Mit uniwersytetu: studium przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego

master
dc.abstract.enThe source material is based on the relationships between college employees and other sources contributing to mythology. The concept of work assumes the use of source materials, which are created at the request of the Jagiellonian University Archives under the Memory of University project. I am one of the people who is involved in their acquisition. However, I do not intend to limit my research to only those studies, but also to use other sources (such as radio broadcasts, film footage) that directly or indirectly relate to the subject matter. Another attempt will be to reconstruct the signs present in audio-visual materials commissioned by the university.The text has no ambition to exhaust the subject in its entirety. The second important assumption remains the wide time line. Events from university history from November 6, 1939, to the inaugural march, will be the source of inspiration for my analysis. In my opinion, the Sonderaktion Krakau may be able to reveal to the readers the characters that will allow you to look at the mythology of space and time in detail. The end date of the survey is 2017 when the last source material was recorded.This work does not have the ambition to present a strict lecture. I assume that I will be able to highlight some inspirational research areas that will allow me to make a partial attempt to explain the subject matter. Due to the fact that the myth of the university will be analyzed for the first time from an anthropological point of view, I do not conceal that the text may have some shortcomings or meet the objection of narrowing the perspective. By taking up writing I was aware that it was impossible to exhaust all the mythological inspiration that can be found in the activities and history of the Jagiellonian University.pl
dc.abstract.plMateriał źródłowy opiera się na relacjach pracowników uczelni oraz innych źródłach współtworzących mitologię. Koncepcja pracy zakłada wykorzystanie materiałów źródłowych, które powstają na zlecenie Archiwum UJ w ramach projektu Pamięć Uniwersytetu. Jestem jedną z osób, która bierze udział w ich pozyskiwaniu. Jednakże nie mam zamiaru ograniczyć się w swoich poszukiwaniach tylko do wskazanych badań, lecz korzystać również z innych dostępnych źródeł (np. audycji radiowych, materiałów filmowych), które nawiązują pośrednio lub bezpośrednio do przedmiotowego zagadnienia. Osobnym działaniem będzie próba zrekonstruowania znaków obecnych w materiałach audiowizualnych wykonanych na zlecenie uczelni.Tekst nie ma ambicji, aby w całości wyczerpać temat. Drugim istotnym założeniem pozostaje szeroka cezura czasowa. Wydarzenia z historii uczelni począwszy od 6 listopada 1939 roku, a skończywszy na pochodzie inauguracyjnym, będą stanowiły źródło inspiracji dla moich analiz. W moim przekonaniu Sonderaktion Krakau być może odsłoni przed czytelnikami znaki, które umożliwią przyjrzenie się szczegółowo mitologii miejsca i czasu. Datą kończącą badanie pozostaje rok 2017, kiedy zarejestrowano ostatnie materiały źródłowe. Niniejsza praca nie ma ambicji zaprezentowania ścisłego wykładu. Zakładam, iż uda mi się zaznaczyć pewne inspirujące obszary badawcze, które pozwolą na podjęcie częściowej próby wyjaśnienia przedmiotowego zagadnienia. Z uwagi na fakt, iż mit uniwersytetu będzie po raz pierwszy analizowany z perspektywy antropologicznej nie ukrywam, że tekst może mieć pewne braki lub spotka się z zarzutem zawężenia perspektywy. Podejmując się napisania pracy byłem świadomy, że nie ma możliwości wyczerpania wszystkich mitologicznych inspiracji, jakie można odszukać w działalności i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorBarański, Janusz - 127228 pl
dc.contributor.authorZborek, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerLibera, Zbigniew - 129949 pl
dc.contributor.reviewerBarański, Janusz - 127228 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:56:04Z
dc.date.available2020-07-27T10:56:04Z
dc.date.submitted2017-09-22pl
dc.fieldofstudyetnologiapl
dc.identifier.apddiploma-118389-25406pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223476
dc.languagepolpl
dc.subject.enmythology, university, myth, Sonderaktion Krakau, 6 November 1939, memory, Karol Estreicher, ceremonies, rituals, Collegium Maius, Ph.D. initiation, founding mythpl
dc.subject.plmitologia, uniwersytet, mit, Sonderaktion Krakau, 6 listopada 1939, pamięć, Karol Estreicher, ceremonie, rytuał, Collegium Maius, inicjacja doktorska, mit założycielskipl
dc.titleMit uniwersytetu: studium przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.title.alternativeUniversity Myth: Case Study of the Jagiellonian Universitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The source material is based on the relationships between college employees and other sources contributing to mythology. The concept of work assumes the use of source materials, which are created at the request of the Jagiellonian University Archives under the Memory of University project. I am one of the people who is involved in their acquisition. However, I do not intend to limit my research to only those studies, but also to use other sources (such as radio broadcasts, film footage) that directly or indirectly relate to the subject matter. Another attempt will be to reconstruct the signs present in audio-visual materials commissioned by the university.The text has no ambition to exhaust the subject in its entirety. The second important assumption remains the wide time line. Events from university history from November 6, 1939, to the inaugural march, will be the source of inspiration for my analysis. In my opinion, the Sonderaktion Krakau may be able to reveal to the readers the characters that will allow you to look at the mythology of space and time in detail. The end date of the survey is 2017 when the last source material was recorded.This work does not have the ambition to present a strict lecture. I assume that I will be able to highlight some inspirational research areas that will allow me to make a partial attempt to explain the subject matter. Due to the fact that the myth of the university will be analyzed for the first time from an anthropological point of view, I do not conceal that the text may have some shortcomings or meet the objection of narrowing the perspective. By taking up writing I was aware that it was impossible to exhaust all the mythological inspiration that can be found in the activities and history of the Jagiellonian University.
dc.abstract.plpl
Materiał źródłowy opiera się na relacjach pracowników uczelni oraz innych źródłach współtworzących mitologię. Koncepcja pracy zakłada wykorzystanie materiałów źródłowych, które powstają na zlecenie Archiwum UJ w ramach projektu Pamięć Uniwersytetu. Jestem jedną z osób, która bierze udział w ich pozyskiwaniu. Jednakże nie mam zamiaru ograniczyć się w swoich poszukiwaniach tylko do wskazanych badań, lecz korzystać również z innych dostępnych źródeł (np. audycji radiowych, materiałów filmowych), które nawiązują pośrednio lub bezpośrednio do przedmiotowego zagadnienia. Osobnym działaniem będzie próba zrekonstruowania znaków obecnych w materiałach audiowizualnych wykonanych na zlecenie uczelni.Tekst nie ma ambicji, aby w całości wyczerpać temat. Drugim istotnym założeniem pozostaje szeroka cezura czasowa. Wydarzenia z historii uczelni począwszy od 6 listopada 1939 roku, a skończywszy na pochodzie inauguracyjnym, będą stanowiły źródło inspiracji dla moich analiz. W moim przekonaniu Sonderaktion Krakau być może odsłoni przed czytelnikami znaki, które umożliwią przyjrzenie się szczegółowo mitologii miejsca i czasu. Datą kończącą badanie pozostaje rok 2017, kiedy zarejestrowano ostatnie materiały źródłowe. Niniejsza praca nie ma ambicji zaprezentowania ścisłego wykładu. Zakładam, iż uda mi się zaznaczyć pewne inspirujące obszary badawcze, które pozwolą na podjęcie częściowej próby wyjaśnienia przedmiotowego zagadnienia. Z uwagi na fakt, iż mit uniwersytetu będzie po raz pierwszy analizowany z perspektywy antropologicznej nie ukrywam, że tekst może mieć pewne braki lub spotka się z zarzutem zawężenia perspektywy. Podejmując się napisania pracy byłem świadomy, że nie ma możliwości wyczerpania wszystkich mitologicznych inspiracji, jakie można odszukać w działalności i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Barański, Janusz - 127228
dc.contributor.authorpl
Zborek, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Libera, Zbigniew - 129949
dc.contributor.reviewerpl
Barański, Janusz - 127228
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:56:04Z
dc.date.available
2020-07-27T10:56:04Z
dc.date.submittedpl
2017-09-22
dc.fieldofstudypl
etnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-118389-25406
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223476
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mythology, university, myth, Sonderaktion Krakau, 6 November 1939, memory, Karol Estreicher, ceremonies, rituals, Collegium Maius, Ph.D. initiation, founding myth
dc.subject.plpl
mitologia, uniwersytet, mit, Sonderaktion Krakau, 6 listopada 1939, pamięć, Karol Estreicher, ceremonie, rytuał, Collegium Maius, inicjacja doktorska, mit założycielski
dc.titlepl
Mit uniwersytetu: studium przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.title.alternativepl
University Myth: Case Study of the Jagiellonian University
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Krosno
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available