Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej : doniesienia z badań

2010
journal article
review article
dc.abstract.enThis article aims at presenting the assumptions of the research project as well as results of the first stage of research on social representations of the energy crisis in the press discourse in recent years. The objective of this stage was to describe a part of social reality - the media discourse related to the highlighted area, and particularly to recreate its structural frameworks, which is assumed to constitute a starting point for further analyses of qualitative character. These frameworks were to determine borders of semantic areas characteristic for different groups of interest taking part in public discourse. The first aim of structural analysis was to check if it is possible to determine different sub-discourses within the media discourse related to the energy crisis, re-create their structure through identifying key-words and their mutual connections. Research was conducted on the following magazines and titles of everyday press: ,, Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennik Europa Świat", "Fakt", "Superekspres", "Polityka", "Newsweek",,, Wprost". The research material consists of texts published in different moments between 2000 and 2009. In light of the obtained results structural frameworks of social representations of the energy crisis in Polish press range between economic and administrative-political areas. Identification of a kind of dictionary of talks about the energy crisis in Polish press allows to draw a conclusion on the advantage of macro-structural perspective in economic and political context.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie założeń projektu badawczego i wyników I fazy badań na temat społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego wpisanych w dyskurs prasowy w Polsce w ostatnich latach. Celem tego etapu był opis fragmentu rzeczywistości społecznej - dyskursu medialnego dotyczącego wyróżnionego obszaru, a ściślej odtworzenia jego ram strukturalnych, co ma w założeniu stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz o charakterze jakościowym. Ramy te miały wyznaczyć granice obszarów semantycznych charakterystycznych dla różnych grup interesu zabierających głos w dyskursie publicznym. Pierwszym celem analizy strukturalnej było więc sprawdzenie, czy jest możliwe wyznaczenie różnych subdyskursów w obrębie dyskursu medialnego nt. kryzysu energetycznego, odtworzenie ich struktury poprzez identyfikację słów-kluczy i ich wzajemnych powiązań. Badaniu poddano tytuły prasy codziennej i tygodniki: ,,Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennika Europa Świat", "Fakt", "Superekspres", "Polityka", "Newsweek", "Wprost". Materiał badawczy stanowią teksty opublikowane w różnych okresach między 2000 a 2009 rokiem. W świetle otrzymanych wyników ramy strukturalne społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego w prasie polskiej rozpięte są między obszarami ekonomicznym i administracyjno-politycznym. Identyfikacja swoistego słownika mówienia o kryzysie energetycznym w polskiej prasie pozwala na wniosek o przewadze perspektywy makrostrukturalnej i kontekstach ekonomiczno-politycznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorŚwiątkiewicz-Mośny, Maria - 132346 pl
dc.contributor.authorWagner, Aleksandra - 141973 pl
dc.date.accession2016-04-21pl
dc.date.accessioned2016-05-28T12:00:25Z
dc.date.available2016-05-28T12:00:25Z
dc.date.issued2010pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4 (14)pl
dc.description.physical136-145pl
dc.description.seriesZeszyt Naukowy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
dc.description.seriesnumber14 (2010)
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-60560-65-5pl
dc.identifier.seriesissn1897-659X
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27114
dc.identifier.weblinkhttp://zeszytnaukowy.pl/archiwum/?change_lang=plpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enenergy crisispl
dc.subject.enpresspl
dc.subject.enresearch resultspl
dc.subject.plkryzys energetycznypl
dc.subject.plprasapl
dc.subject.plwyniki badańpl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleSpołeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej : doniesienia z badańpl
dc.title.alternativeSocial representation of energy crisis in polish press : research reportpl
dc.title.journalZeszyt Naukowy. Socjologiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article aims at presenting the assumptions of the research project as well as results of the first stage of research on social representations of the energy crisis in the press discourse in recent years. The objective of this stage was to describe a part of social reality - the media discourse related to the highlighted area, and particularly to recreate its structural frameworks, which is assumed to constitute a starting point for further analyses of qualitative character. These frameworks were to determine borders of semantic areas characteristic for different groups of interest taking part in public discourse. The first aim of structural analysis was to check if it is possible to determine different sub-discourses within the media discourse related to the energy crisis, re-create their structure through identifying key-words and their mutual connections. Research was conducted on the following magazines and titles of everyday press: ,, Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennik Europa Świat", "Fakt", "Superekspres", "Polityka", "Newsweek",,, Wprost". The research material consists of texts published in different moments between 2000 and 2009. In light of the obtained results structural frameworks of social representations of the energy crisis in Polish press range between economic and administrative-political areas. Identification of a kind of dictionary of talks about the energy crisis in Polish press allows to draw a conclusion on the advantage of macro-structural perspective in economic and political context.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie założeń projektu badawczego i wyników I fazy badań na temat społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego wpisanych w dyskurs prasowy w Polsce w ostatnich latach. Celem tego etapu był opis fragmentu rzeczywistości społecznej - dyskursu medialnego dotyczącego wyróżnionego obszaru, a ściślej odtworzenia jego ram strukturalnych, co ma w założeniu stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz o charakterze jakościowym. Ramy te miały wyznaczyć granice obszarów semantycznych charakterystycznych dla różnych grup interesu zabierających głos w dyskursie publicznym. Pierwszym celem analizy strukturalnej było więc sprawdzenie, czy jest możliwe wyznaczenie różnych subdyskursów w obrębie dyskursu medialnego nt. kryzysu energetycznego, odtworzenie ich struktury poprzez identyfikację słów-kluczy i ich wzajemnych powiązań. Badaniu poddano tytuły prasy codziennej i tygodniki: ,,Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennika Europa Świat", "Fakt", "Superekspres", "Polityka", "Newsweek", "Wprost". Materiał badawczy stanowią teksty opublikowane w różnych okresach między 2000 a 2009 rokiem. W świetle otrzymanych wyników ramy strukturalne społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego w prasie polskiej rozpięte są między obszarami ekonomicznym i administracyjno-politycznym. Identyfikacja swoistego słownika mówienia o kryzysie energetycznym w polskiej prasie pozwala na wniosek o przewadze perspektywy makrostrukturalnej i kontekstach ekonomiczno-politycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Świątkiewicz-Mośny, Maria - 132346
dc.contributor.authorpl
Wagner, Aleksandra - 141973
dc.date.accessionpl
2016-04-21
dc.date.accessioned
2016-05-28T12:00:25Z
dc.date.available
2016-05-28T12:00:25Z
dc.date.issuedpl
2010
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4 (14)
dc.description.physicalpl
136-145
dc.description.series
Zeszyt Naukowy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
dc.description.seriesnumber
14 (2010)
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-60560-65-5
dc.identifier.seriesissn
1897-659X
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27114
dc.identifier.weblinkpl
http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/?change_lang=pl
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
energy crisis
dc.subject.enpl
press
dc.subject.enpl
research results
dc.subject.plpl
kryzys energetyczny
dc.subject.plpl
prasa
dc.subject.plpl
wyniki badań
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej : doniesienia z badań
dc.title.alternativepl
Social representation of energy crisis in polish press : research report
dc.title.journalpl
Zeszyt Naukowy. Socjologia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Puszczykowo
3
Rzeszów
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Myslenice
1

No access

No Thumbnail Available