Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej. Pozycja ustrojowa, organizacja i zasady kontroli

master
dc.abstract.enThis thesis was made in order to characterize The Supreme Chamber of Control as a chief of authority control. After describing the political position of this authority, there were submitted the most important rules of aciting of this institution, criteria of control and organizational structure. The most attention was dedicated to conducting the proceeding, also describing authorization of controller and examination of witnesses. In very detailed way, there were submitted legal consequences, as a result of conduct of control. All of this issues allowed to analyse legitymacy of establisment this authority and verified if the current range of competences is sufficient to correct acting The Supreme Audit Office. Main attention was dedicated to competences about correcting possible irregularities, which are seems to be not sufficientpl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu scharakteryzowanie Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Po opisaniu pozycji ustrojowej organu, przedstawione zostały najważniejsze zasady działania organu, kryteria kontroli oraz jego struktura organizacyjna. Najwięcej uwagi poświęcone zostało przeprowadzeniu procesu kontrolnego, uprawnień kontrolera oraz przesłuchaniu świadka. W sposób szczegółowy przedstawione zostały konsekwencje prawne wynikające z przeprowadzenia kontroli. Pozwoliło to na analizę kwestii zasadności powołania organu oraz weryfikację czy aktualny zakres kompetencji jest wystarczający do prawidłowego działania Najwyższej Izby Kontroli. Szczególna uwaga została zwrócona na kompetencje odnośnie uprawnień do korygowania ewentualnych nieprawidłowości, które w tym wypadku wydają się być niewystarczające.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.contributor.authorSzymonowicz, Nikolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:02:04Z
dc.date.available2020-07-25T05:02:04Z
dc.date.submitted2014-10-13pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-91361-97305pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199565
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Supreme Chamber of Control, Constitution, control, authority control, political position.pl
dc.subject.plNajwyższa Izba Kontroli, Konstytucja, kontrola, organ państwowy, pozycja ustrojowapl
dc.titleNajwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej. Pozycja ustrojowa, organizacja i zasady kontrolipl
dc.title.alternativeThe Supreme Chamber of Control as a chief of authority control. Political position, organization and rules of acting.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis was made in order to characterize The Supreme Chamber of Control as a chief of authority control. After describing the political position of this authority, there were submitted the most important rules of aciting of this institution, criteria of control and organizational structure. The most attention was dedicated to conducting the proceeding, also describing authorization of controller and examination of witnesses. In very detailed way, there were submitted legal consequences, as a result of conduct of control. All of this issues allowed to analyse legitymacy of establisment this authority and verified if the current range of competences is sufficient to correct acting The Supreme Audit Office. Main attention was dedicated to competences about correcting possible irregularities, which are seems to be not sufficient
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu scharakteryzowanie Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Po opisaniu pozycji ustrojowej organu, przedstawione zostały najważniejsze zasady działania organu, kryteria kontroli oraz jego struktura organizacyjna. Najwięcej uwagi poświęcone zostało przeprowadzeniu procesu kontrolnego, uprawnień kontrolera oraz przesłuchaniu świadka. W sposób szczegółowy przedstawione zostały konsekwencje prawne wynikające z przeprowadzenia kontroli. Pozwoliło to na analizę kwestii zasadności powołania organu oraz weryfikację czy aktualny zakres kompetencji jest wystarczający do prawidłowego działania Najwyższej Izby Kontroli. Szczególna uwaga została zwrócona na kompetencje odnośnie uprawnień do korygowania ewentualnych nieprawidłowości, które w tym wypadku wydają się być niewystarczające.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.contributor.authorpl
Szymonowicz, Nikola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.reviewerpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:02:04Z
dc.date.available
2020-07-25T05:02:04Z
dc.date.submittedpl
2014-10-13
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-91361-97305
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199565
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Supreme Chamber of Control, Constitution, control, authority control, political position.
dc.subject.plpl
Najwyższa Izba Kontroli, Konstytucja, kontrola, organ państwowy, pozycja ustrojowa
dc.titlepl
Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej. Pozycja ustrojowa, organizacja i zasady kontroli
dc.title.alternativepl
The Supreme Chamber of Control as a chief of authority control. Political position, organization and rules of acting.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Koło
5
Murowaniec
4
Katowice
3
Krakow
3
Poznan
3
Torun
3
Dąbrowa Górnicza
2
Wroclaw
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available