Z archipelagu na kontynent : polskie tropy Władimira Maksimowa

2023
journal article
article
dc.abstract.enIn this article, I have attempted a synthetic analysis of the Polish threads in the editorial activity of Vladimir Maksimov (1930–1995) as head of the émigré quarterly Continent during the period of its publication in Paris (1974–1992). The main idea of Maksimov as editor was to create such a literary-political, and allegedly anti-communist, magazine in Western Europe, which would bring together people involved in the struggle for freedom throughout Eastern Europe in cooperation with Western Europe. Similar aims had already been pursued much earlier in Parisian Kultura – by Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudzinski, who, at Maksimov’s request, joined the international editorial board of Continent, remaining on it until his death, even when the editorial board was moved to Moscow from 1992 and handed over to Igor Vinogradov as editor. Meanwhile, Maksimov during the Paris period, supported since 1976 by Natalya Gorbanevskaya, also collaborated very willingly with Poles from the communist regime – Viktor Woroszylski, Adam Michnik, Andrzej Drawicz, Cardinal Stefan Wyszynski. Both Maksimov and Gorbanevskaya, as well as their Polish authors, saw it as a part of a common struggle “For our freedom and yours” – together with Ukrainians, Czechs, Slovaks, Lithuanians, and Hungarians. The overall aim of the above article was therefore to present this very important “Polish segment” in the history of the Russian Continent in exile.pl
dc.abstract.otherВ статье предпринята попытка синтетического анализа польских нитей редакционной деятельности Владимира Максимова (1930–1995) в качестве руководителя эмигрантского ежеквартального журнала „Континент” в период его выхода в Париже (1974–1992). Главным замыслом редактора Максимова было создание такого литературно-политического и антикоммунистического журнала в Западной Европе, который объединил бы людей, занимающихся борьбой за свободу всей Восточной Европы в сотрудничестве с Западной. Схожие цели ставили перед собой гораздо раньше в парижской «Культуре» Ежи Гедройц, Юзеф Чапский и Густав Херлинг-Грудзинский, которые по просьбе Максимова вошли в международную редакцию «Континента», оставаясь в ней до самой смерти, также когда с 1992 г. офис был переведен в Москву и передан Игорю Виноградову в качестве редактора. Между тем, в парижский период «Континента» Максимов, поддерживаемый с 1976 года Натальей Горбаневской, также охотно сотрудничал с поляками из Польской Народной Республики – Виктором Ворошильским, Адамом Михником, Анджеем Дравичем и кардиналом Стефаном Вышинским. И Максимов с Горбаневской, и их польские авторы рассматривали это как фрагмент общей борьбы за «нашу и вашу свободу» – вместе с украинцами, чехами, словаками, литовцами и венграми. Таким образом, общая цель вышеупомянутой статьи состояла в том, чтобы представить этот очень важный «польский сегмент» в истории русского «Континента» в изгнании.pl
dc.abstract.plW artykule podjąłem próbę syntetycznej analizy polskich wątków w działalności redaktorskiej Władimira Maksimowa (1930–1995) jako szefa emigracyjnego kwartalnika „Kontynent” w okresie jego wydawania w Paryżu (1974–1992). Zamysłem głównym redaktora Maksimowa było stworzenie takiego literacko-politycznego, a zarazem antykomunistycznego czasopisma w Europie Zachodniej, które łączyłoby w sobie ludzi zaangażowanych w walce wolność w całej Europie Wschodniej we współpracy z Europą Zachodnią. Podobne cele stawiali sobie już dużo wcześniej w paryskiej „Kulturze” – Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, którzy na prośbę Maksimowa weszli do międzynarodowej Rady Redakcyjnej „Kontynentu”, pozostając w jej składzie aż do śmierci, również i wtedy, gdy redakcja od 1992 roku została przeniesiona do Moskwy i przekazana w ręce Igora Winogradowa jako redaktora. Tymczasem Maksimow w okresie paryskim, wspierany od 1976 roku przez Natalię Gorbaniewską, współpracował również bardzo chętnie Polakami z PRL-u – Wiktorem Woroszylskim, Adamem Michnikiem, Andrzejem Drawiczem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Zarówno Maksimow z Gorbaniewską, jak ich polscy autorzy traktowali są współpracę jako istotny fragment wspólnej walki o „wolność naszą i waszą” – wespół z Ukraińcami, Czechami, Słowakami, Litwinami, Węgrami. Ogólnym celem powyższego artykułu było więc przedstawienie tego właśnie bardzo ważnego „polskiego segmentu” w historii rosyjskiego „Kontynentu” na emigracji.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiejpl
dc.contributor.authorPrzebinda, Grzegorz - 131560 pl
dc.date.accession2023-11-24pl
dc.date.accessioned2023-11-30T19:07:34Z
dc.date.available2023-11-30T19:07:34Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. na str.167-169. Nieaktywny nr DOI 10.31261/pr.15708pl
dc.description.number4 (184)pl
dc.description.physical144-169pl
dc.description.publication1,56pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn0137-298Xpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/323894
dc.identifier.weblinkhttps://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/15708pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationPrzebinda, Grzegorz: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enVladimir Maksimovpl
dc.subject.enRussian émigré quarterly Continentpl
dc.subject.encooperation between the Polish émigré Kultura and Continentpl
dc.subject.enNatalia Gorbanevskaya and Polandpl
dc.subject.enGiedroycpl
dc.subject.enCzapski and Herling-Grudziński in the Editorial Board of Continentpl
dc.subject.enPolish national authors of Continentpl
dc.subject.enWiktor Woroszylskipl
dc.subject.enAndrzej Drawiczpl
dc.subject.enAdam Michnikpl
dc.subject.enthe slogan “For our freedom and yours”pl
dc.subject.enUkrainian threads in Continentpl
dc.subject.otherВладимир Максимовpl
dc.subject.otherрусский эмигрантский ежеквартальник „Континент”pl
dc.subject.otherсотрудничество польской эмигрантской „Культуры” и „Континента”pl
dc.subject.otherНаталья Горбаневская и Польшаpl
dc.subject.otherГедройцpl
dc.subject.otherЧапский и Херлинг-Грудзинский в редакции „Континента’pl
dc.subject.otherпольские национальные авторы „Континента”pl
dc.subject.otherВиктор Ворошильскийpl
dc.subject.otherАнджей Дравичpl
dc.subject.otherАдам Михникpl
dc.subject.otherлозунг „За нашу и вашу свободу”pl
dc.subject.otherукраинская тематика в „Континенте”pl
dc.subject.plWładimir Maksimowpl
dc.subject.plrosyjski emigracyjny kwartalnik „Kontynent”pl
dc.subject.plwspółpraca polskiej emigracyjnej „Kultury” z „Kontynentem”pl
dc.subject.plNatalia Gorbaniewska a Polskapl
dc.subject.plGiedroycpl
dc.subject.plCzapski i Herling-Grudziński w Radzie Redakcyjnej „Kontynentu”pl
dc.subject.plpolscy autorzy krajowi „Kontynentu”pl
dc.subject.plWiktor Woroszylskipl
dc.subject.plAndrzej Drawiczpl
dc.subject.plAdam Michnikpl
dc.subject.plhasło „Za wolność naszą i waszą”pl
dc.subject.plukraińskie wątki w „Kontynencie”pl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZ archipelagu na kontynent : polskie tropy Władimira Maksimowapl
dc.title.alternativeFrom the archipelago to the continent : polish traces of Vladimir Maksimovpl
dc.title.alternativeИз aрхипелага на kонтинент : по польским следам Владимира Максимоваpl
dc.title.alternativeIz arhipelaga na kontinent : po pol'skim sledam Vladimira Maksimovapl
dc.title.journalPrzegląd Rusycystycznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this article, I have attempted a synthetic analysis of the Polish threads in the editorial activity of Vladimir Maksimov (1930–1995) as head of the émigré quarterly Continent during the period of its publication in Paris (1974–1992). The main idea of Maksimov as editor was to create such a literary-political, and allegedly anti-communist, magazine in Western Europe, which would bring together people involved in the struggle for freedom throughout Eastern Europe in cooperation with Western Europe. Similar aims had already been pursued much earlier in Parisian Kultura – by Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudzinski, who, at Maksimov’s request, joined the international editorial board of Continent, remaining on it until his death, even when the editorial board was moved to Moscow from 1992 and handed over to Igor Vinogradov as editor. Meanwhile, Maksimov during the Paris period, supported since 1976 by Natalya Gorbanevskaya, also collaborated very willingly with Poles from the communist regime – Viktor Woroszylski, Adam Michnik, Andrzej Drawicz, Cardinal Stefan Wyszynski. Both Maksimov and Gorbanevskaya, as well as their Polish authors, saw it as a part of a common struggle “For our freedom and yours” – together with Ukrainians, Czechs, Slovaks, Lithuanians, and Hungarians. The overall aim of the above article was therefore to present this very important “Polish segment” in the history of the Russian Continent in exile.
dc.abstract.otherpl
В статье предпринята попытка синтетического анализа польских нитей редакционной деятельности Владимира Максимова (1930–1995) в качестве руководителя эмигрантского ежеквартального журнала „Континент” в период его выхода в Париже (1974–1992). Главным замыслом редактора Максимова было создание такого литературно-политического и антикоммунистического журнала в Западной Европе, который объединил бы людей, занимающихся борьбой за свободу всей Восточной Европы в сотрудничестве с Западной. Схожие цели ставили перед собой гораздо раньше в парижской «Культуре» Ежи Гедройц, Юзеф Чапский и Густав Херлинг-Грудзинский, которые по просьбе Максимова вошли в международную редакцию «Континента», оставаясь в ней до самой смерти, также когда с 1992 г. офис был переведен в Москву и передан Игорю Виноградову в качестве редактора. Между тем, в парижский период «Континента» Максимов, поддерживаемый с 1976 года Натальей Горбаневской, также охотно сотрудничал с поляками из Польской Народной Республики – Виктором Ворошильским, Адамом Михником, Анджеем Дравичем и кардиналом Стефаном Вышинским. И Максимов с Горбаневской, и их польские авторы рассматривали это как фрагмент общей борьбы за «нашу и вашу свободу» – вместе с украинцами, чехами, словаками, литовцами и венграми. Таким образом, общая цель вышеупомянутой статьи состояла в том, чтобы представить этот очень важный «польский сегмент» в истории русского «Континента» в изгнании.
dc.abstract.plpl
W artykule podjąłem próbę syntetycznej analizy polskich wątków w działalności redaktorskiej Władimira Maksimowa (1930–1995) jako szefa emigracyjnego kwartalnika „Kontynent” w okresie jego wydawania w Paryżu (1974–1992). Zamysłem głównym redaktora Maksimowa było stworzenie takiego literacko-politycznego, a zarazem antykomunistycznego czasopisma w Europie Zachodniej, które łączyłoby w sobie ludzi zaangażowanych w walce wolność w całej Europie Wschodniej we współpracy z Europą Zachodnią. Podobne cele stawiali sobie już dużo wcześniej w paryskiej „Kulturze” – Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, którzy na prośbę Maksimowa weszli do międzynarodowej Rady Redakcyjnej „Kontynentu”, pozostając w jej składzie aż do śmierci, również i wtedy, gdy redakcja od 1992 roku została przeniesiona do Moskwy i przekazana w ręce Igora Winogradowa jako redaktora. Tymczasem Maksimow w okresie paryskim, wspierany od 1976 roku przez Natalię Gorbaniewską, współpracował również bardzo chętnie Polakami z PRL-u – Wiktorem Woroszylskim, Adamem Michnikiem, Andrzejem Drawiczem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Zarówno Maksimow z Gorbaniewską, jak ich polscy autorzy traktowali są współpracę jako istotny fragment wspólnej walki o „wolność naszą i waszą” – wespół z Ukraińcami, Czechami, Słowakami, Litwinami, Węgrami. Ogólnym celem powyższego artykułu było więc przedstawienie tego właśnie bardzo ważnego „polskiego segmentu” w historii rosyjskiego „Kontynentu” na emigracji.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Przebinda, Grzegorz - 131560
dc.date.accessionpl
2023-11-24
dc.date.accessioned
2023-11-30T19:07:34Z
dc.date.available
2023-11-30T19:07:34Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. na str.167-169. Nieaktywny nr DOI 10.31261/pr.15708
dc.description.numberpl
4 (184)
dc.description.physicalpl
144-169
dc.description.publicationpl
1,56
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
0137-298X
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/323894
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/15708
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Przebinda, Grzegorz: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Vladimir Maksimov
dc.subject.enpl
Russian émigré quarterly Continent
dc.subject.enpl
cooperation between the Polish émigré Kultura and Continent
dc.subject.enpl
Natalia Gorbanevskaya and Poland
dc.subject.enpl
Giedroyc
dc.subject.enpl
Czapski and Herling-Grudziński in the Editorial Board of Continent
dc.subject.enpl
Polish national authors of Continent
dc.subject.enpl
Wiktor Woroszylski
dc.subject.enpl
Andrzej Drawicz
dc.subject.enpl
Adam Michnik
dc.subject.enpl
the slogan “For our freedom and yours”
dc.subject.enpl
Ukrainian threads in Continent
dc.subject.otherpl
Владимир Максимов
dc.subject.otherpl
русский эмигрантский ежеквартальник „Континент”
dc.subject.otherpl
сотрудничество польской эмигрантской „Культуры” и „Континента”
dc.subject.otherpl
Наталья Горбаневская и Польша
dc.subject.otherpl
Гедройц
dc.subject.otherpl
Чапский и Херлинг-Грудзинский в редакции „Континента’
dc.subject.otherpl
польские национальные авторы „Континента”
dc.subject.otherpl
Виктор Ворошильский
dc.subject.otherpl
Анджей Дравич
dc.subject.otherpl
Адам Михник
dc.subject.otherpl
лозунг „За нашу и вашу свободу”
dc.subject.otherpl
украинская тематика в „Континенте”
dc.subject.plpl
Władimir Maksimow
dc.subject.plpl
rosyjski emigracyjny kwartalnik „Kontynent”
dc.subject.plpl
współpraca polskiej emigracyjnej „Kultury” z „Kontynentem”
dc.subject.plpl
Natalia Gorbaniewska a Polska
dc.subject.plpl
Giedroyc
dc.subject.plpl
Czapski i Herling-Grudziński w Radzie Redakcyjnej „Kontynentu”
dc.subject.plpl
polscy autorzy krajowi „Kontynentu”
dc.subject.plpl
Wiktor Woroszylski
dc.subject.plpl
Andrzej Drawicz
dc.subject.plpl
Adam Michnik
dc.subject.plpl
hasło „Za wolność naszą i waszą”
dc.subject.plpl
ukraińskie wątki w „Kontynencie”
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Z archipelagu na kontynent : polskie tropy Władimira Maksimowa
dc.title.alternativepl
From the archipelago to the continent : polish traces of Vladimir Maksimov
dc.title.alternativepl
Из aрхипелага на kонтинент : по польским следам Владимира Максимова
dc.title.alternativepl
Iz arhipelaga na kontinent : po pol'skim sledam Vladimira Maksimova
dc.title.journalpl
Przegląd Rusycystyczny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
2
Downloads
grzegorz_z_archipelagu_na_kontynent_2023.pdf
1