Czy poezją można zarządzać w kontekście nowych mediów?

master
dc.abstract.enThe main goal of this work is to verify whether poetry can be managed with social media. Another goal was to answer the question, if this rather conservative field of literature is fitting for modern social media and visual trends. While writing this thesis current state of this research was verified. For the sake of this thesis a special project "Liryczna Grafika" was created. The thesis consists of four parts. First part, theoretical, defines chosen methodology and tools that were used. Second part, also theoretical, describes media and visual trends that poetry is facing today, defines contemporary poetry, the issue of problematic periodization, as well as different social phenomena related to it. Next part is dedicated to research itself. In this part the aspect of poetry management has been analyzed through different events and festivals. In the end of the third part the is located the interview with mr. Michał Zabłocki. Last part is dedicated to detailed analytics of the work of the portal "Liryczna Grafika" - it's concepts, reasons behind starting the project, as well as the results of six months' investigation. In addition there was displayed the growth analysis of the portal and definition of the "gatekeeper’s" role. It appeared that all hypothesises enlisted in this work were confirmed. It was possible to solve the research problem with persistent work and creation of "Liryczna Grafika". Additional input was provided by analysis of aforementioned research taking these issues .In this work it has been shown that poetry creates different social, artistic and marketing possibilities. Because of the graphics that were used, I was able to reach my target audience. It has been proven that portal has gathered people that are not only interested in supporting my work, but also in supporting each other (for example, through debates). However, the most important argument that proves the importance of contemporary poetry management is the comments from portal followers.A report, generated by SoTrender, positive feedback and constantly growing number of followers allows me state that I have fulfilled the tasks presented to me by "Liryczna Grafika". This report gives in-depth analysis of my activities as page administrator, and users' activity and segmentation of followers based on their age and gender. It also gives insights on reached goals and milestones. Full report confirms my constant dedicated work. The innovative part of this research is defined in the term "poetry management". I'm aware that the subject is somewhat controversial, however, in spite of contemporary media, it finds its own confirmation.To summarize, I would say that poetry could be managed. It is hoped that the aforementioned portal would be a great confirmation of that thesis and will be an example for others. In my opinion, literature has a huge potential that must be skilfully used in order to reach desired goals. For this matter, "Liryczna Grafika" has become my guide in reaching my Master’s degree goal.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy było sprawdzenie czy poezją współczesną można zarządzać w kontekście nowych mediów. Równocześnie starałam się odpowiedzieć na pytanie czy ta, dość konserwatywna jednak, dziedzina literatury jest dostosowana do współczesnych mediów i wizualnych trendów. W trakcie pisania pracy weryfikowałam stan i aktualność badań, które podejmują tę obszerną tematykę. Fundamentem pracy jest analiza stworzonego, na potrzeby tej pracy, autorskiego portalu poetyckiego - "Liryczna Grafika". Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział jest stricte teoretyczny. Przedstawione zostają hipotezy zawarte w pracy oraz uzasadnienie wyboru metodologii badawczej i stosowanych narzędzi. Rozdział drugi ma również charakter teoretyczny. Zostają w nim opisane trendy medialne i wizualne, przed którymi została postawiona poezja. Dalej zajmuję się definicją poezji współczesnej, kwestią problematycznej periodyzacji oraz różnych zjawisk towarzyszących temu zagadnieniu. Następny rozdział poświęcony jest bardziej badawczym aspektom. W tej części analizuję aspekt zarządzania poezją poprzez różnego typu wydarzenia i festiwale. Na końcu tego rozdziału znajduje się wywiad, który przeprowadziłam z panem Michałem Zabłockim. Ostatnia część pracy poświęcona jest wnikliwej analizie działania portalu "Liryczna Grafika" - jego koncepcji, założeniom towarzyszącym stworzeniu autorskiego projektu oraz jakie wnioski uzyskałam w trakcie 6 miesięcznych badań. Dodatkowo przedstawiona jest tutaj operacjonalizacja danych wzrostu zasięgu portalu oraz opis roli "gatekeepera". W toku pracy okazało się, że wszystkie postawione przeze mnie hipotezy badawcze potwierdziły się. Problem badawczy został rozwiązany dzięki konsekwentnym działaniom, które poskutkowały rozwojem "Lirycznej Grafiki". Dodatkowy analityczny wkład do pracy przyniosły przeprowadzone analizy stanu badań podejmujących tę problematykę. Wykazałam w pracy, że działania z poezją stwarzają różnorodne możliwości społeczne, artystyczne, rozrywkowe i marketingowe. Dzięki swoim lirycznym grafikom docierałam do swojej grupy docelowej. Sprawiłam, że stworzyła się na portalu społeczność, która nie tylko wspierała moje działania, ale i siebie nawzajem m.in. podczas debiutów. Najważniejszym jednak dla mnie argumentem, który potwierdza tezę o możliwości zarządzania poezji w nowych mediach, są wiadomości od fanów portalu. Wygenerowany raport (z serwisu SoTrender), pozytywny feedback i ciągle rosnąca ilość fanów na stronie pozwala mi stwierdzić, że sprostałam zadaniu jakie otworzyła przede mną "Liryczna Grafika". Raport pozwala bardzo szczegółowo zanalizować i zweryfikować wszystkie moje działania jako administratora, reakcje i aktywności użytkowników oraz klasyfikacja fanów na podstawie dominującego wieku i płci. Sprawozdanie również zwraca uwaga na dokonywane przeze mnie postępy i osiągane zasięgi. Innowacyjność podejścia badawczego zawiera się w formule "zarządzania poezją". Wiem, że jest to kontrowersyjne podejście, lecz w kontekście nowych mediów, które badam, znajduje swoje potwierdzenie w przedstawionej pracy.Reasumując mogę stwierdzić, że poezją można zarządzać. Mam nadzieję, że stworzony przeze mnie portal obroni tę tezę i będzie, może nie w dosłownie tego słowa znaczeniu, archetypem w podejmowaniu innowacyjnych działań służących do propagowania poezji. Literatura, moim zdaniem, posiada w sobie wielki potencjał, którego trzeba umiejętnie wykorzystać, by osiągnąć założone przez siebie cele. Dla mnie, w tym kontekście, "Liryczna Grafika" stanowiła drogę do osiągnięcia swojego magisterskiego planu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzak, Henrykpl
dc.contributor.authorKlimczak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietrzak, Henrykpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:45:31Z
dc.date.available2020-07-26T20:45:31Z
dc.date.submitted2016-07-13pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-104059-200176pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210509
dc.languagepolpl
dc.subject.enINNOVATION, MANAGEMENT, POETRY, PORTAL, SOCIAL MEDIA.pl
dc.subject.plINNOWACYJNOŚĆ, POEZJA, PORTAL, SOCIAL MEDIA, ZARZĄDZANIEpl
dc.titleCzy poezją można zarządzać w kontekście nowych mediów?pl
dc.title.alternativeCan poetry be managed in the context of new media?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of this work is to verify whether poetry can be managed with social media. Another goal was to answer the question, if this rather conservative field of literature is fitting for modern social media and visual trends. While writing this thesis current state of this research was verified. For the sake of this thesis a special project "Liryczna Grafika" was created. The thesis consists of four parts. First part, theoretical, defines chosen methodology and tools that were used. Second part, also theoretical, describes media and visual trends that poetry is facing today, defines contemporary poetry, the issue of problematic periodization, as well as different social phenomena related to it. Next part is dedicated to research itself. In this part the aspect of poetry management has been analyzed through different events and festivals. In the end of the third part the is located the interview with mr. Michał Zabłocki. Last part is dedicated to detailed analytics of the work of the portal "Liryczna Grafika" - it's concepts, reasons behind starting the project, as well as the results of six months' investigation. In addition there was displayed the growth analysis of the portal and definition of the "gatekeeper’s" role. It appeared that all hypothesises enlisted in this work were confirmed. It was possible to solve the research problem with persistent work and creation of "Liryczna Grafika". Additional input was provided by analysis of aforementioned research taking these issues .In this work it has been shown that poetry creates different social, artistic and marketing possibilities. Because of the graphics that were used, I was able to reach my target audience. It has been proven that portal has gathered people that are not only interested in supporting my work, but also in supporting each other (for example, through debates). However, the most important argument that proves the importance of contemporary poetry management is the comments from portal followers.A report, generated by SoTrender, positive feedback and constantly growing number of followers allows me state that I have fulfilled the tasks presented to me by "Liryczna Grafika". This report gives in-depth analysis of my activities as page administrator, and users' activity and segmentation of followers based on their age and gender. It also gives insights on reached goals and milestones. Full report confirms my constant dedicated work. The innovative part of this research is defined in the term "poetry management". I'm aware that the subject is somewhat controversial, however, in spite of contemporary media, it finds its own confirmation.To summarize, I would say that poetry could be managed. It is hoped that the aforementioned portal would be a great confirmation of that thesis and will be an example for others. In my opinion, literature has a huge potential that must be skilfully used in order to reach desired goals. For this matter, "Liryczna Grafika" has become my guide in reaching my Master’s degree goal.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy było sprawdzenie czy poezją współczesną można zarządzać w kontekście nowych mediów. Równocześnie starałam się odpowiedzieć na pytanie czy ta, dość konserwatywna jednak, dziedzina literatury jest dostosowana do współczesnych mediów i wizualnych trendów. W trakcie pisania pracy weryfikowałam stan i aktualność badań, które podejmują tę obszerną tematykę. Fundamentem pracy jest analiza stworzonego, na potrzeby tej pracy, autorskiego portalu poetyckiego - "Liryczna Grafika". Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział jest stricte teoretyczny. Przedstawione zostają hipotezy zawarte w pracy oraz uzasadnienie wyboru metodologii badawczej i stosowanych narzędzi. Rozdział drugi ma również charakter teoretyczny. Zostają w nim opisane trendy medialne i wizualne, przed którymi została postawiona poezja. Dalej zajmuję się definicją poezji współczesnej, kwestią problematycznej periodyzacji oraz różnych zjawisk towarzyszących temu zagadnieniu. Następny rozdział poświęcony jest bardziej badawczym aspektom. W tej części analizuję aspekt zarządzania poezją poprzez różnego typu wydarzenia i festiwale. Na końcu tego rozdziału znajduje się wywiad, który przeprowadziłam z panem Michałem Zabłockim. Ostatnia część pracy poświęcona jest wnikliwej analizie działania portalu "Liryczna Grafika" - jego koncepcji, założeniom towarzyszącym stworzeniu autorskiego projektu oraz jakie wnioski uzyskałam w trakcie 6 miesięcznych badań. Dodatkowo przedstawiona jest tutaj operacjonalizacja danych wzrostu zasięgu portalu oraz opis roli "gatekeepera". W toku pracy okazało się, że wszystkie postawione przeze mnie hipotezy badawcze potwierdziły się. Problem badawczy został rozwiązany dzięki konsekwentnym działaniom, które poskutkowały rozwojem "Lirycznej Grafiki". Dodatkowy analityczny wkład do pracy przyniosły przeprowadzone analizy stanu badań podejmujących tę problematykę. Wykazałam w pracy, że działania z poezją stwarzają różnorodne możliwości społeczne, artystyczne, rozrywkowe i marketingowe. Dzięki swoim lirycznym grafikom docierałam do swojej grupy docelowej. Sprawiłam, że stworzyła się na portalu społeczność, która nie tylko wspierała moje działania, ale i siebie nawzajem m.in. podczas debiutów. Najważniejszym jednak dla mnie argumentem, który potwierdza tezę o możliwości zarządzania poezji w nowych mediach, są wiadomości od fanów portalu. Wygenerowany raport (z serwisu SoTrender), pozytywny feedback i ciągle rosnąca ilość fanów na stronie pozwala mi stwierdzić, że sprostałam zadaniu jakie otworzyła przede mną "Liryczna Grafika". Raport pozwala bardzo szczegółowo zanalizować i zweryfikować wszystkie moje działania jako administratora, reakcje i aktywności użytkowników oraz klasyfikacja fanów na podstawie dominującego wieku i płci. Sprawozdanie również zwraca uwaga na dokonywane przeze mnie postępy i osiągane zasięgi. Innowacyjność podejścia badawczego zawiera się w formule "zarządzania poezją". Wiem, że jest to kontrowersyjne podejście, lecz w kontekście nowych mediów, które badam, znajduje swoje potwierdzenie w przedstawionej pracy.Reasumując mogę stwierdzić, że poezją można zarządzać. Mam nadzieję, że stworzony przeze mnie portal obroni tę tezę i będzie, może nie w dosłownie tego słowa znaczeniu, archetypem w podejmowaniu innowacyjnych działań służących do propagowania poezji. Literatura, moim zdaniem, posiada w sobie wielki potencjał, którego trzeba umiejętnie wykorzystać, by osiągnąć założone przez siebie cele. Dla mnie, w tym kontekście, "Liryczna Grafika" stanowiła drogę do osiągnięcia swojego magisterskiego planu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzak, Henryk
dc.contributor.authorpl
Klimczak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzak, Henryk
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:45:31Z
dc.date.available
2020-07-26T20:45:31Z
dc.date.submittedpl
2016-07-13
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-104059-200176
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210509
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INNOVATION, MANAGEMENT, POETRY, PORTAL, SOCIAL MEDIA.
dc.subject.plpl
INNOWACYJNOŚĆ, POEZJA, PORTAL, SOCIAL MEDIA, ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Czy poezją można zarządzać w kontekście nowych mediów?
dc.title.alternativepl
Can poetry be managed in the context of new media?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Gniezno
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available