"Konwersja "na religię" i "od religii" jako proces na przykładzie wybranych grup w Polsce"

master
dc.abstract.enThis work attempts to reconstruct the process of religious conversion which is based on biographical interviews with people whose conversions were “on” and/ or “from” religion and encompassed Polish Christian traditions. The research material was collected using two forms of interview: narrative and in-depth semi-structured. Based on material collected the steps and elements of conversion process are described. The sample has included single and multiple conversion cases. Because of Polish religious context the examples of conversion mostly are connected with Catholicism in some way (as complete leaving from religion, change of religion (confession) from Catholic to other Christian denomination, return or intensification of faith in the Catholicism). The narratives, on the basis of which the conversion process was reconstructed, belonged to people who:- are unbelievers (atheists, agnostics);- have experienced the intensification of their own faith;- have experienced conversion;- have changed their confession.The subjects of analysis were:- motives of religious conversion taken in two dimensions: the dimension of institutional and non-institutional factors and the dimension of religious and non-religious factors;- the change which convert sees in his/her own life;- issues of coming out;- the reactions of family, friends and further social surroundings to conversion;- new self-determination, consisting of a new religious or non-religious identity;- the old and the new orderliness of life, indicates the reorganization of religious or non-religious identity.The end of the work culminates in a complete picture of the conversion process, which was spread out on the stages and includes most of the elements mentioned above. Analysis takes place within three types of conversions:- leaving from religion;- intensification of faith and conversion;- change of religion (confession);and presents a reconstruction of the overall scheme of the conversion process.Religious conversion is treated as an element of biography which influences the reconstruction of this part of convert identity which is associated with relation to religion.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje próbę rekonstrukcji procesu konwersji religijnej w oparciu o wywiady biograficzne z osobami, których konwersja przebiegała „na” i/ lub „od” religii oraz mieściła się w obrębie polskich tradycji chrześcijańskich. Materiał badawczy zbierano za pomocą dwóch form wywiadu: narracyjnego i pogłębionego częściowo ustrukturyzowanego. Na podstawie tak zebranego materiału opisane zostały etapy i elementy procesu konwersji. Próba zawierała przypadki konwersji pojedynczej i wielokrotnej. Z racji polskiego kontekstu religijnego przykłady konwersji przeważnie wiążą się w jakiś sposób z katolicyzmem (jako całkowite odejście od religii, zmiana wyznania z katolickiego na inne wyznanie chrześcijańskie, powrót lub intensyfikacja wiary w nurcie katolickim). Narracje, na podstawie których rekonstruowany był proces konwersji, należały do osób, które: - można uznać za niewierzące (ateiści i agnostycy);- doświadczyły intensyfikacji własnej wiary;- doznały nawrócenia;- zmieniły wyznanie.Analizie podlegały:- motywy konwersji religijnej, uporządkowane według dwóch wymiarów: wymiaru czynników instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz wymiaru czynników religijnych i pozareligijnych; - zmiany, jakie dostrzega w swoim życiu konwertyta; - kwestie ujawnienia się; - reakcje rodziny, przyjaciół i dalszego otoczenia społecznego na konwersję;- nowe samookreślenia, składające się na nową tożsamość religijną lub niereligijną;- stary i nowy porządek życia, świadczący o reorganizacji tożsamości religijnej lub niereligijnej.Koniec pracy zwieńcza całościowy obraz procesu konwersji, który rozłożony został na etapy oraz zawiera w większości wyżej wymienione elementy. Analiza przebiega w obrębie trzech typów konwersji:- odejścia do religii; - intensyfikacji wiary i nawrócenia; - zmiany wyznania;oraz prezentuje rekonstrukcję ogólnego schematu procesu konwersji. Konwersja religijna traktowana jest jako element biografii wpływający na rekonstrukcję tej części tożsamości konwertyty, która wiąże się ze stosunkiem do religii.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSagan, Adam - 131779 pl
dc.contributor.authorJajkiewicz, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSagan, Adam - 131779 pl
dc.contributor.reviewerWorek, Barbara - 132738 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:01:32Z
dc.date.available2020-07-27T03:01:32Z
dc.date.submitted2017-10-18pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudybadania rynku i analiza polityk publicznychpl
dc.identifier.apddiploma-110323-143913pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216331
dc.languagepolpl
dc.subject.enreligious conversion, process of religious conversion, The Catholic Church, religion, Polish Christian tradition(s), religious and non-religious identity, biographical interview, In-depth interview semi-structured, narrative technique, narrations, narratorspl
dc.subject.plkonwersja religijna, proces konwersji religijnej, Kościół katolicki, religia, polska/ie tradycja/e chrześcijańska/ie, tożsamość religijna i niereligijna, wywiad biograficzny, wywiad pogłębiony częściowo ustrukturyzowany, technika narracyjna, narracje, narratorzy i narratorkipl
dc.title"Konwersja "na religię" i "od religii" jako proces na przykładzie wybranych grup w Polsce"pl
dc.title.alternativeConversion „to religion” and „from religion” as process based on the example of chosen group in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work attempts to reconstruct the process of religious conversion which is based on biographical interviews with people whose conversions were “on” and/ or “from” religion and encompassed Polish Christian traditions. The research material was collected using two forms of interview: narrative and in-depth semi-structured. Based on material collected the steps and elements of conversion process are described. The sample has included single and multiple conversion cases. Because of Polish religious context the examples of conversion mostly are connected with Catholicism in some way (as complete leaving from religion, change of religion (confession) from Catholic to other Christian denomination, return or intensification of faith in the Catholicism). The narratives, on the basis of which the conversion process was reconstructed, belonged to people who:- are unbelievers (atheists, agnostics);- have experienced the intensification of their own faith;- have experienced conversion;- have changed their confession.The subjects of analysis were:- motives of religious conversion taken in two dimensions: the dimension of institutional and non-institutional factors and the dimension of religious and non-religious factors;- the change which convert sees in his/her own life;- issues of coming out;- the reactions of family, friends and further social surroundings to conversion;- new self-determination, consisting of a new religious or non-religious identity;- the old and the new orderliness of life, indicates the reorganization of religious or non-religious identity.The end of the work culminates in a complete picture of the conversion process, which was spread out on the stages and includes most of the elements mentioned above. Analysis takes place within three types of conversions:- leaving from religion;- intensification of faith and conversion;- change of religion (confession);and presents a reconstruction of the overall scheme of the conversion process.Religious conversion is treated as an element of biography which influences the reconstruction of this part of convert identity which is associated with relation to religion.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje próbę rekonstrukcji procesu konwersji religijnej w oparciu o wywiady biograficzne z osobami, których konwersja przebiegała „na” i/ lub „od” religii oraz mieściła się w obrębie polskich tradycji chrześcijańskich. Materiał badawczy zbierano za pomocą dwóch form wywiadu: narracyjnego i pogłębionego częściowo ustrukturyzowanego. Na podstawie tak zebranego materiału opisane zostały etapy i elementy procesu konwersji. Próba zawierała przypadki konwersji pojedynczej i wielokrotnej. Z racji polskiego kontekstu religijnego przykłady konwersji przeważnie wiążą się w jakiś sposób z katolicyzmem (jako całkowite odejście od religii, zmiana wyznania z katolickiego na inne wyznanie chrześcijańskie, powrót lub intensyfikacja wiary w nurcie katolickim). Narracje, na podstawie których rekonstruowany był proces konwersji, należały do osób, które: - można uznać za niewierzące (ateiści i agnostycy);- doświadczyły intensyfikacji własnej wiary;- doznały nawrócenia;- zmieniły wyznanie.Analizie podlegały:- motywy konwersji religijnej, uporządkowane według dwóch wymiarów: wymiaru czynników instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz wymiaru czynników religijnych i pozareligijnych; - zmiany, jakie dostrzega w swoim życiu konwertyta; - kwestie ujawnienia się; - reakcje rodziny, przyjaciół i dalszego otoczenia społecznego na konwersję;- nowe samookreślenia, składające się na nową tożsamość religijną lub niereligijną;- stary i nowy porządek życia, świadczący o reorganizacji tożsamości religijnej lub niereligijnej.Koniec pracy zwieńcza całościowy obraz procesu konwersji, który rozłożony został na etapy oraz zawiera w większości wyżej wymienione elementy. Analiza przebiega w obrębie trzech typów konwersji:- odejścia do religii; - intensyfikacji wiary i nawrócenia; - zmiany wyznania;oraz prezentuje rekonstrukcję ogólnego schematu procesu konwersji. Konwersja religijna traktowana jest jako element biografii wpływający na rekonstrukcję tej części tożsamości konwertyty, która wiąże się ze stosunkiem do religii.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sagan, Adam - 131779
dc.contributor.authorpl
Jajkiewicz, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sagan, Adam - 131779
dc.contributor.reviewerpl
Worek, Barbara - 132738
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:01:32Z
dc.date.available
2020-07-27T03:01:32Z
dc.date.submittedpl
2017-10-18
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
badania rynku i analiza polityk publicznych
dc.identifier.apdpl
diploma-110323-143913
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216331
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
religious conversion, process of religious conversion, The Catholic Church, religion, Polish Christian tradition(s), religious and non-religious identity, biographical interview, In-depth interview semi-structured, narrative technique, narrations, narrators
dc.subject.plpl
konwersja religijna, proces konwersji religijnej, Kościół katolicki, religia, polska/ie tradycja/e chrześcijańska/ie, tożsamość religijna i niereligijna, wywiad biograficzny, wywiad pogłębiony częściowo ustrukturyzowany, technika narracyjna, narracje, narratorzy i narratorki
dc.titlepl
"Konwersja "na religię" i "od religii" jako proces na przykładzie wybranych grup w Polsce"
dc.title.alternativepl
Conversion „to religion” and „from religion” as process based on the example of chosen group in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
421
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Krakow
24
Bialystok
14
Lodz
6
Poznan
6
Opole
4
Wieliczka
4
Bydgoszcz
3
Lublin
3
Tarnów
3

No access

No Thumbnail Available