Wizje rewolucji i porządku porewolucyjnego XIX-wiecznych myślicieli anarchistycznych

master
dc.abstract.enThis work is devoted to the issue of revolution and post-revolutionary visions contained in the works of anarchist thinkers who were writing throughout the nineteenth century. The problem raised by the author due to the low popularity of anarchism has been relatively low described in Polish literature, therefore, when discussing particular concepts, source materials or foreign studies were often used. In the work, there have been critically discussed and compared the works of the following thinkers: John Godwin, Michał Bakunin, Max Stirner, Piotr Kropotkin, Georges Sorel, Errico Malatesta and Emma Goldman. The work is divided into 9 chapters, of which the first seven are about the biography and works of the above authors. Chapters 8 and 9 are a summary and comparison of the concepts mentioned. The main research tool is critical analysis of source materials and comparative analysis.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca została poświęcona zagadnieniu rewolucji i wizji porewolucyjnych zawartych w dziełach anarchistycznych myślicieli tworzących na przestrzeni XIX wieku. Podjęty problem w związku z niską popularnością anarchizmu został stosunkowo skromnie opisany w polskiej literaturze, dlatego przy omawianiu poszczególnych koncepcji często używane były materiały źródłowe lub opracowania zagraniczne. W pracy przeanalizowano i porównano dorobek następujących myślicieli: Johna Godwina, Michała Bakunina, Maxa Stirnera, Piotra Kropotkina, Georgesa Sorela, Errico Malatesty i Emmy Goldman. Praca została podzielona na 9 rozdziałów, z których pierwszych siedem traktuje o biografii i twórczości powyższych autorów. Rozdział 8 i 9 są podsumowaniem i porównaniem wymienionych koncepcji. Głównym narzędziem badawczym jest krytyczna analiza źródłowa i porównawcza.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.authorGałyga, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:25:07Z
dc.date.available2020-07-27T15:25:07Z
dc.date.submitted2018-09-11pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-122817-164418pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227232
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnarchism, revolution, social order, philosophy, leftist political thought, XIX century.pl
dc.subject.plAnarchizm, rewolucja, porządek społeczny, filozofia, lewicowa myśl polityczna, XIX wiek.pl
dc.titleWizje rewolucji i porządku porewolucyjnego XIX-wiecznych myślicieli anarchistycznychpl
dc.title.alternativeVisions of revolution and post-revolution order of 19th century anarchist thinkerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is devoted to the issue of revolution and post-revolutionary visions contained in the works of anarchist thinkers who were writing throughout the nineteenth century. The problem raised by the author due to the low popularity of anarchism has been relatively low described in Polish literature, therefore, when discussing particular concepts, source materials or foreign studies were often used. In the work, there have been critically discussed and compared the works of the following thinkers: John Godwin, Michał Bakunin, Max Stirner, Piotr Kropotkin, Georges Sorel, Errico Malatesta and Emma Goldman. The work is divided into 9 chapters, of which the first seven are about the biography and works of the above authors. Chapters 8 and 9 are a summary and comparison of the concepts mentioned. The main research tool is critical analysis of source materials and comparative analysis.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniu rewolucji i wizji porewolucyjnych zawartych w dziełach anarchistycznych myślicieli tworzących na przestrzeni XIX wieku. Podjęty problem w związku z niską popularnością anarchizmu został stosunkowo skromnie opisany w polskiej literaturze, dlatego przy omawianiu poszczególnych koncepcji często używane były materiały źródłowe lub opracowania zagraniczne. W pracy przeanalizowano i porównano dorobek następujących myślicieli: Johna Godwina, Michała Bakunina, Maxa Stirnera, Piotra Kropotkina, Georgesa Sorela, Errico Malatesty i Emmy Goldman. Praca została podzielona na 9 rozdziałów, z których pierwszych siedem traktuje o biografii i twórczości powyższych autorów. Rozdział 8 i 9 są podsumowaniem i porównaniem wymienionych koncepcji. Głównym narzędziem badawczym jest krytyczna analiza źródłowa i porównawcza.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.authorpl
Gałyga, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:25:07Z
dc.date.available
2020-07-27T15:25:07Z
dc.date.submittedpl
2018-09-11
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-122817-164418
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227232
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Anarchism, revolution, social order, philosophy, leftist political thought, XIX century.
dc.subject.plpl
Anarchizm, rewolucja, porządek społeczny, filozofia, lewicowa myśl polityczna, XIX wiek.
dc.titlepl
Wizje rewolucji i porządku porewolucyjnego XIX-wiecznych myślicieli anarchistycznych
dc.title.alternativepl
Visions of revolution and post-revolution order of 19th century anarchist thinkers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
2
Wroclaw
2
Szczecin
1
Wieruszow
1

No access

No Thumbnail Available