieren. Es wurden 60 Beispielpaare der Phraseologismen aus den deutschen, den deutsch-polnischen und polnischen phraseologischen Wörterbüchern gewählt. Die Beispiele wurden aufgrund ihrer Gesamtbedeutung analysiert und konfrontiert.
dc.abstract.plpl
Celem pracy dyplomowej było opisanie dyscypliny językoznawczej jaką jest frazeologia, dokładniej frazeodydaktyka oraz przedmiotu jej badań, jakim są frazeologizmy z uwzględnieniem ich cech, struktury oraz klasyfikacji. Szczegółowemu opisowi został poddany aspekt frazeologii w procesie nauczania i uczenia się na lekcjach języka obcego na podstawie metody trzech kroków Petera Kühna. Uwagę zwrócono również na źródło występowania błędów językowych, jakim jest interferencja. Błędy w zakresie frazeologii występują głównie na trzech płaszczyznach: leksykosemantycznej, morfosyntaktycznej i na płaszczyźnie pragmatycznej. Opisano również zjawisko występowania "fałszywych przyjaciół" i internacjonalizmów wraz z przykładami z języków polskiego, niemieckiego i angielskiego. Została również przeprowadzona analiza porównawcza polskich i niemieckich frazeologizmów ze słowem kluczowym "ręka", "głowa" i "oko" w oparciu o typy ekwiwalencji: pełną, częściową i zerową. Ostatnią częścią pracy są wnioski końcowe, będące wynikiem analizy konfrontatywnej związków frazeologicznych z języka polskiego i niemieckiego.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kubiczek, Agnieszka - 129613
dc.contributor.authorpl
Kurek, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kubiczek, Agnieszka - 129613
dc.contributor.reviewerpl
Sitarz, Magdalena - 131878
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:53:14Z
dc.date.available
2020-07-25T03:53:14Z
dc.date.submittedpl
2014-09-24
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-90209-166036
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198486
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
phraseodidactic, three-steps method by Kühn, idioms
dc.subject.otherpl
Phraseodidaktik, Somatismen, der phraseodidaktische Dreischritt
dc.subject.plpl
frazeodydaktyka, somatyzmy, metoda trzech kroków Petera Kühna
dc.titlepl
Die deutschen und polnischen Phraseologismen mit dem Stützwort „Hand“, „Kopf“ und „Auge“ im Deutschunterricht für polnische Lerner
dc.title.alternativepl
Niemieckie i polskie frazeologizmy ze słowem kluczowym "ręka", "głowa" i "oko" w nauczaniu języka niemieckiego wśród polskich uczniów
dc.title.alternativepl
German and Polish idioms with "hand", "head" and "eye" key words in learning German among Polish learners
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Gdynia
3
Berlin
2
Hajduhadhaz
2
Leipzig
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Płońsk
1

No access

No Thumbnail Available