Odczuwany stres a strategie radzenia sobie i poczucie skuteczności u seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas pandemii COVID-19

master
dc.abstract.enIn this thesis there were presented the ways of coping with the stress of the elderly people attending the Third Age University during the COVID-19 pandemic. The pandemic was presented as a natural disaster strongly affecting the human psyche and as a crisis factor. The issue of stress was shown basing on a Lazarus and Folkman stress theory. Additionally, there was presented the construct of self-efficacy in elderly proactive people.The main aim was to conduct pioneering explorative research on a group of Polish elderlies which could deliver information about ways of coping with stress and the self-efficacy level of educationally active older people during the unusual crisis as a pandemic. The study was conducted on a group of elderly adults (N=143), who completed the Perceived Scale Stress PSS-10 by Cohen, Kamarck, Mermelstein, the Mini-COPE questionnaire by Carver and the Generalized Self-Efficacy Scale by Schwarzer and Jerusalem all in Polish adaptations and a measure of demographic features of the study group.The presented research showed that the mostly used coping mechanisms by educationally active seniors during pandemic were: active coping, positive reevaluation, planning and acceptance. Moreover, there have been noted significant correlations between the level of perceived stress and the self-efficacy and the used ways of coping. There were proved significant differences between men and women and used strategies to cope with stress. Due to the small size of the research sample and lack of other empirical data, it is recommended to further examine the adduced variables in the Polish population.pl
dc.abstract.plW prezentowanej pracy przedstawiona została tematyka radzenia sobie ze stresem u seniorów-studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas pandemii COVID-19. Pandemia zaprezentowana została jako katastrofa naturalna silnie oddziałująca na psychikę ludzką i będąca czynnikiem kryzysogenny. Problematykę stresu poruszono w oparciu o teorię Richarda Lazarusa i Suzan Folkman. Przedstawiono również strategie radzenia sobie ze stresem i poczucie skuteczności proaktywnych osób starszych.Głównym celem pracy było przeprowadzenie pionierskich badań eksploracyjnych na grupie polskich starszych dorosłych, które dostarczyłyby informacji na temat wykorzystywanych strategii radzenia sobie ze stresem i ogólnego poczucia skuteczności seniorów aktywnych edukacyjnie podczas nietypowej sytuacji kryzysowej w postaci światowej pandemii. W badaniu wzięły udział 143 osoby (N=143). Wykorzystano polskie adaptacje następujących narzędzi: Skalę Odczuwanego Stresu PSS-10 Cohena, Kamarcka i Mermelstein, Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE Carvera, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES Schwarzera i Jerusalema oraz autorski Arkusz danych socjodemograficznych. Przeprowadzone badania wykazały, że seniorzy aktywni edukacyjnie w sytuacji pandemii najczęściej wykorzystywali aktywne radzenie sobie, pozytywne przewartościowanie, planowanie i akceptację jako strategie radzenia sobie ze stresem. Zaobserwowano także związki korelacyjne pomiędzy poziomem odczuwanego stresu a poczuciem skuteczności oraz wykorzystywaniem strategii radzenia sobie. Wykazano różnice w stosowaniu strategii rozwiązywania problemów w zależności od płci. Zaleca się dalsze badania w tym zakresie ze względu na małą próbę badawczą i brak odpowiednich danych w specjalistycznej literaturze przedmiotu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.authorLisińska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2022-02-14T22:32:11Z
dc.date.available2022-02-14T22:32:11Z
dc.date.submitted2021-07-12pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-147849-227478pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288112
dc.languagepolpl
dc.subject.encrisis, pandemic, senility, proactivity, stresspl
dc.subject.plkryzys, pandemia, starość, proaktywność, strespl
dc.titleOdczuwany stres a strategie radzenia sobie i poczucie skuteczności u seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas pandemii COVID-19pl
dc.title.alternativeThe influence of perceived stress on the coping strategies and the self-efficacy of seniors of the Third Age University during the COVID-19 pandemicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis there were presented the ways of coping with the stress of the elderly people attending the Third Age University during the COVID-19 pandemic. The pandemic was presented as a natural disaster strongly affecting the human psyche and as a crisis factor. The issue of stress was shown basing on a Lazarus and Folkman stress theory. Additionally, there was presented the construct of self-efficacy in elderly proactive people.The main aim was to conduct pioneering explorative research on a group of Polish elderlies which could deliver information about ways of coping with stress and the self-efficacy level of educationally active older people during the unusual crisis as a pandemic. The study was conducted on a group of elderly adults (N=143), who completed the Perceived Scale Stress PSS-10 by Cohen, Kamarck, Mermelstein, the Mini-COPE questionnaire by Carver and the Generalized Self-Efficacy Scale by Schwarzer and Jerusalem all in Polish adaptations and a measure of demographic features of the study group.The presented research showed that the mostly used coping mechanisms by educationally active seniors during pandemic were: active coping, positive reevaluation, planning and acceptance. Moreover, there have been noted significant correlations between the level of perceived stress and the self-efficacy and the used ways of coping. There were proved significant differences between men and women and used strategies to cope with stress. Due to the small size of the research sample and lack of other empirical data, it is recommended to further examine the adduced variables in the Polish population.
dc.abstract.plpl
W prezentowanej pracy przedstawiona została tematyka radzenia sobie ze stresem u seniorów-studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas pandemii COVID-19. Pandemia zaprezentowana została jako katastrofa naturalna silnie oddziałująca na psychikę ludzką i będąca czynnikiem kryzysogenny. Problematykę stresu poruszono w oparciu o teorię Richarda Lazarusa i Suzan Folkman. Przedstawiono również strategie radzenia sobie ze stresem i poczucie skuteczności proaktywnych osób starszych.Głównym celem pracy było przeprowadzenie pionierskich badań eksploracyjnych na grupie polskich starszych dorosłych, które dostarczyłyby informacji na temat wykorzystywanych strategii radzenia sobie ze stresem i ogólnego poczucia skuteczności seniorów aktywnych edukacyjnie podczas nietypowej sytuacji kryzysowej w postaci światowej pandemii. W badaniu wzięły udział 143 osoby (N=143). Wykorzystano polskie adaptacje następujących narzędzi: Skalę Odczuwanego Stresu PSS-10 Cohena, Kamarcka i Mermelstein, Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE Carvera, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES Schwarzera i Jerusalema oraz autorski Arkusz danych socjodemograficznych. Przeprowadzone badania wykazały, że seniorzy aktywni edukacyjnie w sytuacji pandemii najczęściej wykorzystywali aktywne radzenie sobie, pozytywne przewartościowanie, planowanie i akceptację jako strategie radzenia sobie ze stresem. Zaobserwowano także związki korelacyjne pomiędzy poziomem odczuwanego stresu a poczuciem skuteczności oraz wykorzystywaniem strategii radzenia sobie. Wykazano różnice w stosowaniu strategii rozwiązywania problemów w zależności od płci. Zaleca się dalsze badania w tym zakresie ze względu na małą próbę badawczą i brak odpowiednich danych w specjalistycznej literaturze przedmiotu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.authorpl
Lisińska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2022-02-14T22:32:11Z
dc.date.available
2022-02-14T22:32:11Z
dc.date.submittedpl
2021-07-12
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-147849-227478
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crisis, pandemic, senility, proactivity, stress
dc.subject.plpl
kryzys, pandemia, starość, proaktywność, stres
dc.titlepl
Odczuwany stres a strategie radzenia sobie i poczucie skuteczności u seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas pandemii COVID-19
dc.title.alternativepl
The influence of perceived stress on the coping strategies and the self-efficacy of seniors of the Third Age University during the COVID-19 pandemic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Krakow
9
Poznan
8
Gdansk
5
Kurylowka
5
Rzeszów
4
Wroclaw
4
Bydgoszcz
3
Gdynia
3
Lublin
3

No access

No Thumbnail Available
Collections