Problemy opiekuńczo-pielęgnacyjne u kobiet ciężarnych z otyłością.

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to depict the problem of obesity among pregnant women as well as the outcomes coming out of this particular issue. Methodology and materials: Fifty obese women took part in the research. They voluntarily filled in the questionnaire created for the purpose of this work. Outcomes: Among the subjects, 30 said that their BMI was between 30,0 and 34,9, which points at first degree obesity. The most common issues connected with obesity are high blood pressure, diabetes, thyroid ailments and venous thromboembolism. Most of subject suffer from spinal aches and pains, constipation and lower limbs swelling. Conclusion: The research has proven, that obesity fosters issues with pregnancy itself, labour and confinement.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie skali problemu otyłości wśród kobiet ciężarnych oraz przedstawienie konsekwencji zdrowotnych, wynikających z tego stanu.Metoda i materiał: Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z nadmierną masą ciała, które dobrowolnie uzupełniły kwestionariusz ankiety, sporządzony w celu przeprowadzenia badań do niniejszej pracy. Wyniki: Wśród badanych u 30 ciężarnych stwierdza się BMI w przedziale 30,0- 34, 9 kg/m², co wskazuje na otyłość pierwszego stopnia. Najczęstszymi chorobami w tej grupie są nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy oraz żylna choroba zakrzepowo- zatorowa. Zdecydowana większość respondentek odczuwa bóle kręgosłupa, zaparcia i obrzęki kończyn dolnych.Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nadmierna masa ciała sprzyja występowaniu powikłań ciąży, porodu i połogu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.authorMaciejak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:04:29Z
dc.date.available2020-07-25T01:04:29Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-87402-167190pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195960
dc.languagepolpl
dc.subject.enobesity, pregnancy, consequences, complications, self-evaluationpl
dc.subject.plotyłość, ciąża, konsekwencje, powikłania, samoocena.pl
dc.titleProblemy opiekuńczo-pielęgnacyjne u kobiet ciężarnych z otyłością.pl
dc.title.alternativeCustodial-Care Issues of Obese Pregnant Women.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to depict the problem of obesity among pregnant women as well as the outcomes coming out of this particular issue. Methodology and materials: Fifty obese women took part in the research. They voluntarily filled in the questionnaire created for the purpose of this work. Outcomes: Among the subjects, 30 said that their BMI was between 30,0 and 34,9, which points at first degree obesity. The most common issues connected with obesity are high blood pressure, diabetes, thyroid ailments and venous thromboembolism. Most of subject suffer from spinal aches and pains, constipation and lower limbs swelling. Conclusion: The research has proven, that obesity fosters issues with pregnancy itself, labour and confinement.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie skali problemu otyłości wśród kobiet ciężarnych oraz przedstawienie konsekwencji zdrowotnych, wynikających z tego stanu.Metoda i materiał: Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z nadmierną masą ciała, które dobrowolnie uzupełniły kwestionariusz ankiety, sporządzony w celu przeprowadzenia badań do niniejszej pracy. Wyniki: Wśród badanych u 30 ciężarnych stwierdza się BMI w przedziale 30,0- 34, 9 kg/m², co wskazuje na otyłość pierwszego stopnia. Najczęstszymi chorobami w tej grupie są nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy oraz żylna choroba zakrzepowo- zatorowa. Zdecydowana większość respondentek odczuwa bóle kręgosłupa, zaparcia i obrzęki kończyn dolnych.Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nadmierna masa ciała sprzyja występowaniu powikłań ciąży, porodu i połogu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.authorpl
Maciejak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:04:29Z
dc.date.available
2020-07-25T01:04:29Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-87402-167190
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195960
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
obesity, pregnancy, consequences, complications, self-evaluation
dc.subject.plpl
otyłość, ciąża, konsekwencje, powikłania, samoocena.
dc.titlepl
Problemy opiekuńczo-pielęgnacyjne u kobiet ciężarnych z otyłością.
dc.title.alternativepl
Custodial-Care Issues of Obese Pregnant Women.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Dublin
3
Krakow
3
Wroclaw
3
Lodz
2
Lublin
2
Pobiedna
2
Wisla
2
Chicago
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available