Dwa losy Egerii w powieściach „ Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa oraz „Kalkwerk” Thomasa Bernharda – analiza porównawcza

licenciate
dc.abstract.enThe topic of my thesis is to present the different aspects of the artist’s partner. Based on two main novels, The Master and Margarita by M. Bulgakov and The Lime Works by T. Bernhard, I try to prove that the relationship between a writer and his partner is not always obvious and can take on many different forms. My inspiration was two of Krystian Lupa’s performances based on the novels, which I constructed my analysis on. Both of these texts when compared with each other constitute an analysis of Egerias role in the artistic work and life of the authors. What’s surprising is the fact that this relationship is not always as obvious as when only having read the myth of Egeria. In my thesis, I present different aspects of this relationship, one which on the surface is destructive but in consequence necessary for the work to be created as well as the other, which is based on love and thanks to it, the novel and its creator are saved. Additionally, I tackle the subject of friendship between the author and Egeria, which disrupts the standard way of thinking about an artist’s partner as his love.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest przedstawienie różnych oblicz towarzyszki artysty. Opierając się na dwóch głównych utworach jakimi są Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa i Kalkwerk T. Bernharda staram się udowodnić, że relacja pomiędzy pisarzem, a jego towarzyszką nie zawsze jest oczywista i może przybierać bardzo różny charakter. Inspiracją do napisania tej pracy były dwa spektakle Krystiana Lupy na podstawie utworów, na których przeprowadzałam analizę. Oba dzieła zestawione ze sobą stanowią analizę roli Egerii w twórczości i życiu pisarza. Ciekawym jest fakt, że relacja ta nie zawsze jest tak oczywista, jak po przeczytaniu mitu o Egerii. W mojej pracy prezentuje różne aspekty tej relacji, jedną na pozór destrukcyjną, która w konsekwencji jest konieczna, aby dzieło powstało oraz drugą, która opiera się na miłości i dzięki niej zarówno utwór jak i jego twórca zostają uratowani. Dodatkowo poruszam kwestię przyjaźni pomiędzy twórcą, a Egerią, która burzy standardowe myślenie o towarzyszce artysty jako jego miłości.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorVorontsova, Kristinapl
dc.contributor.authorKalita, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerVorontsova, Kristinapl
dc.contributor.reviewerSyska, Katarzyna - 160688 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:22:17Z
dc.date.available2020-07-27T07:22:17Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-114906-161450pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220284
dc.languagepolpl
dc.subject.enEgeria, artists partner, egerian relationship, artist, artistic inspiration, friendshippl
dc.subject.plEgeria, towarzyszka artysty, relacja egeryjna, artysta, inspiracja twórcza, przyjaźńpl
dc.titleDwa losy Egerii w powieściach „ Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa oraz „Kalkwerk” Thomasa Bernharda – analiza porównawczapl
dc.title.alternativeTwo fates of Egeria in the novels "The Master and Margarita" by Mikhail Bulgakov and "The Lime Works" by Thomas Bernhard - a comparative analysispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of my thesis is to present the different aspects of the artist’s partner. Based on two main novels, The Master and Margarita by M. Bulgakov and The Lime Works by T. Bernhard, I try to prove that the relationship between a writer and his partner is not always obvious and can take on many different forms. My inspiration was two of Krystian Lupa’s performances based on the novels, which I constructed my analysis on. Both of these texts when compared with each other constitute an analysis of Egerias role in the artistic work and life of the authors. What’s surprising is the fact that this relationship is not always as obvious as when only having read the myth of Egeria. In my thesis, I present different aspects of this relationship, one which on the surface is destructive but in consequence necessary for the work to be created as well as the other, which is based on love and thanks to it, the novel and its creator are saved. Additionally, I tackle the subject of friendship between the author and Egeria, which disrupts the standard way of thinking about an artist’s partner as his love.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest przedstawienie różnych oblicz towarzyszki artysty. Opierając się na dwóch głównych utworach jakimi są Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa i Kalkwerk T. Bernharda staram się udowodnić, że relacja pomiędzy pisarzem, a jego towarzyszką nie zawsze jest oczywista i może przybierać bardzo różny charakter. Inspiracją do napisania tej pracy były dwa spektakle Krystiana Lupy na podstawie utworów, na których przeprowadzałam analizę. Oba dzieła zestawione ze sobą stanowią analizę roli Egerii w twórczości i życiu pisarza. Ciekawym jest fakt, że relacja ta nie zawsze jest tak oczywista, jak po przeczytaniu mitu o Egerii. W mojej pracy prezentuje różne aspekty tej relacji, jedną na pozór destrukcyjną, która w konsekwencji jest konieczna, aby dzieło powstało oraz drugą, która opiera się na miłości i dzięki niej zarówno utwór jak i jego twórca zostają uratowani. Dodatkowo poruszam kwestię przyjaźni pomiędzy twórcą, a Egerią, która burzy standardowe myślenie o towarzyszce artysty jako jego miłości.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Vorontsova, Kristina
dc.contributor.authorpl
Kalita, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Vorontsova, Kristina
dc.contributor.reviewerpl
Syska, Katarzyna - 160688
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:22:17Z
dc.date.available
2020-07-27T07:22:17Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-114906-161450
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220284
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Egeria, artists partner, egerian relationship, artist, artistic inspiration, friendship
dc.subject.plpl
Egeria, towarzyszka artysty, relacja egeryjna, artysta, inspiracja twórcza, przyjaźń
dc.titlepl
Dwa losy Egerii w powieściach „ Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa oraz „Kalkwerk” Thomasa Bernharda – analiza porównawcza
dc.title.alternativepl
Two fates of Egeria in the novels "The Master and Margarita" by Mikhail Bulgakov and "The Lime Works" by Thomas Bernhard - a comparative analysis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Brøndby
4
Dublin
3
Sanok
3
Lublin
2
Wroclaw
2
Paris
1

No access

No Thumbnail Available