Specyfika świadczenia pracy w formie telepracy

master
dc.abstract.enThe below thesis is meant to indicate the difference between teleworking and typical working agreement. The subject of the discussion is the analysis of all 18 articles which are the base of telework in Polish labour code.Teleworking as an institution derives from European Framework Agreement on telework of 16 July 2002, the regulation made at the European level which mainly aims at achieving work flexibility and combining the professional and personal lives.The thesis concerns the typical features which make teleworking stand out. Starting with pointing out the features included in the definition itself, to the characteristic of work done and nuances relating to the sources of labour law on telework, ending with additional employer’s and teleworker’s rights and duties . The study also takes into account benefits and drawbacks of work done in this form.It also indicates how the rigid legal regulation limits the proposed flexibility. The conclusions which were drawn show that teleworking does not differ from the standard working agreement, however it has its own specific.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest wykazaniu, na czym polega specyfika telepracy na tle typowego stosunku pracy. Przedmiotem rozważań jest analiza wszystkich osiemnastu artykułów, które stanowią regulacje telepracy w polskim kodeksie pracy. Telepraca jako instytucja prawa wywodząca się z porozumienia ramowego z dnia 16 lipca 2002 r., czyli regulacji zawartej na szczeblu europejskim, przede wszystkim ma na celu, uelastycznienie pracy i możliwość łączenia życia zawodowego z życiem osobistym. Praca porusza problematykę cech wyróżniających telepracę. Począwszy od uwypuklenia cech szczególnych ujętych w definicji, poprzez specyfikę cech stosunku pracy wykonywanej w formie zdalnej oraz niuanse odnoszące się do źródeł prawa pracy dotyczących telepracy, po dodatkowe prawa i obowiązki pracodawcy i telepracownika. Wywód uwzględnia także korzyści i mankamenty wykonywania pracy w tej formie. W pracy wskazano także, w jaki sposób sztywna regulacja prawna ogranicza postulowaną elastyczność.Wnioski płynące z analizy literatury dowodzą, ze telepraca w większości nie odbiega od standardowego stosunku pracy, aczkolwiek odznacza się właściwą wyłącznie dla niej specyfiką.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorJeziorska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:05:10Z
dc.date.available2020-07-24T19:05:10Z
dc.date.submitted2013-09-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-77896-24430pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190358
dc.languagepolpl
dc.subject.enteleworking, teleworker, internet, flexibility, remotepl
dc.subject.pltelepraca, telepracownik, internet, elastyczność, zdalnypl
dc.titleSpecyfika świadczenia pracy w formie telepracypl
dc.title.alternativeThe specific of teleworkingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The below thesis is meant to indicate the difference between teleworking and typical working agreement. The subject of the discussion is the analysis of all 18 articles which are the base of telework in Polish labour code.Teleworking as an institution derives from European Framework Agreement on telework of 16 July 2002, the regulation made at the European level which mainly aims at achieving work flexibility and combining the professional and personal lives.The thesis concerns the typical features which make teleworking stand out. Starting with pointing out the features included in the definition itself, to the characteristic of work done and nuances relating to the sources of labour law on telework, ending with additional employer’s and teleworker’s rights and duties . The study also takes into account benefits and drawbacks of work done in this form.It also indicates how the rigid legal regulation limits the proposed flexibility. The conclusions which were drawn show that teleworking does not differ from the standard working agreement, however it has its own specific.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest wykazaniu, na czym polega specyfika telepracy na tle typowego stosunku pracy. Przedmiotem rozważań jest analiza wszystkich osiemnastu artykułów, które stanowią regulacje telepracy w polskim kodeksie pracy. Telepraca jako instytucja prawa wywodząca się z porozumienia ramowego z dnia 16 lipca 2002 r., czyli regulacji zawartej na szczeblu europejskim, przede wszystkim ma na celu, uelastycznienie pracy i możliwość łączenia życia zawodowego z życiem osobistym. Praca porusza problematykę cech wyróżniających telepracę. Począwszy od uwypuklenia cech szczególnych ujętych w definicji, poprzez specyfikę cech stosunku pracy wykonywanej w formie zdalnej oraz niuanse odnoszące się do źródeł prawa pracy dotyczących telepracy, po dodatkowe prawa i obowiązki pracodawcy i telepracownika. Wywód uwzględnia także korzyści i mankamenty wykonywania pracy w tej formie. W pracy wskazano także, w jaki sposób sztywna regulacja prawna ogranicza postulowaną elastyczność.Wnioski płynące z analizy literatury dowodzą, ze telepraca w większości nie odbiega od standardowego stosunku pracy, aczkolwiek odznacza się właściwą wyłącznie dla niej specyfiką.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Jeziorska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:05:10Z
dc.date.available
2020-07-24T19:05:10Z
dc.date.submittedpl
2013-09-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-77896-24430
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190358
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
teleworking, teleworker, internet, flexibility, remote
dc.subject.plpl
telepraca, telepracownik, internet, elastyczność, zdalny
dc.titlepl
Specyfika świadczenia pracy w formie telepracy
dc.title.alternativepl
The specific of teleworking
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Zabrze
2
Babice
1
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available