Wpływ ekranizacji światowych bestsellerów na poziom czytelnictwa w Polsce na pokolenie X i Z

licenciate
dc.abstract.enThis thesis attempts to analyse how the film adaptations of the world-class bestsellers influence the reading rate in Poland. The research was orientated around two age groups: 16-19 year olds (Generation Z) and 40-50 year olds (Generation X). It was carried out in order to verify the extent to which the adaptation process affects the country’s literature.The first chapter focuses around the basic notions from the realms of literature and reading. It contains the definitions of different terms (e.g. adaptation, bestseller), as well as their genesis. The chapter analyses the characteristic features of Generation Z and Generation X, and compares their similarities and differences.The second chapter presents how the research groups were selected. The chapter provides an explanation for the research hypothesis and presents research method that was used (i.e. the survey). In order to examine the hypothesis, there were two versions of questionnaires prepared in accordance with the preferences of both generations. The last two chapters contain the analysis of the answers given by the respondents to the questions formed in the survey. The general and specific questions concerned books and movie adaptations that the respondents were familiar with. The conclusion of this work was formed on the basis of the survey results. In the final part of the thesis, the conclusion was compared with the initial hypothesis.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy licencjackiej jest wpływ ekranizacji światowych bestsellerów na poziom czytelnictwa w Polsce w dwóch grupach wiekowych: 16-19 lat (pokolenie Z) i 40-50 lat (pokolenie X). Badania przeprowadzone w ramach postawionej hipotezy są weryfikacją w jakim stopniu proces adaptacji oddziałuje na literaturę w naszym kraju.W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu literatury oraz czytelnictwa. Zdefiniowano hasła: bestseller, adaptacja i ekranizacja oraz zaprezentowano ich genezę. Następnie opisano czym charakteryzują się przedstawiciele pokolenia Z i X oraz jakie są różnice i podobieństwa między nimi.W drugim rozdziale przedstawiono sposób wyodrębnienia grup badawczych, wyjaśniono dlaczego została postawiona taka hipoteza oraz zaprezentowano narzędzie badawcze, jakim jest ankieta. Na potrzeby pracy licencjackiej stworzono dwie wersje kwestionariuszy, zgodnie z upodobaniami i preferencjami przedstawicieli obu pokoleń.W trzecim i czwartym rozdziale zostały przeanalizowane odpowiedzi respondentów na pytania ogólne i szczegółowe, dotyczące przede wszystkim przeczytanych pozycji książkowych oraz obejrzanych adaptacji filmowych. Na podstawie wypełnionych ankiet wysnuto wnioski w zakończeniu i zestawiono je z hipotezą badawczą.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowina Konopka, Mariapl
dc.contributor.authorMajeran, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNowina Konopka, Mariapl
dc.contributor.reviewerSławińska, Teresa - 131926 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:41:24Z
dc.date.available2020-07-27T14:41:24Z
dc.date.submitted2018-06-06pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-122098-211653pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226564
dc.languagepolpl
dc.subject.enliterature, reading, reading in Poland, bestseller, adaptation, Generation, Generation X, Generation Z, cinema, films and series, The Internet, public opinion, mediapl
dc.subject.plliteratura, czytelnictwo, czytelnictwo w Polsce, bestseller, adaptacja, ekranizacja, pokolenie, pokolenie X, pokolenie Z, kino, seriale i filmy, internet, opinia publiczna, media;pl
dc.titleWpływ ekranizacji światowych bestsellerów na poziom czytelnictwa w Polsce na pokolenie X i Zpl
dc.title.alternativeInfluence adaptations of the world-class bestsellers on the reading rate in Poland in Generation X and Zpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis attempts to analyse how the film adaptations of the world-class bestsellers influence the reading rate in Poland. The research was orientated around two age groups: 16-19 year olds (Generation Z) and 40-50 year olds (Generation X). It was carried out in order to verify the extent to which the adaptation process affects the country’s literature.The first chapter focuses around the basic notions from the realms of literature and reading. It contains the definitions of different terms (e.g. adaptation, bestseller), as well as their genesis. The chapter analyses the characteristic features of Generation Z and Generation X, and compares their similarities and differences.The second chapter presents how the research groups were selected. The chapter provides an explanation for the research hypothesis and presents research method that was used (i.e. the survey). In order to examine the hypothesis, there were two versions of questionnaires prepared in accordance with the preferences of both generations. The last two chapters contain the analysis of the answers given by the respondents to the questions formed in the survey. The general and specific questions concerned books and movie adaptations that the respondents were familiar with. The conclusion of this work was formed on the basis of the survey results. In the final part of the thesis, the conclusion was compared with the initial hypothesis.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest wpływ ekranizacji światowych bestsellerów na poziom czytelnictwa w Polsce w dwóch grupach wiekowych: 16-19 lat (pokolenie Z) i 40-50 lat (pokolenie X). Badania przeprowadzone w ramach postawionej hipotezy są weryfikacją w jakim stopniu proces adaptacji oddziałuje na literaturę w naszym kraju.W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu literatury oraz czytelnictwa. Zdefiniowano hasła: bestseller, adaptacja i ekranizacja oraz zaprezentowano ich genezę. Następnie opisano czym charakteryzują się przedstawiciele pokolenia Z i X oraz jakie są różnice i podobieństwa między nimi.W drugim rozdziale przedstawiono sposób wyodrębnienia grup badawczych, wyjaśniono dlaczego została postawiona taka hipoteza oraz zaprezentowano narzędzie badawcze, jakim jest ankieta. Na potrzeby pracy licencjackiej stworzono dwie wersje kwestionariuszy, zgodnie z upodobaniami i preferencjami przedstawicieli obu pokoleń.W trzecim i czwartym rozdziale zostały przeanalizowane odpowiedzi respondentów na pytania ogólne i szczegółowe, dotyczące przede wszystkim przeczytanych pozycji książkowych oraz obejrzanych adaptacji filmowych. Na podstawie wypełnionych ankiet wysnuto wnioski w zakończeniu i zestawiono je z hipotezą badawczą.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowina Konopka, Maria
dc.contributor.authorpl
Majeran, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nowina Konopka, Maria
dc.contributor.reviewerpl
Sławińska, Teresa - 131926
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:41:24Z
dc.date.available
2020-07-27T14:41:24Z
dc.date.submittedpl
2018-06-06
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-122098-211653
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226564
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
literature, reading, reading in Poland, bestseller, adaptation, Generation, Generation X, Generation Z, cinema, films and series, The Internet, public opinion, media
dc.subject.plpl
literatura, czytelnictwo, czytelnictwo w Polsce, bestseller, adaptacja, ekranizacja, pokolenie, pokolenie X, pokolenie Z, kino, seriale i filmy, internet, opinia publiczna, media;
dc.titlepl
Wpływ ekranizacji światowych bestsellerów na poziom czytelnictwa w Polsce na pokolenie X i Z
dc.title.alternativepl
Influence adaptations of the world-class bestsellers on the reading rate in Poland in Generation X and Z
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Gyeyang-gu
4
Krakow
3
Lublin
3
Milicz
3
Wroclaw
3
Częstochowa
2
Dublin
1
Gdansk
1
Geumcheon-gu
1

No access

No Thumbnail Available