Sposoby przedstawiania polskiego sportowca w okresie Dwudziestolecia międzywojennego w polskich mediach

master
dc.abstract.enThe subject of this study was to identify how a Polish athlete from 1918-1939 was perceived in social perception at that time and nowadays. The key problem of the work is contained in the form of the question: How was the Polish sportsman presented by the media of 1918-1939, and whether it has an impact on the perception of it by contemporary sports fans in Poland. The main hypothesis of this work is as follows. Sporting events and competitors' activities are unknown by contemporary Polish society. To confirm the hypothesis, the method of the reconnaissance probe was used as an internet questionnaire, 96 people were subjected to the study. Thanks to a short survey, the main work hypothesis was confirmed. Polish society has little historical knowledge concerning the years 1918-1939, in particular when it comes to sport. The most important conclusion of this work is that the media should ensure that the history of sport from the analyzed years is not forgotten. It was in the years that the basic structures of many state sports unions, which exist to this day, were created, and Polish athletes achieved various successes in many sports arenas. Another conclusion is that the ethos of Polish players from the analyzed years is disappearing among contemporary fans, which is unacceptable. Polish sportsmen from 1918 to 1939 worked hard in their place in history and their contribution to the development of Polish sport and other areas of life should be appreciated.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badań niniejszej pracy było rozpoznanie w jaki sposób polski sportowiec z lat 1918-1939 był postrzegany w odbiorze społecznym wówczas i współcześnie. Kluczowym problemem pracy jest zawarty w postaci pytania: Jak polski sportowiec był przedstawiany przez media lat 1918-1939, i czy ma to wpływ na postrzeganie go przez współczesnych fanów sportu w Polsce. Hipotezą główną niniejszej pracy brzmi następująco. Wydarzenia sportowe i działalność zawodników są nieznane przez współczesne polskie społeczeństwo. Aby potwierdzić hipotezę, wykorzystano metodę sondy rozpoznawczej w postaci ankiety internetowej, badaniu poddało się 96 osób. Dzięki krótkiej ankiecie, potwierdziła się główna hipoteza pracy. Polskie społeczeństwo ma niewielką wiedzą historyczną dotyczącą lat 1918-1939, w szczególności jeśli chodzi o sport. Najważniejszym wnioskiem niniejszej pracy jest to, że media powinny zadbać o to żeby historia sportu z analizowanych lat nie została zapomniana. To właśnie w latach powstały podstawowe struktur wielu państwowych związków sportowych, które istnieją po dziś dzień, a polscy sportowcy odnosili różnorodne sukcesy na wielu arenach sportowych. Kolejnym wnioskiem jest fakt, że etos polskich zawodników z analizowanych lat zanika wśród współczesnych kibiców, co jest nie do przyjęcia. Polscy sportowcy lat 1918-1939 ciężko pracowali na swoje miejsce w historii i należy docenić ich wkład w rozwój polskiego sportu jak i innych dziedzin życia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.authorJasnos, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.reviewerBukowski, Michał - 160618 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:03:50Z
dc.date.available2020-07-27T20:03:50Z
dc.date.submitted2018-10-15pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-127629-217285pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231495
dc.languagepolpl
dc.subject.en1918-1939, Henryk Reyman, media, newspapers, "Przegląd Sportowy", "Ilustrowany Kurier Codzienny", honor, competition, Kraków, Wisła Kraków, Cracovia.pl
dc.subject.pl1918-1939, Henryk Reyman, media, prasa, "Przegląd Sportowy", "Ilustrowany Kurier Codzienny", honor, rywalizacja, Kraków, Wisła Kraków, Cracovia.pl
dc.titleSposoby przedstawiania polskiego sportowca w okresie Dwudziestolecia międzywojennego w polskich mediachpl
dc.title.alternativeWays of presenting a Polish athlete in the interwar period in 1918-1939 in the Polish mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study was to identify how a Polish athlete from 1918-1939 was perceived in social perception at that time and nowadays. The key problem of the work is contained in the form of the question: How was the Polish sportsman presented by the media of 1918-1939, and whether it has an impact on the perception of it by contemporary sports fans in Poland. The main hypothesis of this work is as follows. Sporting events and competitors' activities are unknown by contemporary Polish society. To confirm the hypothesis, the method of the reconnaissance probe was used as an internet questionnaire, 96 people were subjected to the study. Thanks to a short survey, the main work hypothesis was confirmed. Polish society has little historical knowledge concerning the years 1918-1939, in particular when it comes to sport. The most important conclusion of this work is that the media should ensure that the history of sport from the analyzed years is not forgotten. It was in the years that the basic structures of many state sports unions, which exist to this day, were created, and Polish athletes achieved various successes in many sports arenas. Another conclusion is that the ethos of Polish players from the analyzed years is disappearing among contemporary fans, which is unacceptable. Polish sportsmen from 1918 to 1939 worked hard in their place in history and their contribution to the development of Polish sport and other areas of life should be appreciated.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badań niniejszej pracy było rozpoznanie w jaki sposób polski sportowiec z lat 1918-1939 był postrzegany w odbiorze społecznym wówczas i współcześnie. Kluczowym problemem pracy jest zawarty w postaci pytania: Jak polski sportowiec był przedstawiany przez media lat 1918-1939, i czy ma to wpływ na postrzeganie go przez współczesnych fanów sportu w Polsce. Hipotezą główną niniejszej pracy brzmi następująco. Wydarzenia sportowe i działalność zawodników są nieznane przez współczesne polskie społeczeństwo. Aby potwierdzić hipotezę, wykorzystano metodę sondy rozpoznawczej w postaci ankiety internetowej, badaniu poddało się 96 osób. Dzięki krótkiej ankiecie, potwierdziła się główna hipoteza pracy. Polskie społeczeństwo ma niewielką wiedzą historyczną dotyczącą lat 1918-1939, w szczególności jeśli chodzi o sport. Najważniejszym wnioskiem niniejszej pracy jest to, że media powinny zadbać o to żeby historia sportu z analizowanych lat nie została zapomniana. To właśnie w latach powstały podstawowe struktur wielu państwowych związków sportowych, które istnieją po dziś dzień, a polscy sportowcy odnosili różnorodne sukcesy na wielu arenach sportowych. Kolejnym wnioskiem jest fakt, że etos polskich zawodników z analizowanych lat zanika wśród współczesnych kibiców, co jest nie do przyjęcia. Polscy sportowcy lat 1918-1939 ciężko pracowali na swoje miejsce w historii i należy docenić ich wkład w rozwój polskiego sportu jak i innych dziedzin życia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.authorpl
Jasnos, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.reviewerpl
Bukowski, Michał - 160618
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:03:50Z
dc.date.available
2020-07-27T20:03:50Z
dc.date.submittedpl
2018-10-15
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-127629-217285
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231495
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
1918-1939, Henryk Reyman, media, newspapers, "Przegląd Sportowy", "Ilustrowany Kurier Codzienny", honor, competition, Kraków, Wisła Kraków, Cracovia.
dc.subject.plpl
1918-1939, Henryk Reyman, media, prasa, "Przegląd Sportowy", "Ilustrowany Kurier Codzienny", honor, rywalizacja, Kraków, Wisła Kraków, Cracovia.
dc.titlepl
Sposoby przedstawiania polskiego sportowca w okresie Dwudziestolecia międzywojennego w polskich mediach
dc.title.alternativepl
Ways of presenting a Polish athlete in the interwar period in 1918-1939 in the Polish media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
3
Wojtowo
2
Dublin
1
Katowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available