Pozycja Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe purpose of the work is to present the Border Guard and its position in the security system of the Polish state. The role of the service in question and its statutory tasks and entitlements were analyzed. The changes in the functioning of the Border Guard that occur after Poland’s accession to the EU and the Schengen area were also outlined. The Border Guard is a formation that carries out two basic tasks: protection of the state border and border traffic control. Changes at internal borders and free movement of people and goods determine the construction of new security structures and strategies for border units to counter modern threats. For this reason, the tasks and powers of the Border Guard are being expanded to increase the effectiveness of actions. Specialized and modern equipment allows to face new challenges. The Border Guard in Poland is one of the best organized, qualified and equipped formations, which in the age of terrorism and illegal migration strengthens its cooperation with other services and institutions, both domestic and foreign.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie Straży Granicznej i jej pozycji w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. Analizie poddano rolę, jaką spełnia omawiana służba oraz jej ustawowe zadania i uprawnienia. Ukazano także zmiany w zakresie funkcjonowania Straży Granicznej zachodzące po przystąpieniu Polski do UE oraz strefy Schengen. Straż Graniczna jest formacją, która wykonuje dwa podstawowe zadania: ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego. Zmiany na granicach wewnętrznych oraz swobodny przepływ ludzi i towarów determinują budowanie nowych struktur bezpieczeństwa oraz strategii działania jednostek granicznych w celu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. Z tego powodu dochodzi do poszerzania zadań i uprawnień Straży Granicznej, by zwiększyć efektywność działań. Specjalistyczne i nowoczesne wyposażenie pozwala stawić czoła nowym wyzwaniom. Straż Graniczna w Polsce jest jedną z najlepiej zorganizowanych, wykwalifikowanych i wyposażonych formacji, która w dobie terroryzmu i nielegalnej migracji umacnia współpracę z innymi służbami i instytucjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKosowska-Gąstoł, Beata - 129190 pl
dc.contributor.authorChrząszcz, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKosowska-Gąstoł, Beata - 129190 pl
dc.contributor.reviewerSieklucki, Dominik - 131849 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:24:51Z
dc.date.available2020-07-27T17:24:51Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-124799-231323pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229063
dc.languagepolpl
dc.subject.enBorder Guard, security system of the RP, Border Guard tasks, Border Guard cooperation with other servicespl
dc.subject.plStraż Graniczna, system bezpieczeństwa RP, zadania Straży Granicznej, współpraca Straży Granicznej z innymi służbamipl
dc.titlePozycja Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativePosition of the Border Guard in the security system of the Republic of Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is to present the Border Guard and its position in the security system of the Polish state. The role of the service in question and its statutory tasks and entitlements were analyzed. The changes in the functioning of the Border Guard that occur after Poland’s accession to the EU and the Schengen area were also outlined. The Border Guard is a formation that carries out two basic tasks: protection of the state border and border traffic control. Changes at internal borders and free movement of people and goods determine the construction of new security structures and strategies for border units to counter modern threats. For this reason, the tasks and powers of the Border Guard are being expanded to increase the effectiveness of actions. Specialized and modern equipment allows to face new challenges. The Border Guard in Poland is one of the best organized, qualified and equipped formations, which in the age of terrorism and illegal migration strengthens its cooperation with other services and institutions, both domestic and foreign.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie Straży Granicznej i jej pozycji w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. Analizie poddano rolę, jaką spełnia omawiana służba oraz jej ustawowe zadania i uprawnienia. Ukazano także zmiany w zakresie funkcjonowania Straży Granicznej zachodzące po przystąpieniu Polski do UE oraz strefy Schengen. Straż Graniczna jest formacją, która wykonuje dwa podstawowe zadania: ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego. Zmiany na granicach wewnętrznych oraz swobodny przepływ ludzi i towarów determinują budowanie nowych struktur bezpieczeństwa oraz strategii działania jednostek granicznych w celu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. Z tego powodu dochodzi do poszerzania zadań i uprawnień Straży Granicznej, by zwiększyć efektywność działań. Specjalistyczne i nowoczesne wyposażenie pozwala stawić czoła nowym wyzwaniom. Straż Graniczna w Polsce jest jedną z najlepiej zorganizowanych, wykwalifikowanych i wyposażonych formacji, która w dobie terroryzmu i nielegalnej migracji umacnia współpracę z innymi służbami i instytucjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kosowska-Gąstoł, Beata - 129190
dc.contributor.authorpl
Chrząszcz, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kosowska-Gąstoł, Beata - 129190
dc.contributor.reviewerpl
Sieklucki, Dominik - 131849
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:24:51Z
dc.date.available
2020-07-27T17:24:51Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-124799-231323
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229063
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Border Guard, security system of the RP, Border Guard tasks, Border Guard cooperation with other services
dc.subject.plpl
Straż Graniczna, system bezpieczeństwa RP, zadania Straży Granicznej, współpraca Straży Granicznej z innymi służbami
dc.titlepl
Pozycja Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Position of the Border Guard in the security system of the Republic of Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
271
Views per month
Views per city
Warsaw
47
Lublin
14
Krakow
13
Wroclaw
13
Poznan
12
Gdansk
10
Lodz
8
Rzeszów
8
Bratislava
5
Krasnystaw
5

No access

No Thumbnail Available