Obraz dzieciństwa w wybranych żywotach i zbiorach cudów średniowiecznej Polski

master
dc.abstract.enProtocols of the miracles created for canonization procedures , provided the basis for the beatification . The records described the events taken from everyday life , had to be then credible because they had to reach out to the wider society , such as exempla used in sermons.In order to analyze the miraculous interventions , the author divided them into four categories: congenital , infectious diseases, accidents and descriptions of death. Most of the listed records showed the same reactions of parents , regardless of social level where they were. Usually, it was the sadness, crying and even wailing . Records suggest in this way that parents had for their children deep feeling. Fascinating in the records of miracles is allowed to penetrate the daily life of a child who at the time was so fleeting. The more that in contrast to the chronicles shown is also the world of ordinary children, which can also be seen in the difference between "normal" child and " small " holy , presented in lives.pl
dc.abstract.plProtokoły cudów tworzone na potrzeby procedury kanonizacyjnej, stanowiły podstawę do wyniesienia na ołtarze. Zapisy opisywały wydarzenia wzięte z życia codziennego, musiały być w takim razie wiarygodne, ponieważ miały docierać do szerszego społeczeństwa, m.in jako exempla używane w kazaniach. Chcąc przeanalizować cudowne interwencje, autorka podzieliła je na cztery kategorie: choroby wrodzone, choroby zakaźne, nieszczęśliwe wypadki oraz opisy śmierci. Większość przytoczonych zapisów ukazywała takie same reakcje rodziców, niezależnie od szczebla społecznego na którym się znajdowali. Zazwyczaj był to smutek, płacz, a wręcz lament. Zapisy sugerują w ten sposób, że pałali oni do swych dzieci głębokim uczuciem. Fascynująca w zapisach cudów jest możliwość zagłębienia się w życie codzienne dziecka, które w owym czasie było tak ulotne. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do kronik ukazany został również świat zwykłych dzieci, co widoczne jest również w różnicy pomiędzy „normalnym” dzieckiem, a „małym” świętym, przedstawionym w żywotach.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSroka, Stanisław - 132031 pl
dc.contributor.authorKról-Józaga, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKorczak, Lidia - 129110 pl
dc.contributor.reviewerSroka, Stanisław - 132031 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:48:44Z
dc.date.available2020-07-26T18:48:44Z
dc.date.submitted2015-10-12pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-101711-98250pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208693
dc.languagepolpl
dc.subject.enchildhood , child , family, hagiography , miracula , Middle Agespl
dc.subject.pldzieciństwo, dziecko, rodzina, hagiografia, miracula, średniowieczepl
dc.titleObraz dzieciństwa w wybranych żywotach i zbiorach cudów średniowiecznej Polskipl
dc.title.alternativeThe image of childhood in selected collections of lives and miracles medieval Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Protocols of the miracles created for canonization procedures , provided the basis for the beatification . The records described the events taken from everyday life , had to be then credible because they had to reach out to the wider society , such as exempla used in sermons.In order to analyze the miraculous interventions , the author divided them into four categories: congenital , infectious diseases, accidents and descriptions of death. Most of the listed records showed the same reactions of parents , regardless of social level where they were. Usually, it was the sadness, crying and even wailing . Records suggest in this way that parents had for their children deep feeling. Fascinating in the records of miracles is allowed to penetrate the daily life of a child who at the time was so fleeting. The more that in contrast to the chronicles shown is also the world of ordinary children, which can also be seen in the difference between "normal" child and " small " holy , presented in lives.
dc.abstract.plpl
Protokoły cudów tworzone na potrzeby procedury kanonizacyjnej, stanowiły podstawę do wyniesienia na ołtarze. Zapisy opisywały wydarzenia wzięte z życia codziennego, musiały być w takim razie wiarygodne, ponieważ miały docierać do szerszego społeczeństwa, m.in jako exempla używane w kazaniach. Chcąc przeanalizować cudowne interwencje, autorka podzieliła je na cztery kategorie: choroby wrodzone, choroby zakaźne, nieszczęśliwe wypadki oraz opisy śmierci. Większość przytoczonych zapisów ukazywała takie same reakcje rodziców, niezależnie od szczebla społecznego na którym się znajdowali. Zazwyczaj był to smutek, płacz, a wręcz lament. Zapisy sugerują w ten sposób, że pałali oni do swych dzieci głębokim uczuciem. Fascynująca w zapisach cudów jest możliwość zagłębienia się w życie codzienne dziecka, które w owym czasie było tak ulotne. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do kronik ukazany został również świat zwykłych dzieci, co widoczne jest również w różnicy pomiędzy „normalnym” dzieckiem, a „małym” świętym, przedstawionym w żywotach.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sroka, Stanisław - 132031
dc.contributor.authorpl
Król-Józaga, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Korczak, Lidia - 129110
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Stanisław - 132031
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:48:44Z
dc.date.available
2020-07-26T18:48:44Z
dc.date.submittedpl
2015-10-12
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-101711-98250
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208693
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
childhood , child , family, hagiography , miracula , Middle Ages
dc.subject.plpl
dzieciństwo, dziecko, rodzina, hagiografia, miracula, średniowiecze
dc.titlepl
Obraz dzieciństwa w wybranych żywotach i zbiorach cudów średniowiecznej Polski
dc.title.alternativepl
The image of childhood in selected collections of lives and miracles medieval Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Chandler
1
Chrzanów
1

No access

No Thumbnail Available