Implozje

2020
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T03:14:36Z
dc.abstract.enThe text consists of two parts. The first one establishes a general framework for understanding the contemporary crisis. The basic thesis is that it is impossible today to view the problem of the humanities’ legitimacy as separate from the order of the positive sciences and the epistemological problems of positive, applied and model-based sciences (such as mathematics). The problem facing the humanities is not so much one of legitimising the status of its own knowledge as the question how it relates to the issue of life forms. The second thesis is that the imagination remains the epistemological category that generates concepts. The second part of the article introduces the concept of “the implosion of time” as a catastrophic image-thought, followed by an analysis of Lars von Trier’s film Melancholia (2011).pl
dc.abstract.plTekst dzieli się na dwie części. W pierwszej ustanowiono ogólną ramę dla rozumienia współczesnego kryzysu. Podstawowa teza głosi, że nie sposób dziś oddzielić problemu uprawomocnienia nauk humanistycznych od porządku nauk pozytywnych oraz problematyki epistemologicznej nauk pozytywnych, aplikacyjnych oraz modelowych (jak matematyka). Problem, jaki stoi przed humanistyką jest zatem nie tyle legitymizacja statusu własnej wiedzy, lecz to, w jaki sposób odnosi się do kwestii form życia. Druga teza głosi, że teoriopoznawczą kategorią, generującą pojęcia, pozostaje nowocześnie rozumiana wyobraźnia. Na drugą część artykułu składa się wprowadzenie koncepcji „implozji czasu” jako katastroficznego obrazu-myśli, oraz analiza Melancholii Larsa von Triera.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowychpl
dc.contributor.authorMomro, Jakub - 174253 pl
dc.date.accession2022-11-04pl
dc.date.accessioned2021-03-18T08:17:13Z
dc.date.available2021-03-18T08:17:13Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number1 (190)pl
dc.description.physical43-64pl
dc.description.publication1,4pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18318/td.2020.1.3pl
dc.identifier.eissn2545-2061pl
dc.identifier.issn0867-0633pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267667
dc.identifier.weblinkhttps://rcin.org.pl/dlibra/publication/239304/edition/204082/contentpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.encatastrophepl
dc.subject.enimaginationpl
dc.subject.enimage-thoughtpl
dc.subject.encinema-apocalypsepl
dc.subject.enimplosionpl
dc.subject.entemporalitypl
dc.subject.enmelancholypl
dc.subject.endepressionpl
dc.subject.enclinicpl
dc.subject.ensingularitypl
dc.subject.plkatastrofapl
dc.subject.plwyobraźniapl
dc.subject.plobraz-myślipl
dc.subject.plkino-apokalipsapl
dc.subject.plimplozjapl
dc.subject.pltemporalnośćpl
dc.subject.plmelancholiapl
dc.subject.pldepresjapl
dc.subject.plklinikapl
dc.subject.plosobliwośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleImplozjepl
dc.title.alternativeImplosionspl
dc.title.journalTeksty Drugiepl
dc.title.volumepost/apo/biopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T03:14:36Z
dc.abstract.enpl
The text consists of two parts. The first one establishes a general framework for understanding the contemporary crisis. The basic thesis is that it is impossible today to view the problem of the humanities’ legitimacy as separate from the order of the positive sciences and the epistemological problems of positive, applied and model-based sciences (such as mathematics). The problem facing the humanities is not so much one of legitimising the status of its own knowledge as the question how it relates to the issue of life forms. The second thesis is that the imagination remains the epistemological category that generates concepts. The second part of the article introduces the concept of “the implosion of time” as a catastrophic image-thought, followed by an analysis of Lars von Trier’s film Melancholia (2011).
dc.abstract.plpl
Tekst dzieli się na dwie części. W pierwszej ustanowiono ogólną ramę dla rozumienia współczesnego kryzysu. Podstawowa teza głosi, że nie sposób dziś oddzielić problemu uprawomocnienia nauk humanistycznych od porządku nauk pozytywnych oraz problematyki epistemologicznej nauk pozytywnych, aplikacyjnych oraz modelowych (jak matematyka). Problem, jaki stoi przed humanistyką jest zatem nie tyle legitymizacja statusu własnej wiedzy, lecz to, w jaki sposób odnosi się do kwestii form życia. Druga teza głosi, że teoriopoznawczą kategorią, generującą pojęcia, pozostaje nowocześnie rozumiana wyobraźnia. Na drugą część artykułu składa się wprowadzenie koncepcji „implozji czasu” jako katastroficznego obrazu-myśli, oraz analiza Melancholii Larsa von Triera.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
dc.contributor.authorpl
Momro, Jakub - 174253
dc.date.accessionpl
2022-11-04
dc.date.accessioned
2021-03-18T08:17:13Z
dc.date.available
2021-03-18T08:17:13Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
1 (190)
dc.description.physicalpl
43-64
dc.description.publicationpl
1,4
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.18318/td.2020.1.3
dc.identifier.eissnpl
2545-2061
dc.identifier.issnpl
0867-0633
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267667
dc.identifier.weblinkpl
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/239304/edition/204082/content
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
catastrophe
dc.subject.enpl
imagination
dc.subject.enpl
image-thought
dc.subject.enpl
cinema-apocalypse
dc.subject.enpl
implosion
dc.subject.enpl
temporality
dc.subject.enpl
melancholy
dc.subject.enpl
depression
dc.subject.enpl
clinic
dc.subject.enpl
singularity
dc.subject.plpl
katastrofa
dc.subject.plpl
wyobraźnia
dc.subject.plpl
obraz-myśli
dc.subject.plpl
kino-apokalipsa
dc.subject.plpl
implozja
dc.subject.plpl
temporalność
dc.subject.plpl
melancholia
dc.subject.plpl
depresja
dc.subject.plpl
klinika
dc.subject.plpl
osobliwość
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Implozje
dc.title.alternativepl
Implosions
dc.title.journalpl
Teksty Drugie
dc.title.volumepl
post/apo/bio
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Szydlowiec
1