Zjawisko cyberprzemocy wśród dorastających. Teoretyczna analiza zjawiska

licenciate
dc.abstract.enThe issue of present work is focused on the topic of cyberbullying among adolescents. To identify the phenomenon and understand it thoroughly, the survey results from 2007-2014 were presented. The analysis of secondary sources was chosen as the method of own research. Based on the 7 basic reports which was analyzed, cyberbullying is a common and serious problem. Young people do not realize the dangers of this occurrence. The problem is often underestimated or overlooked by adults. As a consequence, more and more young people are victims or perpetrators of aggression in the Internet. As part of generalizing conclusions, it can be stated that cyber violence has serious consequences for victims and perpetrators, therefore it is appropriate to conduct preventive activities to minimize the effects of cyberbullying.pl
dc.abstract.plProblematyka niniejszej pracy skoncentrowana jest na temacie cyberprzemocy wśród dorastającej młodzieży. Aby zidentyfikować zjawisko oraz dokładnie go zrozumieć przedstawiono wyniki badań z lat 2007-2014. Za metodę badań własnych wybrano analizę źródeł wtórnych. Na podstawie przeanalizowanych 7 raportów podstawowych można stwierdzić, że cyberprzemoc jest powszechnym i poważnym problemem. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z tego zjawiska. Problem często jest bagatelizowany lub niezauważany przez dorosłych. W konsekwencji coraz więcej młodych osób jest ofiarą lub sprawcą agresji w Internecie. W ramach konkluzji uogólniających daje się stwierdzić, iż cyberprzemoc niesie ze sobą poważne skutki dla ofiar jak i sprawców, dlatego też właściwym jest prowadzenie działań prewencyjnych aby zminimalizować skutki cyberprzemocy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.authorBoruta, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:08:27Z
dc.date.available2020-07-27T21:08:27Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudyresocjalizacjapl
dc.identifier.apddiploma-128761-236629pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232489
dc.languagepolpl
dc.subject.enCyberbullying, electronic violence, violence on the internet.pl
dc.subject.plCyberprzemoc, przemoc elektroniczna, przemoc w internecie.pl
dc.titleZjawisko cyberprzemocy wśród dorastających. Teoretyczna analiza zjawiskapl
dc.title.alternativeThe phenomenon od cyberbullying among adolescents. Theoretical analysis of the phenomenonpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of present work is focused on the topic of cyberbullying among adolescents. To identify the phenomenon and understand it thoroughly, the survey results from 2007-2014 were presented. The analysis of secondary sources was chosen as the method of own research. Based on the 7 basic reports which was analyzed, cyberbullying is a common and serious problem. Young people do not realize the dangers of this occurrence. The problem is often underestimated or overlooked by adults. As a consequence, more and more young people are victims or perpetrators of aggression in the Internet. As part of generalizing conclusions, it can be stated that cyber violence has serious consequences for victims and perpetrators, therefore it is appropriate to conduct preventive activities to minimize the effects of cyberbullying.
dc.abstract.plpl
Problematyka niniejszej pracy skoncentrowana jest na temacie cyberprzemocy wśród dorastającej młodzieży. Aby zidentyfikować zjawisko oraz dokładnie go zrozumieć przedstawiono wyniki badań z lat 2007-2014. Za metodę badań własnych wybrano analizę źródeł wtórnych. Na podstawie przeanalizowanych 7 raportów podstawowych można stwierdzić, że cyberprzemoc jest powszechnym i poważnym problemem. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z tego zjawiska. Problem często jest bagatelizowany lub niezauważany przez dorosłych. W konsekwencji coraz więcej młodych osób jest ofiarą lub sprawcą agresji w Internecie. W ramach konkluzji uogólniających daje się stwierdzić, iż cyberprzemoc niesie ze sobą poważne skutki dla ofiar jak i sprawców, dlatego też właściwym jest prowadzenie działań prewencyjnych aby zminimalizować skutki cyberprzemocy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Boruta, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:08:27Z
dc.date.available
2020-07-27T21:08:27Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
resocjalizacja
dc.identifier.apdpl
diploma-128761-236629
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232489
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cyberbullying, electronic violence, violence on the internet.
dc.subject.plpl
Cyberprzemoc, przemoc elektroniczna, przemoc w internecie.
dc.titlepl
Zjawisko cyberprzemocy wśród dorastających. Teoretyczna analiza zjawiska
dc.title.alternativepl
The phenomenon od cyberbullying among adolescents. Theoretical analysis of the phenomenon
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
98
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Wroclaw
6
Katowice
5
Lelow
4
Lodz
4
Strzyżów
4
Gdynia
3
Miechow
3
Dublin
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available