Modernistyczne miasta w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Problemy ochrony ich pierwotnej struktury. Forma, funkcja, ideologia.

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of the thesis is to present, on the example of Stalowa Wola and Gdynia, development of cities in the period of modernism in the interwar in Poland. The first part of thesis describes the history of both cities, that were built at the time "from scratch", and their development has been strongly connected with political propaganda. The second part relates to the conservation of modern architecture, which is still inadequately developed, whereby there are many problems with the protection of modernistic cities and their original structure. The thesis includes the chapters about the general ideas of modernistic architecture and illustrations.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie, na przykładzie Stalowej Woli oraz Gdyni, rozwoju miast w okresie modernizmu w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Pierwsza część pracy opisuje historię obu miast, które powstawały w tamtym okresie "od zera", a ich rozwój był bardzo silnie związany z propagandą polityczną. Druga część odnosi się do konserwacji architektury najnowszej, która wciąż nie jest wystarczająca rozwinięta, przez co występują liczne problemy z ochroną pierwotnej struktury miast powstałych w okresie modernizmu. Pracę uzupełniają rozdziały dotyczące ogólnej myśli modernistycznej w architekturze oraz ilustracje.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.authorTrojanowska, Esterapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.reviewerSzyma, Marcin - 132285 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:03:48Z
dc.date.available2020-07-26T22:03:48Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-105357-160339pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211726
dc.languagepolpl
dc.subject.enmodernistic architecture, modern architecture, modernism, modernistic cities, the interwar period, Stalowa Wola, Central Industrial Area, Gdynia, Port of Gdynia, conservation, protection of the original structurepl
dc.subject.plarchitektura modernistyczna, architektura nowoczesna, modernizm, miasta modernistyczne, dwudziestolecie międzywojenne, Stalowa Wola, Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, port gdyński, konserwacja, ochrona pierwotnej strukturypl
dc.titleModernistyczne miasta w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Problemy ochrony ich pierwotnej struktury. Forma, funkcja, ideologia.pl
dc.title.alternativeModernistic cities in Poland in the interwar period. Problems of protecting their original structure. Form, function, ideology.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the thesis is to present, on the example of Stalowa Wola and Gdynia, development of cities in the period of modernism in the interwar in Poland. The first part of thesis describes the history of both cities, that were built at the time "from scratch", and their development has been strongly connected with political propaganda. The second part relates to the conservation of modern architecture, which is still inadequately developed, whereby there are many problems with the protection of modernistic cities and their original structure. The thesis includes the chapters about the general ideas of modernistic architecture and illustrations.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie, na przykładzie Stalowej Woli oraz Gdyni, rozwoju miast w okresie modernizmu w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Pierwsza część pracy opisuje historię obu miast, które powstawały w tamtym okresie "od zera", a ich rozwój był bardzo silnie związany z propagandą polityczną. Druga część odnosi się do konserwacji architektury najnowszej, która wciąż nie jest wystarczająca rozwinięta, przez co występują liczne problemy z ochroną pierwotnej struktury miast powstałych w okresie modernizmu. Pracę uzupełniają rozdziały dotyczące ogólnej myśli modernistycznej w architekturze oraz ilustracje.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.authorpl
Trojanowska, Estera
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.reviewerpl
Szyma, Marcin - 132285
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:03:48Z
dc.date.available
2020-07-26T22:03:48Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-105357-160339
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211726
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
modernistic architecture, modern architecture, modernism, modernistic cities, the interwar period, Stalowa Wola, Central Industrial Area, Gdynia, Port of Gdynia, conservation, protection of the original structure
dc.subject.plpl
architektura modernistyczna, architektura nowoczesna, modernizm, miasta modernistyczne, dwudziestolecie międzywojenne, Stalowa Wola, Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, port gdyński, konserwacja, ochrona pierwotnej struktury
dc.titlepl
Modernistyczne miasta w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Problemy ochrony ich pierwotnej struktury. Forma, funkcja, ideologia.
dc.title.alternativepl
Modernistic cities in Poland in the interwar period. Problems of protecting their original structure. Form, function, ideology.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
4
Rotterdam
3
Dublin
2
Breda
1
Delft
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available