Wizerunek marki miejsca na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego

master
dc.abstract.enThe Tatra National Park is a unique place in Poland, about which many perceptions and stereotypes have arisen. The public perception of TPN translates into the image of this brand. This brand is built in a special way because it is based on the qualities of the place. The aim of this study was to determine what factors influence place branding image of TPN the most. The research problem addressed in the paper is whether place is a dominating attribute of the TPN brand. The paper discusses issues related to territorial marketing, place branding and national park marketing. Two methodological approaches were used during the TPN image research: a semi-structured interview and a fully structured questionnaire. The first stage of the research was qualitative, in order to capture the holistic image of TPN and highlight attributes specific to the brand. The second stage of the research was based on the qualitative results of the survey allowing an objective analysis of TPN place branding image. The survey showed that natural factors have the most significant impact on the brand image, which is related to the concept of place branding. The specific natural conditions of the Tatra Mountains allow for a variety of trekking tourism, which was assessed as the second most significant attribute of TPN image. The results of the study are an effect of permanent qualities of the institution possesses, as well as its conscious activities, both functional and marketing ones.pl
dc.abstract.plTatrzański Park Narodowy to miejsce unikatowe w skali Polski, na temat którego powstało wiele wyobrażeń i stereotypów. Wyobrażenie odbiorców na temat TPN przekłada się na wizerunek tej marki. Marka ta jest zbudowana w szczególny sposób, ponieważ opiera się na walorach miejsca. Celem niniejszej pracy było określenie, jakie czynniki najbardziej wpływają na wizerunek marki miejsca TPN. Problemem badawczym, który poruszono w pracy jest rozstrzygnięcie czy miejsce jest nadrzędnym atrybutem marki TPN. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące marketingu terytorialnego, marki miejsca oraz marketingu parków narodowych. Podczas przeprowadzonych badań wizerunku TPN wykorzystano dwa rodzaje podejścia metodycznego: wywiad częściowo ustrukturyzowany i w całości ustrukturyzowaną ankietę. Pierwszy etap badań miał charakter jakościowy, potrzebny dla uchwycenia holistycznego wizerunku TPN i wyróżnieniu atrybutów specyficznych dla tej marki. Drugi etap badań opierał się na liczbowych wynikach ankiety pozwalających na obiektywna analizę wizerunku marki miejsca TPN. Badanie wykazało, że czynniki naturalne mają najistotniejszy wpływ na wizerunek marki, co wiąże się z koncepcją budowania marki miejsca. Specyficzne warunki naturalne Tatr pozwalają na uprawianie różnorodnej turystyki trekkingowej, która została oceniona jako drugi najistotniejszy atrybut wizerunku TPN. Wyniki badań są efektem walorów stałych, które posiada instytucja, jak również świadomych działań TPN, zarówno tych funkcjonalnych, jak i marketingowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorNessel, Karolinapl
dc.contributor.authorPatalas, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2022-10-27T21:47:01Z
dc.date.available2022-10-27T21:47:01Z
dc.date.submitted2022-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-157821-295230pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302927
dc.languagepolpl
dc.subject.enIMAGE ‒ PLACE BRANDING ‒ PLACE BRANDING IMAGE ‒ TERRITORIAL MARKETING ‒ TATRA NATIONAL PARKpl
dc.subject.plMARKA MIEJSCA ‒ MARKETING TERYTORIALNY ‒ TATRZAŃSKI PARK NARODOWY ‒ WIZERUNEK ‒ WIZERUNEK MARKI MIEJSCApl
dc.titleWizerunek marki miejsca na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowegopl
dc.title.alternativeImage of place branding - a case study of Tatra National Parkpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Tatra National Park is a unique place in Poland, about which many perceptions and stereotypes have arisen. The public perception of TPN translates into the image of this brand. This brand is built in a special way because it is based on the qualities of the place. The aim of this study was to determine what factors influence place branding image of TPN the most. The research problem addressed in the paper is whether place is a dominating attribute of the TPN brand. The paper discusses issues related to territorial marketing, place branding and national park marketing. Two methodological approaches were used during the TPN image research: a semi-structured interview and a fully structured questionnaire. The first stage of the research was qualitative, in order to capture the holistic image of TPN and highlight attributes specific to the brand. The second stage of the research was based on the qualitative results of the survey allowing an objective analysis of TPN place branding image. The survey showed that natural factors have the most significant impact on the brand image, which is related to the concept of place branding. The specific natural conditions of the Tatra Mountains allow for a variety of trekking tourism, which was assessed as the second most significant attribute of TPN image. The results of the study are an effect of permanent qualities of the institution possesses, as well as its conscious activities, both functional and marketing ones.
dc.abstract.plpl
Tatrzański Park Narodowy to miejsce unikatowe w skali Polski, na temat którego powstało wiele wyobrażeń i stereotypów. Wyobrażenie odbiorców na temat TPN przekłada się na wizerunek tej marki. Marka ta jest zbudowana w szczególny sposób, ponieważ opiera się na walorach miejsca. Celem niniejszej pracy było określenie, jakie czynniki najbardziej wpływają na wizerunek marki miejsca TPN. Problemem badawczym, który poruszono w pracy jest rozstrzygnięcie czy miejsce jest nadrzędnym atrybutem marki TPN. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące marketingu terytorialnego, marki miejsca oraz marketingu parków narodowych. Podczas przeprowadzonych badań wizerunku TPN wykorzystano dwa rodzaje podejścia metodycznego: wywiad częściowo ustrukturyzowany i w całości ustrukturyzowaną ankietę. Pierwszy etap badań miał charakter jakościowy, potrzebny dla uchwycenia holistycznego wizerunku TPN i wyróżnieniu atrybutów specyficznych dla tej marki. Drugi etap badań opierał się na liczbowych wynikach ankiety pozwalających na obiektywna analizę wizerunku marki miejsca TPN. Badanie wykazało, że czynniki naturalne mają najistotniejszy wpływ na wizerunek marki, co wiąże się z koncepcją budowania marki miejsca. Specyficzne warunki naturalne Tatr pozwalają na uprawianie różnorodnej turystyki trekkingowej, która została oceniona jako drugi najistotniejszy atrybut wizerunku TPN. Wyniki badań są efektem walorów stałych, które posiada instytucja, jak również świadomych działań TPN, zarówno tych funkcjonalnych, jak i marketingowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.authorpl
Patalas, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2022-10-27T21:47:01Z
dc.date.available
2022-10-27T21:47:01Z
dc.date.submittedpl
2022-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-157821-295230
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302927
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
IMAGE ‒ PLACE BRANDING ‒ PLACE BRANDING IMAGE ‒ TERRITORIAL MARKETING ‒ TATRA NATIONAL PARK
dc.subject.plpl
MARKA MIEJSCA ‒ MARKETING TERYTORIALNY ‒ TATRZAŃSKI PARK NARODOWY ‒ WIZERUNEK ‒ WIZERUNEK MARKI MIEJSCA
dc.titlepl
Wizerunek marki miejsca na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego
dc.title.alternativepl
Image of place branding - a case study of Tatra National Park
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
4
Rzeszów
3
Warsaw
3
Aigaleo
1
Poznan
1
Stara Huta
1
Zakopane
1

No access

No Thumbnail Available
Collections