Stan wojenny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

master
dc.abstract.enThis paper aims at presenting the conditions allowing for martial law imposition as well as discussing the consequences of such action for public authorities policies and individuals' rights and freedom.The work consists of seven chapters. In the first chapter a history of emergency states is described, beginning with the analysis of the concept's evolution. The second chapter is a characteristic of the emergency states rules in general. The next chapter is a discussion of the martial law imposition conditions. In the next part the procedure for imposing martial law, the control of the decision itself, the territorial extent, the martial law duration and also the means of putting martial law status to an end are described. What follows is an overview of changes in the way public authorities function and the effects of martial law on rights and freedoms of man and of citizen. The last chapter contains a proof for the hypothesis that the martial law is in fact not a state of emergency according to the eleventh chapter of Polish Constitution from the year 1997.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie uwarunkowań, które dopuszczają możliwość wprowadzenia stanu wojennego oraz omówienie konsekwencji dla zasad działania organów władzy publicznej oraz dla praw i wolności jednostki w związku z zarządzeniem stanu wojennego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono historię stanów nadzwyczajnych rozpoczynając od omówienia ewolucji samego pojęcia. Rozdział drugi stanowi charakterystykę zasad, które odnoszą się jednolicie do wszystkich stanów nadzwyczajnych. Kolejny rozdział to omówienie przesłanek wprowadzenia stanu wojennego. W dalszej części analizie poddany został tryb wprowadzenia stanu wojennego, kontrola tej decyzji, zasięg terytorialny, czas trwania oraz sposób zakończenia stanu wojennego. Następnie omówiono zmiany w zasadach działania organów władzy publicznej oraz przedstawiono skutki dla praw i wolności człowieka i obywatela jakie niesie za sobą wprowadzenie stanu wojennego. Ostatni rozdział to przedstawienie dowodów na to, że stan wojny nie jest stanem nadzwyczajnym w rozumieniu rozdziału XI Konstytucji z 1997 roku.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKarp, Janusz - 128678 pl
dc.contributor.authorGabryel, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.reviewerKarp, Janusz - 128678 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:54:25Z
dc.date.available2020-07-24T14:54:25Z
dc.date.submitted2013-06-21pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-73579-149780pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186450
dc.languagepolpl
dc.subject.enemergency states, martial law, external threats of the state, restricting rights and freedoms of manpl
dc.subject.plstany nadzwyczajne, stan wojenny, zewnętrzne zagrożenie państwa, ograniczenie praw i wolności jednostkipl
dc.titleStan wojenny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 rokupl
dc.title.alternativeMartial law in the light of the 1997' Polish Constitutionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims at presenting the conditions allowing for martial law imposition as well as discussing the consequences of such action for public authorities policies and individuals' rights and freedom.The work consists of seven chapters. In the first chapter a history of emergency states is described, beginning with the analysis of the concept's evolution. The second chapter is a characteristic of the emergency states rules in general. The next chapter is a discussion of the martial law imposition conditions. In the next part the procedure for imposing martial law, the control of the decision itself, the territorial extent, the martial law duration and also the means of putting martial law status to an end are described. What follows is an overview of changes in the way public authorities function and the effects of martial law on rights and freedoms of man and of citizen. The last chapter contains a proof for the hypothesis that the martial law is in fact not a state of emergency according to the eleventh chapter of Polish Constitution from the year 1997.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie uwarunkowań, które dopuszczają możliwość wprowadzenia stanu wojennego oraz omówienie konsekwencji dla zasad działania organów władzy publicznej oraz dla praw i wolności jednostki w związku z zarządzeniem stanu wojennego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono historię stanów nadzwyczajnych rozpoczynając od omówienia ewolucji samego pojęcia. Rozdział drugi stanowi charakterystykę zasad, które odnoszą się jednolicie do wszystkich stanów nadzwyczajnych. Kolejny rozdział to omówienie przesłanek wprowadzenia stanu wojennego. W dalszej części analizie poddany został tryb wprowadzenia stanu wojennego, kontrola tej decyzji, zasięg terytorialny, czas trwania oraz sposób zakończenia stanu wojennego. Następnie omówiono zmiany w zasadach działania organów władzy publicznej oraz przedstawiono skutki dla praw i wolności człowieka i obywatela jakie niesie za sobą wprowadzenie stanu wojennego. Ostatni rozdział to przedstawienie dowodów na to, że stan wojny nie jest stanem nadzwyczajnym w rozumieniu rozdziału XI Konstytucji z 1997 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Karp, Janusz - 128678
dc.contributor.authorpl
Gabryel, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.reviewerpl
Karp, Janusz - 128678
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:54:25Z
dc.date.available
2020-07-24T14:54:25Z
dc.date.submittedpl
2013-06-21
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-73579-149780
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186450
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
emergency states, martial law, external threats of the state, restricting rights and freedoms of man
dc.subject.plpl
stany nadzwyczajne, stan wojenny, zewnętrzne zagrożenie państwa, ograniczenie praw i wolności jednostki
dc.titlepl
Stan wojenny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
dc.title.alternativepl
Martial law in the light of the 1997' Polish Constitution
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Lublin
3
Wroclaw
3
Ujście
2
Glowno
1
Gołdap
1
Opole
1
Subcarpathia
1
Trawniki
1
Świdnik
1

No access

No Thumbnail Available