Porównanie pozycji ustrojowej prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej

master
dc.abstract.enThe subject of the master thesis is to compare the political position of the presidents of the Republic of Poland and the Italian Republic. Both Poland and Italy are among the group of countries with parliamentary - cabinet model of governance, but this does not mean that the position of the head of the state is identical in the light of both Constitutions. In my thesis I focused mainly on finding the similarities and differences in the president's position in those countries, proving that often subtle differences can have a big impact on the range of activities that the person elected to the office of a president can do. In my thesis I wrote about the most popular models of governments in the world (chapter I), the President of Poland constitutional position (chapter II), the President of Italy constitutional position (chapter III) and I also made synthetic comparison of both regulations (chapter IV). I am convinced that reading my thesis will give the reader possibility to find his own opinion about both regulations and perceive in them both advantages and disadvantages.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem mojej pracy magisterskiej jest porównanie pozycji ustrojowej prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej. Zarówno Polska jak i Włochy zaliczane są do grona państw o parlamentarno – gabinetowym modelu rządów, nie jest to jednak równoznaczne z identyczną pozycją głowy państwa w świetle obu Konstytucji. W swojej pracy skupiłam się właśnie na znalezieniu różnic i podobieństw ukształtowania pozycji prezydenta w omawianych państwach, udowadniając, że często subtelne różnice mogą mieć duży wpływ na zakres działań, które osoba piastująca urząd prezydenta może podejmować. Do wniosków końcowych prowadzi uprzednie omówienie najpopularniejszych modelów rządów na świecie (rozdział I), pozycji ustrojowej prezydenta Polski (rozdział II) i odpowiednio – prezydenta Włoch (rozdział III) a także syntetyczne porównanie obu regulacji (rozdział IV). Jestem przekonana, że lektura mojej pracy dostarczy czytelnikowi wystarczającej ilości informacji do wyrobienia sobie własnej opinii na temat obu regulacji i dostrzeżenia w nich zarówno zalet jak i wad.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.authorTargosz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.contributor.reviewerKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:10:34Z
dc.date.available2020-07-26T12:10:34Z
dc.date.submitted2015-06-20pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-95203-130568pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202723
dc.languagepolpl
dc.subject.enpresident Poland Italy comparision positionpl
dc.subject.plPrezydent Polska Włochy porównanie pozycjapl
dc.titlePorównanie pozycji ustrojowej prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiejpl
dc.title.alternativeComparison of the constitutional position of presidents of the Republic of Poland and the Italian Republicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master thesis is to compare the political position of the presidents of the Republic of Poland and the Italian Republic. Both Poland and Italy are among the group of countries with parliamentary - cabinet model of governance, but this does not mean that the position of the head of the state is identical in the light of both Constitutions. In my thesis I focused mainly on finding the similarities and differences in the president's position in those countries, proving that often subtle differences can have a big impact on the range of activities that the person elected to the office of a president can do. In my thesis I wrote about the most popular models of governments in the world (chapter I), the President of Poland constitutional position (chapter II), the President of Italy constitutional position (chapter III) and I also made synthetic comparison of both regulations (chapter IV). I am convinced that reading my thesis will give the reader possibility to find his own opinion about both regulations and perceive in them both advantages and disadvantages.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem mojej pracy magisterskiej jest porównanie pozycji ustrojowej prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej. Zarówno Polska jak i Włochy zaliczane są do grona państw o parlamentarno – gabinetowym modelu rządów, nie jest to jednak równoznaczne z identyczną pozycją głowy państwa w świetle obu Konstytucji. W swojej pracy skupiłam się właśnie na znalezieniu różnic i podobieństw ukształtowania pozycji prezydenta w omawianych państwach, udowadniając, że często subtelne różnice mogą mieć duży wpływ na zakres działań, które osoba piastująca urząd prezydenta może podejmować. Do wniosków końcowych prowadzi uprzednie omówienie najpopularniejszych modelów rządów na świecie (rozdział I), pozycji ustrojowej prezydenta Polski (rozdział II) i odpowiednio – prezydenta Włoch (rozdział III) a także syntetyczne porównanie obu regulacji (rozdział IV). Jestem przekonana, że lektura mojej pracy dostarczy czytelnikowi wystarczającej ilości informacji do wyrobienia sobie własnej opinii na temat obu regulacji i dostrzeżenia w nich zarówno zalet jak i wad.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.authorpl
Targosz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:10:34Z
dc.date.available
2020-07-26T12:10:34Z
dc.date.submittedpl
2015-06-20
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-95203-130568
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202723
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
president Poland Italy comparision position
dc.subject.plpl
Prezydent Polska Włochy porównanie pozycja
dc.titlepl
Porównanie pozycji ustrojowej prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej
dc.title.alternativepl
Comparison of the constitutional position of presidents of the Republic of Poland and the Italian Republic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Szczucin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available