Hamowanie procesu włóknienia komórek stelarnych trzustki za pomocą mikroRNA zwartych w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych pochodzących z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych

master
dc.abstract.enChronic pancreatitis (CP) is a disease that is caused by a number of risk factors. It is estimated that about 4 to 12 out of 100,000 people are diagnosed with CP each year, and about 70% of these cases are caused by excessive alcohol consumption. A special feature of CP is long-lasting inflammation, which can lead to tissue damage due to the occurrence of fibrosis. Progressive fibrosis is the result of activation of pancreatic stellate cells (PSCs). Their activation is associated with an increase in the expression of the gene encoding alpha smooth muscle actin (α-SMA), which is an important marker of the phenotypic transition from fibroblast cells to myofibroblasts. In addition, there is an excessive production and deposition of extracellular matrix proteins. Currently known therapeutic strategies target mainly the signaling pathways involved in the propagation of fibrosis. Many of them are in the preclinical stage of research and therefore alternative treatments are still being sought.Therefore, the aim of the study was to test the anti-fibrotic potential of extracellular vesicles (EVs) derived from induced pluripotent stem cells (iPSCs) containing microRNAs in an in vitro pancreatic fibrosis model. The results obtained in this study confirm a decrease in the expression of fibrosis markers, as demonstrated by molecular methods and immunofluorescence staining.In summary, the results presented in this thesis suggest that EVs derived from iPSCs may have anti-fibrotic potential, which would constitute a starting point for further research related to the development of an innovative therapeutic drug for the inhibition of pancreatic fibrosis.pl
dc.abstract.plPrzewlekłe zapalenie trzustki (ang. chronic pancreatitis, CP) jest chorobą wywoływaną przez szereg czynników ryzyka. Szacuje się, że rocznie u około od 4 do 12 na 100 000 osób diagnozuje się CP, a około 70% tych przypadków jest spowodowanych przez nadmierne spożycie alkoholu. Cechą szczególną CP jest długo utrzymujący się stan zapalny, który może doprowadzić do uszkodzenia tkanki na skutek występującego zwłóknienia. Postępująca fibroza jest wynikiem aktywacji komórek stelarnych trzustki (ang. pancreatic stellate cells, PSCs). Ich aktywacja wiąże się ze wzrostem ekspresji genu kodującego alfa aktynę mięśni gładkich (ang. alpha smooth muscle actin, α-SMA), co prowadzi do przejścia fenotypowego, z komórek o charakterze fibroblastów do miofibroblastów. Dodatkowo dochodzi do nadmiernej produkcji i odkładania białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Obecnie znane strategie terapeutyczne ukierunkowane są głównie na szlaki sygnalizacyjne biorące udział w propagacji zwłóknienia. Wiele z nich jest w stadium badań przedklinicznych, dlatego też w dalszym ciągu poszukiwane są alternatywne sposoby leczenia.W związku z powyższym, celem pracy było sprawdzenie potencjału antyfibrotycznego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular vesicles, EVs) pochodzących z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (ang. induced pluripotent stem cells, iPSCs) zawierających mikroRNA, w modelu włóknienia trzustki in vitro. Wyniki otrzymane w niniejszej pracy potwierdzają spadek w ekspresji markerów zwłóknienia, co wykazano za pomocą metod molekularnych oraz barwienia immunofluorescecyjnego.Podsumowując, wyniki przedstawione w niniejszej pracy magisterskiej, sugerują, że EVs pochodzące z iPSCs mogą mieć potencjał przeciw zwłóknieniowy, co stanowiłoby punkt wyjścia do dalszych badań związanych z opracowaniem innowacyjnego leku terapeutycznego na zahamowanie zwłóknienia trzustki.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBobis-Wozowicz, Sylwiapl
dc.contributor.authorBielawska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerBobis-Wozowicz, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerKasza, Aneta - 128703 pl
dc.date.accessioned2022-06-27T21:40:02Z
dc.date.available2022-06-27T21:40:02Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-159215-243477pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293476
dc.languagepolpl
dc.subject.enbiodistribution, pancreatic stellar cells, microRNA, extracellular vesicles, pancreatic fibrosispl
dc.subject.plbiodystrybucja, komórki stelarne trzustki, mikroRNA, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zwłóknienie trzustkipl
dc.titleHamowanie procesu włóknienia komórek stelarnych trzustki za pomocą mikroRNA zwartych w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych pochodzących z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystychpl
dc.title.alternativeInhibition of fibrosis of pancreatic stellate cells with microRNA enclosed in extracellular vesicles derived from induced pluripotent stem cellspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chronic pancreatitis (CP) is a disease that is caused by a number of risk factors. It is estimated that about 4 to 12 out of 100,000 people are diagnosed with CP each year, and about 70% of these cases are caused by excessive alcohol consumption. A special feature of CP is long-lasting inflammation, which can lead to tissue damage due to the occurrence of fibrosis. Progressive fibrosis is the result of activation of pancreatic stellate cells (PSCs). Their activation is associated with an increase in the expression of the gene encoding alpha smooth muscle actin (α-SMA), which is an important marker of the phenotypic transition from fibroblast cells to myofibroblasts. In addition, there is an excessive production and deposition of extracellular matrix proteins. Currently known therapeutic strategies target mainly the signaling pathways involved in the propagation of fibrosis. Many of them are in the preclinical stage of research and therefore alternative treatments are still being sought.Therefore, the aim of the study was to test the anti-fibrotic potential of extracellular vesicles (EVs) derived from induced pluripotent stem cells (iPSCs) containing microRNAs in an in vitro pancreatic fibrosis model. The results obtained in this study confirm a decrease in the expression of fibrosis markers, as demonstrated by molecular methods and immunofluorescence staining.In summary, the results presented in this thesis suggest that EVs derived from iPSCs may have anti-fibrotic potential, which would constitute a starting point for further research related to the development of an innovative therapeutic drug for the inhibition of pancreatic fibrosis.
dc.abstract.plpl
Przewlekłe zapalenie trzustki (ang. chronic pancreatitis, CP) jest chorobą wywoływaną przez szereg czynników ryzyka. Szacuje się, że rocznie u około od 4 do 12 na 100 000 osób diagnozuje się CP, a około 70% tych przypadków jest spowodowanych przez nadmierne spożycie alkoholu. Cechą szczególną CP jest długo utrzymujący się stan zapalny, który może doprowadzić do uszkodzenia tkanki na skutek występującego zwłóknienia. Postępująca fibroza jest wynikiem aktywacji komórek stelarnych trzustki (ang. pancreatic stellate cells, PSCs). Ich aktywacja wiąże się ze wzrostem ekspresji genu kodującego alfa aktynę mięśni gładkich (ang. alpha smooth muscle actin, α-SMA), co prowadzi do przejścia fenotypowego, z komórek o charakterze fibroblastów do miofibroblastów. Dodatkowo dochodzi do nadmiernej produkcji i odkładania białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Obecnie znane strategie terapeutyczne ukierunkowane są głównie na szlaki sygnalizacyjne biorące udział w propagacji zwłóknienia. Wiele z nich jest w stadium badań przedklinicznych, dlatego też w dalszym ciągu poszukiwane są alternatywne sposoby leczenia.W związku z powyższym, celem pracy było sprawdzenie potencjału antyfibrotycznego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular vesicles, EVs) pochodzących z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (ang. induced pluripotent stem cells, iPSCs) zawierających mikroRNA, w modelu włóknienia trzustki in vitro. Wyniki otrzymane w niniejszej pracy potwierdzają spadek w ekspresji markerów zwłóknienia, co wykazano za pomocą metod molekularnych oraz barwienia immunofluorescecyjnego.Podsumowując, wyniki przedstawione w niniejszej pracy magisterskiej, sugerują, że EVs pochodzące z iPSCs mogą mieć potencjał przeciw zwłóknieniowy, co stanowiłoby punkt wyjścia do dalszych badań związanych z opracowaniem innowacyjnego leku terapeutycznego na zahamowanie zwłóknienia trzustki.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Bobis-Wozowicz, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Bielawska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Bobis-Wozowicz, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Kasza, Aneta - 128703
dc.date.accessioned
2022-06-27T21:40:02Z
dc.date.available
2022-06-27T21:40:02Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-159215-243477
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293476
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
biodistribution, pancreatic stellar cells, microRNA, extracellular vesicles, pancreatic fibrosis
dc.subject.plpl
biodystrybucja, komórki stelarne trzustki, mikroRNA, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zwłóknienie trzustki
dc.titlepl
Hamowanie procesu włóknienia komórek stelarnych trzustki za pomocą mikroRNA zwartych w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych pochodzących z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
dc.title.alternativepl
Inhibition of fibrosis of pancreatic stellate cells with microRNA enclosed in extracellular vesicles derived from induced pluripotent stem cells
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
3
Skawina
3
Katowice
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Lublin
1
Przyłęk
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections