Ból przewlekły u pacjenta z nieoperacyjnym rakiem trzustki – studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enAbstractIntroduction: Malignant pancreatic tumors are characterized by: a lack of characteristic symptoms which makes difficulty in a diagnosis , a poor prognosis and high mortality. All of these things cause that individual is a serious clinical problem. One of the main and the most frequently appearing symptoms is a cancer pain which largely has an impact on a patient’s quality of life and also on the biopsychosocial sphere. The thesis raises a question of a clinical aspect of pancreatic cancer with particular emphasis on pain components, its overall assessment and characterization.Research objective: The aim of the study was to evaluate pain problems and their influence on a patient’s quality of life and also to plan how to take care of a patient with an inoperable cancer located in the head of the pancreas.Results: Techniques that were used allowed to assess biopsychosocial state and to assess pain completely. They also allowed to make eleven nursing diagnoses and to plan interventions to each of them. An implemented care plan allowed to reduce pain and symptoms. Because of the rapid disease progression, a care plan required a continuous modification and extension to reduce new problems. Cancer pain has a significant impact on a patient’s quality of life as well as the patient functioning. Still, despite the progress of palliative medicine, it is a serious clinical problem.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Nowotwory złośliwe trzustki charakteryzują się: brakiem swoistych objawów utrudniającym diagnostykę, złym rokowaniem i wysoką umieralnością co sprawia, iż jednostka ta jest poważnym problemem klinicznym. Jednym z głównych, najczęściej pojawiających się w tej chorobie objawów jest ból nowotworowy w znacznym stopniu oddziałujący na jakość życia pacjenta a także sferę bio-psycho-społeczną. Praca ta porusza tematykę aspektu klinicznego raka trzustki ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszącej mu komponenty bólowej, jej całościowej oceny i charakterystyki.Cel pracy: Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych i ich wpływu na jakość życia pacjenta, a także zaplanowanie opieki nad pacjentem z nieoperacyjnym rakiem głowy trzustkiWyniki: Zastosowane techniki pozwoliły na dokonanie oceny stanu biopsychospołecznego oraz całościowej oceny dolegliwości bólowych a także na postawienie jedenastu diagnoz pielęgniarskich i zaplanowanie interwencji do każdej z nich. Realizowany plan opieki pozwolił na zredukowanie dolegliwości bólowych i objawów występujących u pacjenta. Ze względu na szybki postęp choroby plan opieki wymagał ciągłej modyfikacji i rozszerzenia o działania mające na celu redukcję nowopowstałych problemów. Ból nowotworowy ma znaczący wpływ zarówno na jakość życia jak i funkcjonowanie chorego. Nadal, pomimo postępu medycyny paliatywnej, stanowi on istotny problem kliniczny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorRepka, Iwona - 200096 pl
dc.contributor.authorHukałowski, Gabrielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerRepka, Iwona - 200096 pl
dc.contributor.reviewerKuźmicz, Ilonapl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:37:37Z
dc.date.available2020-07-27T16:37:37Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124032-213419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228339
dc.languagepolpl
dc.subject.enpancreatic cancer, cancer pain, pain managementpl
dc.subject.plrak trzustki, ból nowotworowy, leczenie bólupl
dc.titleBól przewlekły u pacjenta z nieoperacyjnym rakiem trzustki – studium przypadkupl
dc.title.alternativeChronic pain in a patient with an inoperable pancreatic cancer - the case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractIntroduction: Malignant pancreatic tumors are characterized by: a lack of characteristic symptoms which makes difficulty in a diagnosis , a poor prognosis and high mortality. All of these things cause that individual is a serious clinical problem. One of the main and the most frequently appearing symptoms is a cancer pain which largely has an impact on a patient’s quality of life and also on the biopsychosocial sphere. The thesis raises a question of a clinical aspect of pancreatic cancer with particular emphasis on pain components, its overall assessment and characterization.Research objective: The aim of the study was to evaluate pain problems and their influence on a patient’s quality of life and also to plan how to take care of a patient with an inoperable cancer located in the head of the pancreas.Results: Techniques that were used allowed to assess biopsychosocial state and to assess pain completely. They also allowed to make eleven nursing diagnoses and to plan interventions to each of them. An implemented care plan allowed to reduce pain and symptoms. Because of the rapid disease progression, a care plan required a continuous modification and extension to reduce new problems. Cancer pain has a significant impact on a patient’s quality of life as well as the patient functioning. Still, despite the progress of palliative medicine, it is a serious clinical problem.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Nowotwory złośliwe trzustki charakteryzują się: brakiem swoistych objawów utrudniającym diagnostykę, złym rokowaniem i wysoką umieralnością co sprawia, iż jednostka ta jest poważnym problemem klinicznym. Jednym z głównych, najczęściej pojawiających się w tej chorobie objawów jest ból nowotworowy w znacznym stopniu oddziałujący na jakość życia pacjenta a także sferę bio-psycho-społeczną. Praca ta porusza tematykę aspektu klinicznego raka trzustki ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszącej mu komponenty bólowej, jej całościowej oceny i charakterystyki.Cel pracy: Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych i ich wpływu na jakość życia pacjenta, a także zaplanowanie opieki nad pacjentem z nieoperacyjnym rakiem głowy trzustkiWyniki: Zastosowane techniki pozwoliły na dokonanie oceny stanu biopsychospołecznego oraz całościowej oceny dolegliwości bólowych a także na postawienie jedenastu diagnoz pielęgniarskich i zaplanowanie interwencji do każdej z nich. Realizowany plan opieki pozwolił na zredukowanie dolegliwości bólowych i objawów występujących u pacjenta. Ze względu na szybki postęp choroby plan opieki wymagał ciągłej modyfikacji i rozszerzenia o działania mające na celu redukcję nowopowstałych problemów. Ból nowotworowy ma znaczący wpływ zarówno na jakość życia jak i funkcjonowanie chorego. Nadal, pomimo postępu medycyny paliatywnej, stanowi on istotny problem kliniczny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Repka, Iwona - 200096
dc.contributor.authorpl
Hukałowski, Gabriel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Repka, Iwona - 200096
dc.contributor.reviewerpl
Kuźmicz, Ilona
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:37:37Z
dc.date.available
2020-07-27T16:37:37Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124032-213419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228339
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pancreatic cancer, cancer pain, pain management
dc.subject.plpl
rak trzustki, ból nowotworowy, leczenie bólu
dc.titlepl
Ból przewlekły u pacjenta z nieoperacyjnym rakiem trzustki – studium przypadku
dc.title.alternativepl
Chronic pain in a patient with an inoperable pancreatic cancer - the case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
158
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Poznan
10
Krakow
7
Wroclaw
7
Gdansk
6
Lublin
5
Międzyrzecz
5
Przeworsk
5
Katowice
4
Lodz
4

No access

No Thumbnail Available