Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę

master
dc.abstract.enThe issue of the personal liability in limited liability companies has been for several years widely commented in the doctrine and the whole output, based on a great deal of items of literature and judicial decisions appears quite impressive. Nevertheless, it still seems to be incomplete and determines some interpretation’s problems. Therefore, this thesis is an attempt to gather in one place and compare many different theories, trends and opinions of doctrine, jurisprudence and business practice trends. The purpose is to draw out some constructive conclusions, put forward an interpretations proposal and create general systematic of this liability. Due to the large variety of the subject, only the civil liability is analyzed in this thesis, reduced subjectively to the liability of the company’s authorities and objectively to the caused damage. In this thesis also the division of the civil liability according to its character was used. Three kinds of liability comes out from this division: liability for damages, compensatory liability and liability deriving from a warranty. As a result of analysis of that division, the civil liability for damages in the limited liability company, standing for the liability of company’s authorities for culpable negligence which caused damages, the liability for the damage caused in the period of the company creation and liability for damages based on general regulations was presented detailed.pl
dc.abstract.plProblematyka odpowiedzialności w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest w doktrynie od dawna szeroko komentowana i składający się z wielu pozycji literatury oraz orzecznictwa dorobek na ten temat przedstawia się dość imponująco. Jednak ciągle wydaje się on być niepełnym i rodzi pewne problemy interpretacyjne. W związku z powyższym niniejsza praca stanowi próbę zebrania w jednym miejscu oraz porównania wielu odmiennych poglądów doktryny, orzeczeń judykatury oraz tendencji praktyki, a następnie dąży do wyciągnięcia na ich podstawie konstruktywnych wniosków i stworzenia pewnej ogólnej systematyki odpowiedzialności. Ze względu na obszerność tematu analizie poddano wyłącznie odpowiedzialność cywilnoprawną, ograniczając ją jednocześnie podmiotowo do odpowiedzialności członków organów spółki, a przedmiotowo do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W pracy wykorzystano również podział odpowiedzialności cywilnoprawnej ze względu na jej postać i wyróżniono odpowiedzialność odszkodowawczą, wyrównawczą oraz gwarancyjno-represyjną. W oparciu o ten podział szczegółowo przedstawiono odpowiedzialność odszkodowawczą członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zatem odpowiedzialność za zawinione niedopełnienie obowiązków, za szkodę powstałą przy jej tworzeniu oraz odpowiedzialność na zasadach ogólnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorSzulewski, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:02:56Z
dc.date.available2020-07-24T10:02:56Z
dc.date.submitted2012-09-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-68780-81362pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181981
dc.languagepolpl
dc.subject.encompany, liability, authority, board, damagepl
dc.subject.plspółka, odpowiedzialność, organ, zarząd, szkodapl
dc.titleOdpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodępl
dc.title.alternativeThe civil liability for caused damage of the company’s authorities in a limited liability company.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of the personal liability in limited liability companies has been for several years widely commented in the doctrine and the whole output, based on a great deal of items of literature and judicial decisions appears quite impressive. Nevertheless, it still seems to be incomplete and determines some interpretation’s problems. Therefore, this thesis is an attempt to gather in one place and compare many different theories, trends and opinions of doctrine, jurisprudence and business practice trends. The purpose is to draw out some constructive conclusions, put forward an interpretations proposal and create general systematic of this liability. Due to the large variety of the subject, only the civil liability is analyzed in this thesis, reduced subjectively to the liability of the company’s authorities and objectively to the caused damage. In this thesis also the division of the civil liability according to its character was used. Three kinds of liability comes out from this division: liability for damages, compensatory liability and liability deriving from a warranty. As a result of analysis of that division, the civil liability for damages in the limited liability company, standing for the liability of company’s authorities for culpable negligence which caused damages, the liability for the damage caused in the period of the company creation and liability for damages based on general regulations was presented detailed.
dc.abstract.plpl
Problematyka odpowiedzialności w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest w doktrynie od dawna szeroko komentowana i składający się z wielu pozycji literatury oraz orzecznictwa dorobek na ten temat przedstawia się dość imponująco. Jednak ciągle wydaje się on być niepełnym i rodzi pewne problemy interpretacyjne. W związku z powyższym niniejsza praca stanowi próbę zebrania w jednym miejscu oraz porównania wielu odmiennych poglądów doktryny, orzeczeń judykatury oraz tendencji praktyki, a następnie dąży do wyciągnięcia na ich podstawie konstruktywnych wniosków i stworzenia pewnej ogólnej systematyki odpowiedzialności. Ze względu na obszerność tematu analizie poddano wyłącznie odpowiedzialność cywilnoprawną, ograniczając ją jednocześnie podmiotowo do odpowiedzialności członków organów spółki, a przedmiotowo do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W pracy wykorzystano również podział odpowiedzialności cywilnoprawnej ze względu na jej postać i wyróżniono odpowiedzialność odszkodowawczą, wyrównawczą oraz gwarancyjno-represyjną. W oparciu o ten podział szczegółowo przedstawiono odpowiedzialność odszkodowawczą członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zatem odpowiedzialność za zawinione niedopełnienie obowiązków, za szkodę powstałą przy jej tworzeniu oraz odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Szulewski, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:02:56Z
dc.date.available
2020-07-24T10:02:56Z
dc.date.submittedpl
2012-09-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-68780-81362
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181981
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
company, liability, authority, board, damage
dc.subject.plpl
spółka, odpowiedzialność, organ, zarząd, szkoda
dc.titlepl
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę
dc.title.alternativepl
The civil liability for caused damage of the company’s authorities in a limited liability company.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Mikołajki
3
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Smigiel
1
Szczecin
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available