Wznowienie postępowania cywilnego procesowego

master
dc.abstract.enThe reopening of proceedings is an institution of Polish civil procedure, which allows to reconsider a case closed with a non-appealable judgment. As a unique institution, a petition to re-open proceedings may be filled only on statutory grounds, which are i.e. the grounds of the invalidity:1)the court panel included an unauthorised person or a judge who should have been excluded by effect of law from the hearing of the case;2)a party did not have the capacity to be a party to or conduct court proceedings, or was not duly represented, or was illegally deprived of the ability to act.The re-opening of proceedings may be also requested on the grounds that1)the Constitutional Tribunal declares non-compliance of a legislative instrument with the Constitution, a ratified international agreement or an act of law on the basis of which a ruling has been issued;2)a judgment was founded on a falsified or modified document or on a verdict of guilty which was later repealed;3)a judgment was obtained through an offence;4)a non-appealable judgment is discovered at a later date concerning the same legal relationship, 5)facts or evidence are discovered which could have affected the outcome of a case, but which a party could not bring in the original proceedings.Submitting a claim institutes the proceeding, which can be divided into two parts. In the first stage the court checks admissibility of the petitions and if a claim is filed after the time limit, is inadmissible or are not founded on statutory grounds, the court rejects it. If the application is admissible, the court reconsiders a case within the limits of the grounds for the reopening of proceedings and according to circumstances, either dismiss a petition to re-open proceedings or vary the contested ruling on the basis thereof, or set aside the contested ruling and, if need be, reject a complaint or terminate proceedings.In case of setting aside or varying a judgment, the court, at the request of the appellant, rules, in the final ruling, on the reimbursement of a satisfied or executed payment or on restoration of the previous state of affairs.pl
dc.abstract.plWznowienie postępowania cywilnego rozpoznawczego procesowego jest instytucją prawa procesowego o znacznej doniosłości. Pozwala bowiem na zmianę lub uchylenie prawomocnego orzeczenia i ukształtowanie na nowo sytuacji pomiędzy stronami postępowania zakończonego tym orzeczeniem. Co istotne, przedmiotem skargi może być każde orzeczenie merytoryczne w procesie, a na podstawie z art. 4011 k.p.c., także orzeczenie formalne kończące postępowanie w sprawie. Wznowienie postępowania może dotyczyć przy tym zarówno postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak i postępowania przed sądem drugiej instancji. Podstawy wznowienia mogą także odnosić się do okoliczności zaistniałych w postępowaniu przed Sądem Najwyższym rozpoznającym skargę kasacyjną lub skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Należy przy tym zauważyć, iż skarga o wznowienie łącząc w swej istocie elementy zarówno środka zaskarżenia jak i powództwa o ukształtowanie powoduje, iż jej stosowanie w praktyce wywołuje szereg wątpliwości. Są one związane zarówno z niejednorodnym charakterem samej skargi, jak i jednoczesnym brakiem kompleksowej odrębnej regulacji tej instytucji, czy też relacją do innych środków prawnych służących od prawomocnych orzeczeń – skargi kasacyjnej i wspomnianej już powyżej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOklejak, Andrzej - 131147 pl
dc.contributor.authorTopolski, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWięckowski, Ryszard - 132631 pl
dc.contributor.reviewerOklejak, Andrzej - 131147 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:34:23Z
dc.date.available2020-07-23T22:34:23Z
dc.date.submitted2012-06-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64302-79871pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177867
dc.languagepolpl
dc.subject.enreopening of proceedings, civil procedurepl
dc.subject.plwznowienie postępowania cywilnego, środek zaskarżeniapl
dc.titleWznowienie postępowania cywilnego procesowegopl
dc.title.alternativeThe reopening of proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The reopening of proceedings is an institution of Polish civil procedure, which allows to reconsider a case closed with a non-appealable judgment. As a unique institution, a petition to re-open proceedings may be filled only on statutory grounds, which are i.e. the grounds of the invalidity:1)the court panel included an unauthorised person or a judge who should have been excluded by effect of law from the hearing of the case;2)a party did not have the capacity to be a party to or conduct court proceedings, or was not duly represented, or was illegally deprived of the ability to act.The re-opening of proceedings may be also requested on the grounds that1)the Constitutional Tribunal declares non-compliance of a legislative instrument with the Constitution, a ratified international agreement or an act of law on the basis of which a ruling has been issued;2)a judgment was founded on a falsified or modified document or on a verdict of guilty which was later repealed;3)a judgment was obtained through an offence;4)a non-appealable judgment is discovered at a later date concerning the same legal relationship, 5)facts or evidence are discovered which could have affected the outcome of a case, but which a party could not bring in the original proceedings.Submitting a claim institutes the proceeding, which can be divided into two parts. In the first stage the court checks admissibility of the petitions and if a claim is filed after the time limit, is inadmissible or are not founded on statutory grounds, the court rejects it. If the application is admissible, the court reconsiders a case within the limits of the grounds for the reopening of proceedings and according to circumstances, either dismiss a petition to re-open proceedings or vary the contested ruling on the basis thereof, or set aside the contested ruling and, if need be, reject a complaint or terminate proceedings.In case of setting aside or varying a judgment, the court, at the request of the appellant, rules, in the final ruling, on the reimbursement of a satisfied or executed payment or on restoration of the previous state of affairs.
dc.abstract.plpl
Wznowienie postępowania cywilnego rozpoznawczego procesowego jest instytucją prawa procesowego o znacznej doniosłości. Pozwala bowiem na zmianę lub uchylenie prawomocnego orzeczenia i ukształtowanie na nowo sytuacji pomiędzy stronami postępowania zakończonego tym orzeczeniem. Co istotne, przedmiotem skargi może być każde orzeczenie merytoryczne w procesie, a na podstawie z art. 4011 k.p.c., także orzeczenie formalne kończące postępowanie w sprawie. Wznowienie postępowania może dotyczyć przy tym zarówno postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak i postępowania przed sądem drugiej instancji. Podstawy wznowienia mogą także odnosić się do okoliczności zaistniałych w postępowaniu przed Sądem Najwyższym rozpoznającym skargę kasacyjną lub skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Należy przy tym zauważyć, iż skarga o wznowienie łącząc w swej istocie elementy zarówno środka zaskarżenia jak i powództwa o ukształtowanie powoduje, iż jej stosowanie w praktyce wywołuje szereg wątpliwości. Są one związane zarówno z niejednorodnym charakterem samej skargi, jak i jednoczesnym brakiem kompleksowej odrębnej regulacji tej instytucji, czy też relacją do innych środków prawnych służących od prawomocnych orzeczeń – skargi kasacyjnej i wspomnianej już powyżej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oklejak, Andrzej - 131147
dc.contributor.authorpl
Topolski, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Więckowski, Ryszard - 132631
dc.contributor.reviewerpl
Oklejak, Andrzej - 131147
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:34:23Z
dc.date.available
2020-07-23T22:34:23Z
dc.date.submittedpl
2012-06-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64302-79871
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177867
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
reopening of proceedings, civil procedure
dc.subject.plpl
wznowienie postępowania cywilnego, środek zaskarżenia
dc.titlepl
Wznowienie postępowania cywilnego procesowego
dc.title.alternativepl
The reopening of proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
3
Dublin
2
Kartuzy
1

No access

No Thumbnail Available