Powstawanie fałszywych wspomnień w pamięci krótkotrwałej w zależności od stylu poznawczego, rodzaju bodźca leksykalnego oraz pory dnia.

master
dc.abstract.enThe aim of the experiment was to investigate the effect of cognitive style, time of day and the type of lexical stimulus on the formation of false memories in the short-term memory. From the 75 people who took part in the experiment, analyzed the results of 28 patients who were identified as dependent on the perceptual field and the results of 28 patients with a tendency to be independent of the perceptual field were analyzed.The experiment has been prepared in accordance with the Deese - Roediger – McDermott paradigm (DRM), research material were sets of six words with semantic and phonological similarity, as distractors used pictures of emotional charge from The International Affective Picture System (IAPS). Test sessions were held in the morning and evening, at an interval of at least 24 hours and not more than seven days. The results of the statistical analysis of the collected data showed that cognitive style did not affect significantly the number of false memories in short-term memory. Observed differences in the amounts of false memories depending on the time of day, however, analysis of variance with repeated measurements showed that there was no interactive effect of time of day, cognitive style and the type of stimulus to the number of false memories in short-term memory. However, there was a tendency to the formation of fewer false memories in people with style independent of the perceptual field, during the morning in the case of semantically related words.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie wpływu stylu poznawczego, pory dnia oraz rodzaju bodźca leksykalnego na powstawanie fałszywych wspomnień w pamięci krótkotrwałej. Spośród 75 osób, które wzięły udział w eksperymencie, analizie poddano wyniki 28 osób, które zostały określone jako zależne od pola percepcyjnego oraz wyniki 28 osób z tendencją do niezależności od pola percepcyjnego. Eksperyment został przygotowany zgodnie z paradygmatem Deese - Roediger – McDermott (DRM), materiał badawczy stanowiły sześcioelementowe zestawy słów o podobieństwie semantycznym oraz fonologicznym, jako dystraktory wykorzystano zdjęcia o ładunku emocjonalnym pochodzące z zestawu The International Affective Picture System (IAPS). Sesje badawcze odbywały się rano i wieczorem, w odstępie co najmniej 24 godzin i nie większym niż 7 dni.Wyniki analizy statystycznej zebranych danych pokazały, że styl poznawczy nie wpłynął istotnie na ilość fałszywych wspomnień w pamięci krótkoterminowej. Zaobserwowano różnice w ilościach false memories w zależności od pory dnia, jednak analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami pokazała, iż w eksperymencie nie zaobserwowano interakcyjnego wpływu pory dnia, stylu poznawczego oraz rodzaju bodźca na ilość fałszywych wspomnień w pamięci krótkoterminowej. Zaobserwować można jednak pewną tendencję do powstawania mniejszej ilości fałszywych wspomnień u osób o stylu niezależnym od pola percepcyjnego, w porze porannej w przypadku słów powiązanych semantycznie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorFąfrowicz, Magdalena - 127888 pl
dc.contributor.authorPomierna, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFąfrowicz, Magdalena - 127888 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:07:25Z
dc.date.available2020-07-25T04:07:25Z
dc.date.submitted2014-10-29pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-90448-114301pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198705
dc.languagepolpl
dc.subject.enshort-term memory, false memories, DRM paradigm, field dependence/independencepl
dc.subject.plpamięć krótkotrwała, fałszywe wspomnienia, paradygmat DRM, zależność/niezależność od pola percepcyjnegopl
dc.titlePowstawanie fałszywych wspomnień w pamięci krótkotrwałej w zależności od stylu poznawczego, rodzaju bodźca leksykalnego oraz pory dnia.pl
dc.title.alternativeFalse memories formation in short – term memory depending on cognitive style, type of lexical stimulus and time of the day.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the experiment was to investigate the effect of cognitive style, time of day and the type of lexical stimulus on the formation of false memories in the short-term memory. From the 75 people who took part in the experiment, analyzed the results of 28 patients who were identified as dependent on the perceptual field and the results of 28 patients with a tendency to be independent of the perceptual field were analyzed.The experiment has been prepared in accordance with the Deese - Roediger – McDermott paradigm (DRM), research material were sets of six words with semantic and phonological similarity, as distractors used pictures of emotional charge from The International Affective Picture System (IAPS). Test sessions were held in the morning and evening, at an interval of at least 24 hours and not more than seven days. The results of the statistical analysis of the collected data showed that cognitive style did not affect significantly the number of false memories in short-term memory. Observed differences in the amounts of false memories depending on the time of day, however, analysis of variance with repeated measurements showed that there was no interactive effect of time of day, cognitive style and the type of stimulus to the number of false memories in short-term memory. However, there was a tendency to the formation of fewer false memories in people with style independent of the perceptual field, during the morning in the case of semantically related words.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie wpływu stylu poznawczego, pory dnia oraz rodzaju bodźca leksykalnego na powstawanie fałszywych wspomnień w pamięci krótkotrwałej. Spośród 75 osób, które wzięły udział w eksperymencie, analizie poddano wyniki 28 osób, które zostały określone jako zależne od pola percepcyjnego oraz wyniki 28 osób z tendencją do niezależności od pola percepcyjnego. Eksperyment został przygotowany zgodnie z paradygmatem Deese - Roediger – McDermott (DRM), materiał badawczy stanowiły sześcioelementowe zestawy słów o podobieństwie semantycznym oraz fonologicznym, jako dystraktory wykorzystano zdjęcia o ładunku emocjonalnym pochodzące z zestawu The International Affective Picture System (IAPS). Sesje badawcze odbywały się rano i wieczorem, w odstępie co najmniej 24 godzin i nie większym niż 7 dni.Wyniki analizy statystycznej zebranych danych pokazały, że styl poznawczy nie wpłynął istotnie na ilość fałszywych wspomnień w pamięci krótkoterminowej. Zaobserwowano różnice w ilościach false memories w zależności od pory dnia, jednak analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami pokazała, iż w eksperymencie nie zaobserwowano interakcyjnego wpływu pory dnia, stylu poznawczego oraz rodzaju bodźca na ilość fałszywych wspomnień w pamięci krótkoterminowej. Zaobserwować można jednak pewną tendencję do powstawania mniejszej ilości fałszywych wspomnień u osób o stylu niezależnym od pola percepcyjnego, w porze porannej w przypadku słów powiązanych semantycznie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Fąfrowicz, Magdalena - 127888
dc.contributor.authorpl
Pomierna, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Fąfrowicz, Magdalena - 127888
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:07:25Z
dc.date.available
2020-07-25T04:07:25Z
dc.date.submittedpl
2014-10-29
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-90448-114301
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198705
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
short-term memory, false memories, DRM paradigm, field dependence/independence
dc.subject.plpl
pamięć krótkotrwała, fałszywe wspomnienia, paradygmat DRM, zależność/niezależność od pola percepcyjnego
dc.titlepl
Powstawanie fałszywych wspomnień w pamięci krótkotrwałej w zależności od stylu poznawczego, rodzaju bodźca leksykalnego oraz pory dnia.
dc.title.alternativepl
False memories formation in short – term memory depending on cognitive style, type of lexical stimulus and time of the day.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Gdynia
5
Częstochowa
4
Poznan
4
Wroclaw
4
Krakow
3
Lodz
3
Działdowo
2
Gdansk
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available