Wpływ nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowic

master
dc.abstract.enAbstractMateusz GrzegorczykThesis topic: "The impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice" Master's thesis under the supervision of ..........................., Krakow, University Jagielloński, Faculty of Management and Social Communication Institute of Entrepreneurship, pp. 110, 47 items refs, 1 annex + 15 tables.The aim of the study was to assess the impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice. It is a typically agricultural town that can go beyond the pattern created over the years. In order to collect research material, a research method was used - diagnostic survey and survey technique.The following research assumptions were formulated. 1. There is an impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice. 2. The activities of the regional authorities and the Municipal Sports and Recreation Center have the greatest impact on the tourist attractiveness of Proszowice. 3.Proszowice has great potential, it is attractive for tourists in terms of tourist base and transport accessibility.The analysis of the work is based on the analysis of literature research source materials, i.e. literature, articles in tourist magazines as well as photos and a survey conducted among the inhabitants of Proszowice. The study took part 30 people who are inhabitants of the Proszowice poviat. As demonstrated by the results, residents perceive the potential of the city. They pay attention to several main facilities which, if properly financed, could constitute the main attractions of the region. When it comes to the center described in this paper, it is noticeable from the point of view of the residents, but it is not put first if we consider the factors determining the development. Probably the opinion is influenced by the city's policy, which does not familiarize residents with investment plans. The introduced plans may therefore turn out to be a surprise for the residents. The overall assessment of the region among the inhabitants is the conclusion that the region has potential and only requires funding. In addition, in terms of gastronomy and accommodation offer, Proszowice also meets the conditions of a tourist destination. From the respondents' point of view, they do not quite have knowledge on the subject, but this may be due to the fact that they are residents who do not look for accommodation because they have their own apartments.pl
dc.abstract.plCelem pracy była ocena wpływu nowego obiektu sportowo - rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowic. Jest to miasteczko o charakterze typowo rolniczym, mogące wyjść poza schemat wykreowany przez lata istnienia. W celu zebrania materiału badawczego zastosowano metodę badań - sondaż diagnostyczny i technikę ankiety. Sformułowane zostały następujące założenia badawcze. 1.Istnieje wpływ nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowic. 2.Największy wpływ na atrakcyjność turystyczną Proszowic ma działalność władz regionu i Miejskiego Ośrodku Sportu i rekreacji. 3.Proszowice ma duży potencjał, jest atrakcyjne turystycznie pod względem bazy turystycznej i dostępności komunikacyjnej.Analiza pracy opiera się na podstawie analizy badania literatury materiałach źródłowych tj. literatura, artykuły w czasopismach turystycznych oraz zdjęcia i badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Proszowic. W badaniu wzięło udział 30 osób, które są mieszkańcami powiatu proszowickiego. Jak dowodzą przedstawione wyniki, mieszkańcy dostrzegają potencjał miejscowości. Zwracają uwagę na kilka głównych obiektów, które gdyby zostały odpowiednio dofinansowane mogłyby stanowić główne atrakcje regionu. Jeśli chodzi o opisywany w niniejszej pracy ośrodek, z punktu widzenia mieszkańców jest on zauważalny jednak nie jest stawiany na pierwszym miejscu jeśli rozpatrujemy czynniki decydujące o rozwoju. Prawdopodobnie na wskazaną opinię ma wpływ polityka miasta, która nie zapoznaje mieszkańców z planami inwestycyjnymi. Wprowadzone plany mogą zatem okazać się dla mieszkańców niespodzianką. Ogólna ocena regionu wśród mieszkańców to wniosek, iż region ma potencjał i wymaga jedynie dofinansowania. Ponadto pod względem oferty gastronomicznej oraz noclegowej Proszowice także spełniają warunki miejscowości turystycznej. Z punktu widzenia badanych nie do końca posiadają oni wiedzę na ten temat jednak może być to spowodowane, tym iż są mieszkańcami, którzy nie poszukują noclegów gdyż posiadają własne mieszkania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorGrzegorczyk, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:29:37Z
dc.date.available2020-07-27T20:29:37Z
dc.date.submitted2019-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-128089-189364pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231890
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: Proszowice – Sports and recreation facility –Potentialpl
dc.subject.plSłowa Kluczowe : Proszowice – Obiekt Sportowo rekreacyjny – Potencjałpl
dc.titleWpływ nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowicpl
dc.title.alternativeImpact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractMateusz GrzegorczykThesis topic: "The impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice" Master's thesis under the supervision of ..........................., Krakow, University Jagielloński, Faculty of Management and Social Communication Institute of Entrepreneurship, pp. 110, 47 items refs, 1 annex + 15 tables.The aim of the study was to assess the impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice. It is a typically agricultural town that can go beyond the pattern created over the years. In order to collect research material, a research method was used - diagnostic survey and survey technique.The following research assumptions were formulated. 1. There is an impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice. 2. The activities of the regional authorities and the Municipal Sports and Recreation Center have the greatest impact on the tourist attractiveness of Proszowice. 3.Proszowice has great potential, it is attractive for tourists in terms of tourist base and transport accessibility.The analysis of the work is based on the analysis of literature research source materials, i.e. literature, articles in tourist magazines as well as photos and a survey conducted among the inhabitants of Proszowice. The study took part 30 people who are inhabitants of the Proszowice poviat. As demonstrated by the results, residents perceive the potential of the city. They pay attention to several main facilities which, if properly financed, could constitute the main attractions of the region. When it comes to the center described in this paper, it is noticeable from the point of view of the residents, but it is not put first if we consider the factors determining the development. Probably the opinion is influenced by the city's policy, which does not familiarize residents with investment plans. The introduced plans may therefore turn out to be a surprise for the residents. The overall assessment of the region among the inhabitants is the conclusion that the region has potential and only requires funding. In addition, in terms of gastronomy and accommodation offer, Proszowice also meets the conditions of a tourist destination. From the respondents' point of view, they do not quite have knowledge on the subject, but this may be due to the fact that they are residents who do not look for accommodation because they have their own apartments.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była ocena wpływu nowego obiektu sportowo - rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowic. Jest to miasteczko o charakterze typowo rolniczym, mogące wyjść poza schemat wykreowany przez lata istnienia. W celu zebrania materiału badawczego zastosowano metodę badań - sondaż diagnostyczny i technikę ankiety. Sformułowane zostały następujące założenia badawcze. 1.Istnieje wpływ nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowic. 2.Największy wpływ na atrakcyjność turystyczną Proszowic ma działalność władz regionu i Miejskiego Ośrodku Sportu i rekreacji. 3.Proszowice ma duży potencjał, jest atrakcyjne turystycznie pod względem bazy turystycznej i dostępności komunikacyjnej.Analiza pracy opiera się na podstawie analizy badania literatury materiałach źródłowych tj. literatura, artykuły w czasopismach turystycznych oraz zdjęcia i badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Proszowic. W badaniu wzięło udział 30 osób, które są mieszkańcami powiatu proszowickiego. Jak dowodzą przedstawione wyniki, mieszkańcy dostrzegają potencjał miejscowości. Zwracają uwagę na kilka głównych obiektów, które gdyby zostały odpowiednio dofinansowane mogłyby stanowić główne atrakcje regionu. Jeśli chodzi o opisywany w niniejszej pracy ośrodek, z punktu widzenia mieszkańców jest on zauważalny jednak nie jest stawiany na pierwszym miejscu jeśli rozpatrujemy czynniki decydujące o rozwoju. Prawdopodobnie na wskazaną opinię ma wpływ polityka miasta, która nie zapoznaje mieszkańców z planami inwestycyjnymi. Wprowadzone plany mogą zatem okazać się dla mieszkańców niespodzianką. Ogólna ocena regionu wśród mieszkańców to wniosek, iż region ma potencjał i wymaga jedynie dofinansowania. Ponadto pod względem oferty gastronomicznej oraz noclegowej Proszowice także spełniają warunki miejscowości turystycznej. Z punktu widzenia badanych nie do końca posiadają oni wiedzę na ten temat jednak może być to spowodowane, tym iż są mieszkańcami, którzy nie poszukują noclegów gdyż posiadają własne mieszkania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Grzegorczyk, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:29:37Z
dc.date.available
2020-07-27T20:29:37Z
dc.date.submittedpl
2019-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-128089-189364
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231890
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: Proszowice – Sports and recreation facility –Potential
dc.subject.plpl
Słowa Kluczowe : Proszowice – Obiekt Sportowo rekreacyjny – Potencjał
dc.titlepl
Wpływ nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego na atrakcyjność turystyczną Proszowic
dc.title.alternativepl
Impact of the new sports and recreation facility on the tourist attractiveness of Proszowice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Oxford
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Poznan
1
Łapy
1

No access

No Thumbnail Available