"Zaburzenia wzrokowej percepcji ruchu w schizofrenii"

licenciate
dc.abstract.enSchizophrenia is an illness characterized by highly differential course, influenced by cumulative factors of genetic predisposition or environmental impact. Its most recognized manifestations are positive and negative symptoms. Recently, researchers’ attention has been drawn to its cognitive symptoms, including abnormal visual motion perception. Mechanisms of the perception of motion are well understood, thanks to electrophysiological experiments conducted on primates. Impairments of motion perception were first discovered in patients and their non-psychotic relatives in research on smooth pursuit eye movement (SPEM). Since then several investigations using contrast detection, direction and velocity discrimination as well as more complex paradigms concerning SPEM and biological motion paradigms have shown abnormalities in processing visual motion information on different levels and stages of its analysis.pl
dc.abstract.plSchizofrenia jest chorobą o silnie zróżnicowanym przebiegu, której rozwój jest spowodowany kumulatywnym wpływem czynników genetycznych i środowiskowych. Od niedawna oprócz charakteryzujących ją objawów pozytywnych i negatywnych naukowcy z uwagą przyglądają się towarzyszącym jej objawom kognitywnym, a wśród nich wzrokowej percepcji ruchu. Mechanizmy percepcji ruchu i zaangażowane w nią obszary mózgu zostały bardzo dobrze poznane dzięki badaniom elektrofizjologicznym przeprowadzanym na naczelnych. Badania ich zaburzeń zostały zapoczątkowane przez odkrycie wśród schizofreników i ich najbliższych zdrowych krewnych deficytu dotyczącego płynnego podążania wzrokiem za poruszającym się obiektem (SPEM, smooth pursuit eye movement). Od tamtej pory różne badania wykorzystujące paradygmaty detekcji kontrastu, rozróżniania kierunku i prędkości oraz bardziej złożone, dotyczące SPEM i ruchu biologicznego, wykazały nieprawidłowości w przetwarzaniu wzrokowej informacji o ruchu na różnych poziomach i etapach jej analizy. Ich wyniki wskazują na brak równowagi w regulacji integracji przestrzennej bodźców. Celem tej pracy jest przybliżenie wyników badań dotyczących mechanizmów deficytów wzrokowej percepcji ruchu w schizofrenii.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBinder, Marek - 101031 pl
dc.contributor.authorStefańska, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerBinder, Marek - 101031 pl
dc.contributor.reviewerHess, Grzegorz - 128317 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:12:50Z
dc.date.available2020-07-27T01:12:50Z
dc.date.submitted2016-09-09pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-108468-178246pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214665
dc.languagepolpl
dc.subject.enschizophrenia, visual motion perception, coherent motion, smooth pursuit eye movement, biological motion, lateral inhibitionpl
dc.subject.plschizophrenia, wzrokowa percepcja ruchu, ruch koherentny, płynne podążanie wzrokiem, śledzenie wzrokowe, ruch biologiczny, hamowanie obocznepl
dc.title"Zaburzenia wzrokowej percepcji ruchu w schizofrenii"pl
dc.title.alternativeAbnormalities in visual motion perception in schizophreniapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Schizophrenia is an illness characterized by highly differential course, influenced by cumulative factors of genetic predisposition or environmental impact. Its most recognized manifestations are positive and negative symptoms. Recently, researchers’ attention has been drawn to its cognitive symptoms, including abnormal visual motion perception. Mechanisms of the perception of motion are well understood, thanks to electrophysiological experiments conducted on primates. Impairments of motion perception were first discovered in patients and their non-psychotic relatives in research on smooth pursuit eye movement (SPEM). Since then several investigations using contrast detection, direction and velocity discrimination as well as more complex paradigms concerning SPEM and biological motion paradigms have shown abnormalities in processing visual motion information on different levels and stages of its analysis.
dc.abstract.plpl
Schizofrenia jest chorobą o silnie zróżnicowanym przebiegu, której rozwój jest spowodowany kumulatywnym wpływem czynników genetycznych i środowiskowych. Od niedawna oprócz charakteryzujących ją objawów pozytywnych i negatywnych naukowcy z uwagą przyglądają się towarzyszącym jej objawom kognitywnym, a wśród nich wzrokowej percepcji ruchu. Mechanizmy percepcji ruchu i zaangażowane w nią obszary mózgu zostały bardzo dobrze poznane dzięki badaniom elektrofizjologicznym przeprowadzanym na naczelnych. Badania ich zaburzeń zostały zapoczątkowane przez odkrycie wśród schizofreników i ich najbliższych zdrowych krewnych deficytu dotyczącego płynnego podążania wzrokiem za poruszającym się obiektem (SPEM, smooth pursuit eye movement). Od tamtej pory różne badania wykorzystujące paradygmaty detekcji kontrastu, rozróżniania kierunku i prędkości oraz bardziej złożone, dotyczące SPEM i ruchu biologicznego, wykazały nieprawidłowości w przetwarzaniu wzrokowej informacji o ruchu na różnych poziomach i etapach jej analizy. Ich wyniki wskazują na brak równowagi w regulacji integracji przestrzennej bodźców. Celem tej pracy jest przybliżenie wyników badań dotyczących mechanizmów deficytów wzrokowej percepcji ruchu w schizofrenii.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Binder, Marek - 101031
dc.contributor.authorpl
Stefańska, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Binder, Marek - 101031
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Grzegorz - 128317
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:12:50Z
dc.date.available
2020-07-27T01:12:50Z
dc.date.submittedpl
2016-09-09
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-108468-178246
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214665
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
schizophrenia, visual motion perception, coherent motion, smooth pursuit eye movement, biological motion, lateral inhibition
dc.subject.plpl
schizophrenia, wzrokowa percepcja ruchu, ruch koherentny, płynne podążanie wzrokiem, śledzenie wzrokowe, ruch biologiczny, hamowanie oboczne
dc.titlepl
"Zaburzenia wzrokowej percepcji ruchu w schizofrenii"
dc.title.alternativepl
Abnormalities in visual motion perception in schizophrenia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Rzeszów
8
Poznan
6
Wroclaw
6
Krakow
5
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Middelaar
2
Szczecin
2
Americo Brasiliense
1

No access

No Thumbnail Available