Klimat organizacyjny a typy zachowań i przeżyć w pracy pielęgniarek oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

master
dc.abstract.enIntroduction: The term organizational climate is understood as the predominant type of atmosphere that prevails in the organizational environment at various levels. It is often identified with organizational culture as its manifestation. The organizational climate can influence the types of behavior and experiences at work. There are 4 fixed types of work-related behavior and experiences that vary significantly in many respectsAim of the study: The aim of the study was to determine the relationship between the organizational climate and types of behavior and experiences of the nursing stuff in the Intensive Therapy and Anesthesiology Department. Materials and methods: The study included 100 nurses working in the Intensive Care and Anaesthesiology Unit in one of Krakow's hospitals. The study used the AVEM questionnaire, a shortened version of the questionnaire for measuring the organizational climate of L. Rosenstiel and R. Boegel (adapted by K. Durniat) and the author's questionnaire containing information on socio-demographic data and the workplace.Results: The respondents assessed the overall level of the climate as high enought (173.20 points, SD= 10.50), indicating at the same time a very low level of the organizational climate in the context of promotion and development (1-3 sten) and average in the context of communication (4-6 sten) . The type of behavior S (50%) and type G (47%) dominated among the respondents. Nurses with a master's degree more often represented type S (61.9%; p = 0.1283), and those with a bachelor's degree - type G (55.2%; p = 0.1283). Nursing staff who displayed the B / A risk behavior type low assessed the quality of the organizational climate in the workplace (153.33 points; p = 0.0824).Conclusions: According to the surveyed nursing staff, the organizational climate of the workplace was highly rated. The types of behaviors and experiences that dominated among the surveyed nursing personnel were type S - economical and type G - healthy. Nurses who experienced success and job satisfaction, who were satisfied with their lives, rated the organizational climate higher.Keywords: organizational climate, types of behavior and experiences at work, nurse.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Przez pojęcie klimatu organizacyjnego rozumie się przeważający typ atmosfery, jaka panuje w środowisku organizacyjnym, na różnych szczeblach. Często jest utożsamiany z kulturą organizacyjną jako jej przejaw. Klimat organizacyjny może wpływać na typy zachowań i przeżyć w pracy zawodowej. Istnieją 4 stałe typy zachowań i przeżyć związanych z pracą, które są znacząco zróżnicowane w wielu aspektach.Cel pracy: Celem pracy było określenie związku pomiędzy klimatem organizacyjnym a typami zachowań i przeżyć personelu pielęgniarskiego oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.Materiały i metody: Badaniem objęto 100 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w jednym z krakowskich szpitali. W pracy wykorzystano Kwestionariusz AVEM, skróconą wersję Kwestionariusza do pomiaru Klimatu Organizacyjnego L. Rosenstiela i R. Boegela (adaptacja K. Durniat) oraz kwestionariusz autorski zawierający informacje dotyczące danych społeczno-demograficznych i miejsca pracy.Wyniki: Ogólny poziom klimatu badani ocenili wysoko (173,20 pkt., SD=10,50), wskazując jednocześnie na bardzo niski poziom klimatu organizacyjnego w kontekście awansu i rozwoju (1-3 sten) oraz przeciętny w kontekście komunikacji (4-6 sten). Wśród badanych dominował typ zachowań S (50%) i typ zachowań G (47%). Pielęgniarki z wykształceniem magisterskim reprezentowały częściej typ S (61,9%; p=0,1283), a z wykształceniem licencjackim – typ G (55,2%; p=0,1283). Personel pielęgniarski, który przejawiał typ zachowań ryzykownych B/A nisko ocenił jakość klimatu organizacyjnego w miejscu pracy (153,33 pkt.; p=0,0824). Wnioski: Zdaniem badanego personelu pielęgniarskiego klimat organizacyjny miejsca pracy został oceniony wysoko. Typami zachowań i przeżyć, które dominowały wśród badanego personelu pielęgniarskiego był typ S – oszczędnościowy oraz typ G – zdrowy. Pielęgniarki odczuwające sukces i satysfakcję zawodową, zadowolone z życia wyżej oceniały klimat organizacyjnypl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiskorz, Anna - 133162 pl
dc.contributor.authorAdamczyk, Soniapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiskorz, Anna - 133162 pl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.date.accessioned2022-09-28T21:49:40Z
dc.date.available2022-09-28T21:49:40Z
dc.date.submitted2022-09-28pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-162374-295321pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300445
dc.languagepolpl
dc.subject.enorganizational climate, types of behavior and experiences at work, nurse.pl
dc.subject.plklimat organizacyjny, typy zachowań i przeżyć w pracy, pielęgniarka.pl
dc.titleKlimat organizacyjny a typy zachowań i przeżyć w pracy pielęgniarek oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologiipl
dc.title.alternativeOrganizational climate and types of behavior and experiences in the work of nurses in the Intensive Care and Anaesthesiology Unitpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The term organizational climate is understood as the predominant type of atmosphere that prevails in the organizational environment at various levels. It is often identified with organizational culture as its manifestation. The organizational climate can influence the types of behavior and experiences at work. There are 4 fixed types of work-related behavior and experiences that vary significantly in many respectsAim of the study: The aim of the study was to determine the relationship between the organizational climate and types of behavior and experiences of the nursing stuff in the Intensive Therapy and Anesthesiology Department. Materials and methods: The study included 100 nurses working in the Intensive Care and Anaesthesiology Unit in one of Krakow's hospitals. The study used the AVEM questionnaire, a shortened version of the questionnaire for measuring the organizational climate of L. Rosenstiel and R. Boegel (adapted by K. Durniat) and the author's questionnaire containing information on socio-demographic data and the workplace.Results: The respondents assessed the overall level of the climate as high enought (173.20 points, SD= 10.50), indicating at the same time a very low level of the organizational climate in the context of promotion and development (1-3 sten) and average in the context of communication (4-6 sten) . The type of behavior S (50%) and type G (47%) dominated among the respondents. Nurses with a master's degree more often represented type S (61.9%; p = 0.1283), and those with a bachelor's degree - type G (55.2%; p = 0.1283). Nursing staff who displayed the B / A risk behavior type low assessed the quality of the organizational climate in the workplace (153.33 points; p = 0.0824).Conclusions: According to the surveyed nursing staff, the organizational climate of the workplace was highly rated. The types of behaviors and experiences that dominated among the surveyed nursing personnel were type S - economical and type G - healthy. Nurses who experienced success and job satisfaction, who were satisfied with their lives, rated the organizational climate higher.Keywords: organizational climate, types of behavior and experiences at work, nurse.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Przez pojęcie klimatu organizacyjnego rozumie się przeważający typ atmosfery, jaka panuje w środowisku organizacyjnym, na różnych szczeblach. Często jest utożsamiany z kulturą organizacyjną jako jej przejaw. Klimat organizacyjny może wpływać na typy zachowań i przeżyć w pracy zawodowej. Istnieją 4 stałe typy zachowań i przeżyć związanych z pracą, które są znacząco zróżnicowane w wielu aspektach.Cel pracy: Celem pracy było określenie związku pomiędzy klimatem organizacyjnym a typami zachowań i przeżyć personelu pielęgniarskiego oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.Materiały i metody: Badaniem objęto 100 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w jednym z krakowskich szpitali. W pracy wykorzystano Kwestionariusz AVEM, skróconą wersję Kwestionariusza do pomiaru Klimatu Organizacyjnego L. Rosenstiela i R. Boegela (adaptacja K. Durniat) oraz kwestionariusz autorski zawierający informacje dotyczące danych społeczno-demograficznych i miejsca pracy.Wyniki: Ogólny poziom klimatu badani ocenili wysoko (173,20 pkt., SD=10,50), wskazując jednocześnie na bardzo niski poziom klimatu organizacyjnego w kontekście awansu i rozwoju (1-3 sten) oraz przeciętny w kontekście komunikacji (4-6 sten). Wśród badanych dominował typ zachowań S (50%) i typ zachowań G (47%). Pielęgniarki z wykształceniem magisterskim reprezentowały częściej typ S (61,9%; p=0,1283), a z wykształceniem licencjackim – typ G (55,2%; p=0,1283). Personel pielęgniarski, który przejawiał typ zachowań ryzykownych B/A nisko ocenił jakość klimatu organizacyjnego w miejscu pracy (153,33 pkt.; p=0,0824). Wnioski: Zdaniem badanego personelu pielęgniarskiego klimat organizacyjny miejsca pracy został oceniony wysoko. Typami zachowań i przeżyć, które dominowały wśród badanego personelu pielęgniarskiego był typ S – oszczędnościowy oraz typ G – zdrowy. Pielęgniarki odczuwające sukces i satysfakcję zawodową, zadowolone z życia wyżej oceniały klimat organizacyjny
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piskorz, Anna - 133162
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Sonia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piskorz, Anna - 133162
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.date.accessioned
2022-09-28T21:49:40Z
dc.date.available
2022-09-28T21:49:40Z
dc.date.submittedpl
2022-09-28
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-162374-295321
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300445
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organizational climate, types of behavior and experiences at work, nurse.
dc.subject.plpl
klimat organizacyjny, typy zachowań i przeżyć w pracy, pielęgniarka.
dc.titlepl
Klimat organizacyjny a typy zachowań i przeżyć w pracy pielęgniarek oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
dc.title.alternativepl
Organizational climate and types of behavior and experiences in the work of nurses in the Intensive Care and Anaesthesiology Unit
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Miejsce Piastowe
3
Poznan
2
Jasienica Rosielna
1
Lubartów
1
Lublin
1
Sucha Beskidzka
1

No access

No Thumbnail Available
Collections