Problem nierówności i dyskryminacji w Zjednoczonym Królestwie. Legislacje, ograniczenia, konteksty

master
dc.abstract.enThis research has been carried out in order to examine the concept of equality in British legislative system as well as to investigate the extent to which British ant-idiscrimination laws have their practical implementation. The concept of equity and equality is as old as the world with its complexity and controversy that are under ongoing public debate. This paper demonstrates different approaches towards equality, stressing particularly British perspective with its main features: equality perceived as sameness in a symmetrical dimension. Furthermore, it shows the condition of British legislative system as well as its limitations. Moreover, it attempts to categorize and describe different forms of discrimination on the basis of Equality Act 2010. In addition, it brings up some forms of positive discrimination (known in Britain as positive action) with its purpose of equalizing opportunities for all sorts of minorities. How effective these legislations are and what are their practical implementations- these are one of the questions that this paper seeks to answer. In further part of the research the focus has been put on ethnic and national minority groups in the context of education. Anti-discrimination policies of two different British schools have been investigated and compared in order to examine whether there are any differences in these regulations between mainstream, community school and religious (catholic) school as well as to recognize their implementation within school environment.pl
dc.abstract.plNiniejsze badania zostały przeprowadzone w celu zweryfikowania koncepcji równości brytyjskiego systemu legislacyjnego oraz określenia obszaru, w którym brytyjskie prawo antydyskryminacyjne znajduje swoje praktyczne zastosowanie. Koncepcja równości i sprawiedliwości sięga korzeniami daleko w przeszłość, stanowiąc do dziś przedmiot publicznej debaty, ze względu na swą złożoność, budzącą niejednokrotnie wiele kontrowersji. Praca ta ukazuje róże, teoretyczne podejścia wobec koncepcji równości, zaznaczając w sposób szczególny perspektywę brytyjską, wraz z jej głównymi cechami, do których należą: percepcja równości, jako jednakowości oraz ujęcie symetrycze tego zjawiska. Ponadto, praca demonstruje kondycję brytyjskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie wraz z jego ograniczeniami. Dodatkowo, stanowi ona próbę kategoryzacji oraz opisu różnorakich form dyskryminacji na podstawie dokumentu Equality Act 2010. W końcu, prezentuje pewne formy tzw. pozytywnej dyskryminacji (znanej w Wielkiej Brytanii, jako akcja pozytywna) wraz z jej celem, którym jest wyrównywanie możliwości wszystkich grup mniejszościowych. Jak skuteczne są te legislacje oraz jakie są sposoby ich implementacji? To jedne z kluczowych pytań, stanowiących przedmiot badawczego zainteresowania. W dalszej części pracy, uwagę skupiono na etniczno-narodowych grupach mniejszościowych w kontekście edukacji, uważanej za narzędzie odtwarzania systemu klasowego w Wielkiej Brytanii. Przeanalizowano i porównano, bowiem, regulacje antydyskryminacyjne dwóch różnych szkół brytyjskich, aby zweryfikować istnienie potencjalnych różnic pomiędzy regulacjami „typowej” szkoły państwowej a szkołą o profilu religijnym (katolickim), a także rozpoznać ich implementację w obszarze szkoły.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.authorJurczak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.reviewerBajor, Piotrpl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:57:41Z
dc.date.available2020-07-26T17:57:41Z
dc.date.submitted2015-10-26pl
dc.fieldofstudypolsko-brytyjskie studia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-100838-31899pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207906
dc.languagepolpl
dc.subject.endiscrimination, inequalities, education, positive action, british societypl
dc.subject.pldyskryminacja, nierówności, akcja pozytywna, społeczeństwo brytyjskie, edukacjapl
dc.titleProblem nierówności i dyskryminacji w Zjednoczonym Królestwie. Legislacje, ograniczenia, kontekstypl
dc.title.alternativeInequalities and discrimination issue in the United Kingdom. Legislations, limitations, contexts.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This research has been carried out in order to examine the concept of equality in British legislative system as well as to investigate the extent to which British ant-idiscrimination laws have their practical implementation. The concept of equity and equality is as old as the world with its complexity and controversy that are under ongoing public debate. This paper demonstrates different approaches towards equality, stressing particularly British perspective with its main features: equality perceived as sameness in a symmetrical dimension. Furthermore, it shows the condition of British legislative system as well as its limitations. Moreover, it attempts to categorize and describe different forms of discrimination on the basis of Equality Act 2010. In addition, it brings up some forms of positive discrimination (known in Britain as positive action) with its purpose of equalizing opportunities for all sorts of minorities. How effective these legislations are and what are their practical implementations- these are one of the questions that this paper seeks to answer. In further part of the research the focus has been put on ethnic and national minority groups in the context of education. Anti-discrimination policies of two different British schools have been investigated and compared in order to examine whether there are any differences in these regulations between mainstream, community school and religious (catholic) school as well as to recognize their implementation within school environment.
dc.abstract.plpl
Niniejsze badania zostały przeprowadzone w celu zweryfikowania koncepcji równości brytyjskiego systemu legislacyjnego oraz określenia obszaru, w którym brytyjskie prawo antydyskryminacyjne znajduje swoje praktyczne zastosowanie. Koncepcja równości i sprawiedliwości sięga korzeniami daleko w przeszłość, stanowiąc do dziś przedmiot publicznej debaty, ze względu na swą złożoność, budzącą niejednokrotnie wiele kontrowersji. Praca ta ukazuje róże, teoretyczne podejścia wobec koncepcji równości, zaznaczając w sposób szczególny perspektywę brytyjską, wraz z jej głównymi cechami, do których należą: percepcja równości, jako jednakowości oraz ujęcie symetrycze tego zjawiska. Ponadto, praca demonstruje kondycję brytyjskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie wraz z jego ograniczeniami. Dodatkowo, stanowi ona próbę kategoryzacji oraz opisu różnorakich form dyskryminacji na podstawie dokumentu Equality Act 2010. W końcu, prezentuje pewne formy tzw. pozytywnej dyskryminacji (znanej w Wielkiej Brytanii, jako akcja pozytywna) wraz z jej celem, którym jest wyrównywanie możliwości wszystkich grup mniejszościowych. Jak skuteczne są te legislacje oraz jakie są sposoby ich implementacji? To jedne z kluczowych pytań, stanowiących przedmiot badawczego zainteresowania. W dalszej części pracy, uwagę skupiono na etniczno-narodowych grupach mniejszościowych w kontekście edukacji, uważanej za narzędzie odtwarzania systemu klasowego w Wielkiej Brytanii. Przeanalizowano i porównano, bowiem, regulacje antydyskryminacyjne dwóch różnych szkół brytyjskich, aby zweryfikować istnienie potencjalnych różnic pomiędzy regulacjami „typowej” szkoły państwowej a szkołą o profilu religijnym (katolickim), a także rozpoznać ich implementację w obszarze szkoły.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.authorpl
Jurczak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.reviewerpl
Bajor, Piotr
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:57:41Z
dc.date.available
2020-07-26T17:57:41Z
dc.date.submittedpl
2015-10-26
dc.fieldofstudypl
polsko-brytyjskie studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-100838-31899
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207906
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
discrimination, inequalities, education, positive action, british society
dc.subject.plpl
dyskryminacja, nierówności, akcja pozytywna, społeczeństwo brytyjskie, edukacja
dc.titlepl
Problem nierówności i dyskryminacji w Zjednoczonym Królestwie. Legislacje, ograniczenia, konteksty
dc.title.alternativepl
Inequalities and discrimination issue in the United Kingdom. Legislations, limitations, contexts.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Opole
1

No access

No Thumbnail Available