Samoocena stanu zdrowia a zachowania zdrowotne osób bezdomnych

master
dc.abstract.enIntroduction. Homelessness is a mass occurrence. In spite of this there are insufficient studies showing this problem in a holistic way. The problem of homelessness is often a direct factor in the development of many diseases.Main aim. The aim of the study was to analyze the relationship between self-rated health and health behaviors of homeless people. Materials and methods. The survey was carried out at the turn of November 2016 and March 2017 in six cracovian centers for the homeless, using author’s questionnaire survey, Nottingham Health Profile (NHP), Health Behaviour Inventory (IZZ), Multidimensional Health Locus of Control (MHLC), The Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) and Inventory to Measure Coping Strategies with Stress (Mini-COPE) in group of 58 homeless people. Data analysis was performed using test t-Student, U Manna-Whitney’a and rho Spearman correlation. Statistica 12.5 was used as a statistical package.Conclusions. The conclusions shows that the homeless assessed their self-rated health as mediocre or showed a better quality of life than mediocre. Homeless showed significantly lower values of health indicators. They were characterized by low self-efficacy and the most common ways of coping with stress were active coping, planning and acceptance. Homeless people need professional help in terms of their own health with the cooperation of many specialists.pl
dc.abstract.plWstęp. Bezdomność jest zjawiskiem masowym. Mimo tego, brak jest wystarczających badań ukazujących ten problem w sposób całościowy. Problem bezdomności nierzadko jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju wielu chorób. Cel pracy. Celem pracy była analiza zależności pomiędzy samooceną stanu zdrowia a zachowaniami zdrowotnymi osób bezdomnych.Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na przełomie listopada 2016 i marca 2017 roku w sześciu krakowskich ośrodkach dla osób bezdomnych. Do zebrania danych użyto autorskiego kwestionariusza ankiety, Profilu Zdrowia (NHP), Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ), Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) oraz Inwentarza do pomiaru radzenia sobie ze stresem (Mini-COPE) w grupie 58 osób bezdomnych. Analizę danych przeprowadzono z wykorzystaniem testu t-Studenta, U Manna-Whitney’a oraz korelacji rho Spearmana. Wykorzystano pakiet statystyczny Statistica 12.5.Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki wykazały, że osoby bezdomne oceniają swój stan zdrowia jako przeciętny lub świadczący o lepszej jakości życia niż przeciętna. Mimo tego osoby te przejawiają zdecydowanie niższe wartości wskaźników zachowań zdrowotnych. Cechowało je niskie poczucie własnej skuteczności, a najczęściej stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem były aktywne radzenie sobie, planowanie i akceptacja. Osoby bezdomne potrzebują profesjonalnej pomocy w zakresie własnego zdrowia przy współpracy wielu specjalistów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorRóg, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:01:32Z
dc.date.available2020-07-27T06:01:32Z
dc.date.submitted2017-10-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-113600-142434pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219044
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth, self-rated health, health behaviors, homelesspl
dc.subject.plzdrowie, samoocena stanu zdrowia, zachowania zdrowotne, bezdomnypl
dc.titleSamoocena stanu zdrowia a zachowania zdrowotne osób bezdomnychpl
dc.title.alternativeSelf-rated health and health behaviors of homeless peoplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Homelessness is a mass occurrence. In spite of this there are insufficient studies showing this problem in a holistic way. The problem of homelessness is often a direct factor in the development of many diseases.Main aim. The aim of the study was to analyze the relationship between self-rated health and health behaviors of homeless people. Materials and methods. The survey was carried out at the turn of November 2016 and March 2017 in six cracovian centers for the homeless, using author’s questionnaire survey, Nottingham Health Profile (NHP), Health Behaviour Inventory (IZZ), Multidimensional Health Locus of Control (MHLC), The Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) and Inventory to Measure Coping Strategies with Stress (Mini-COPE) in group of 58 homeless people. Data analysis was performed using test t-Student, U Manna-Whitney’a and rho Spearman correlation. Statistica 12.5 was used as a statistical package.Conclusions. The conclusions shows that the homeless assessed their self-rated health as mediocre or showed a better quality of life than mediocre. Homeless showed significantly lower values of health indicators. They were characterized by low self-efficacy and the most common ways of coping with stress were active coping, planning and acceptance. Homeless people need professional help in terms of their own health with the cooperation of many specialists.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Bezdomność jest zjawiskiem masowym. Mimo tego, brak jest wystarczających badań ukazujących ten problem w sposób całościowy. Problem bezdomności nierzadko jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju wielu chorób. Cel pracy. Celem pracy była analiza zależności pomiędzy samooceną stanu zdrowia a zachowaniami zdrowotnymi osób bezdomnych.Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na przełomie listopada 2016 i marca 2017 roku w sześciu krakowskich ośrodkach dla osób bezdomnych. Do zebrania danych użyto autorskiego kwestionariusza ankiety, Profilu Zdrowia (NHP), Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ), Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) oraz Inwentarza do pomiaru radzenia sobie ze stresem (Mini-COPE) w grupie 58 osób bezdomnych. Analizę danych przeprowadzono z wykorzystaniem testu t-Studenta, U Manna-Whitney’a oraz korelacji rho Spearmana. Wykorzystano pakiet statystyczny Statistica 12.5.Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki wykazały, że osoby bezdomne oceniają swój stan zdrowia jako przeciętny lub świadczący o lepszej jakości życia niż przeciętna. Mimo tego osoby te przejawiają zdecydowanie niższe wartości wskaźników zachowań zdrowotnych. Cechowało je niskie poczucie własnej skuteczności, a najczęściej stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem były aktywne radzenie sobie, planowanie i akceptacja. Osoby bezdomne potrzebują profesjonalnej pomocy w zakresie własnego zdrowia przy współpracy wielu specjalistów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Róg, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:01:32Z
dc.date.available
2020-07-27T06:01:32Z
dc.date.submittedpl
2017-10-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-113600-142434
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219044
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health, self-rated health, health behaviors, homeless
dc.subject.plpl
zdrowie, samoocena stanu zdrowia, zachowania zdrowotne, bezdomny
dc.titlepl
Samoocena stanu zdrowia a zachowania zdrowotne osób bezdomnych
dc.title.alternativepl
Self-rated health and health behaviors of homeless people
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
103
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Krakow
14
Hamburg
8
Wojaszowka
4
Baranow
3
Katowice
3
Lodz
3
Wroclaw
3
Kielce
2
Lezajsk
2

No access

No Thumbnail Available