Osadnictwo na Wyżynie Olkuskiej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.

master
dc.abstract.enThe thesis presents a characterisation of the Bronze and Early Iron Age settlement development in the Olkusz Upland. This is the first paper to elaborate the full subject of this matter which includes the sources from surveys, excavations and accidental finds. The conducted analysis led to create a chronological scheme of the ca 2 thousand years of the settlement in the Olkusz Upland. On the basis of observations taken on the environmental and landscape context all known archaeological sites were assign to a categories. This allowed us to describe the patterns and preferences of settlement in subsequent chronological phases. Then a site catchment analysis was used to show the settlement assemblies and microregions. As a result of the conducted studies it can be assume that in the Early Bronze Age and at the beginning of Middle Bronze Age the Olkusz Upland was exploit mainly as an area of economic activity. Then, for a few hudred years, this region was outside the consideration of societies living in the neighbouring territories. The intensification of settlement occurred in the Late Bronze Age and lasted probably until the beginning of the La Tène Period.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca zawiera charakterystykę rozwoju osadnictwa na Wyżynie Olkuskiej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. Jest to pierwsze pełne opracowanie tej tematyki, uwzględniające źródła pochodzące z badań powierzchniowych i wykopaliskowych oraz znaleziska przypadkowe. Ich analiza pozwoliła na stworzenie schematu chronologicznego zasiedlenia Wyżyny Olkuskiej na przestrzeni ok. 2 tysięcy lat. Wszystkie rozpoznane stanowiska archeologiczne, związane z omawianym okresem, podzielone zostały w ramach nadrzędnych kategorii, które wydzielono w oparciu o obserwacje uwarunkowań środowiskowych i cech krajobrazowych zajmowanej ekumeny. Pozwoliło to na dokonanie spostrzeżeń dotyczących preferencji osadniczych w kolejnych fazach chronologicznych. Natomiast dla zdefiniowania zespołów i mikroregionów osadniczych posłużono się tzw. analizą terytorium eksploatowanego przez osadę (site catchment analysis). W rezultacie przeprowadzonych studiów można stwierdzić, iż we wczesnej i na początku środkowej epoki brązu Wyżyna Olkuska była użytkowana głównie w związku z aktywnością gospodarczą. Następnie przez kilkaset lat teren ten pozostawał prawie zupełnie poza obszarem zainteresowań społeczności zamieszkujących obszary sąsiednie. Intensyfikacja osadnicza nastąpiła w później epoce brązu i trwała zapewne aż do początku okresu lateńskiego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorChochorowski, Jan - 127532 pl
dc.contributor.authorJędrysik, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBlajer, Wojciech - 127353 pl
dc.contributor.reviewerChochorowski, Jan - 127532 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:18:33Z
dc.date.available2020-07-27T00:18:33Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-107553-129346pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213821
dc.languagepolpl
dc.subject.enOlkusz Upland, caves, Bronze Age, Early Iron Age, settlement studiespl
dc.subject.plWyżyna Olkuska, jaskinie, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, studia osadniczepl
dc.titleOsadnictwo na Wyżynie Olkuskiej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.pl
dc.title.alternativeThe Bronze Age and Early Iron Age settlement in the Olkusz Uplandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents a characterisation of the Bronze and Early Iron Age settlement development in the Olkusz Upland. This is the first paper to elaborate the full subject of this matter which includes the sources from surveys, excavations and accidental finds. The conducted analysis led to create a chronological scheme of the ca 2 thousand years of the settlement in the Olkusz Upland. On the basis of observations taken on the environmental and landscape context all known archaeological sites were assign to a categories. This allowed us to describe the patterns and preferences of settlement in subsequent chronological phases. Then a site catchment analysis was used to show the settlement assemblies and microregions. As a result of the conducted studies it can be assume that in the Early Bronze Age and at the beginning of Middle Bronze Age the Olkusz Upland was exploit mainly as an area of economic activity. Then, for a few hudred years, this region was outside the consideration of societies living in the neighbouring territories. The intensification of settlement occurred in the Late Bronze Age and lasted probably until the beginning of the La Tène Period.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca zawiera charakterystykę rozwoju osadnictwa na Wyżynie Olkuskiej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. Jest to pierwsze pełne opracowanie tej tematyki, uwzględniające źródła pochodzące z badań powierzchniowych i wykopaliskowych oraz znaleziska przypadkowe. Ich analiza pozwoliła na stworzenie schematu chronologicznego zasiedlenia Wyżyny Olkuskiej na przestrzeni ok. 2 tysięcy lat. Wszystkie rozpoznane stanowiska archeologiczne, związane z omawianym okresem, podzielone zostały w ramach nadrzędnych kategorii, które wydzielono w oparciu o obserwacje uwarunkowań środowiskowych i cech krajobrazowych zajmowanej ekumeny. Pozwoliło to na dokonanie spostrzeżeń dotyczących preferencji osadniczych w kolejnych fazach chronologicznych. Natomiast dla zdefiniowania zespołów i mikroregionów osadniczych posłużono się tzw. analizą terytorium eksploatowanego przez osadę (site catchment analysis). W rezultacie przeprowadzonych studiów można stwierdzić, iż we wczesnej i na początku środkowej epoki brązu Wyżyna Olkuska była użytkowana głównie w związku z aktywnością gospodarczą. Następnie przez kilkaset lat teren ten pozostawał prawie zupełnie poza obszarem zainteresowań społeczności zamieszkujących obszary sąsiednie. Intensyfikacja osadnicza nastąpiła w później epoce brązu i trwała zapewne aż do początku okresu lateńskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Chochorowski, Jan - 127532
dc.contributor.authorpl
Jędrysik, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Blajer, Wojciech - 127353
dc.contributor.reviewerpl
Chochorowski, Jan - 127532
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:18:33Z
dc.date.available
2020-07-27T00:18:33Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-107553-129346
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213821
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Olkusz Upland, caves, Bronze Age, Early Iron Age, settlement studies
dc.subject.plpl
Wyżyna Olkuska, jaskinie, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, studia osadnicze
dc.titlepl
Osadnictwo na Wyżynie Olkuskiej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.
dc.title.alternativepl
The Bronze Age and Early Iron Age settlement in the Olkusz Upland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Olkusz
1
Szczecin
1
Tenczynek
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available